2020. május 19., kedd

Megszólíttattunk - Aranygriff 2020. május

Hű fiaim, jertek, szívemnek hangjára! 

Törni meg a csendet,, világmegváltásra!
Szkíta ember, kélj fel! az Ég Szava szólít!
Jertek ki a Fényre, szívem erre buzdít!


Megszólíttattunk 

Aranygriff 
2020. május

Égi Anya üzenete a Kárpát- medence fiaihoz

Bátraké a jövő, Bátrakhoz szól hangom, 
szívem udvarából hangomat kiáltom.
Hű fiaim, jertek Ég Anya házába, 
Szívem udvarából ez szól a Világba.
Hű fiaim, jertek, szívemnek hangjára! 
Törni meg a csendet,, világmegváltásra!
Szkíta ember, kélj fel! az Ég Szava szólít!
Jertek ki a Fényre, szívem erre buzdít!

Megfáradt a szívem, Mag gyermekem, halljad! 
Lovagjaim várom, hogy feltámadjanak!
Bátraké a jövő, hívja egész világ, 
Bátor ember szívén lesz majd az aranyág!
Hű fiaim, várlak szívemnek csendjéből, 
Fogadd már be, kérlek, Atyád erejéből!
Mindazt, ami egykor hőseid erénye, 
Emeld föl a lelked, hogy szíved elérje!

Égi Anyád hívlak, Mag Léleknek árja! 
Elárvultan várom, hogy szíved megtalálja!
Sóhajom kiáltom Kárpátnak földjére! 
Erőmet elvesztem, jöjjetek hát érte!
Bánatos szívemnek sóhaj fakadása, 
énekem már elérjen, Mag gyermekem várja!
Túl az Óperencen, üveghegyek hátán, 
sóhajom hív, csendben, Világ megváltásán.

Tiszta szívvel éljél, éntelen világban, 
engedd el, mit éltél, s állj elém Te bátran.
Bátor, aki szívben alázattal várja 
Őstenünk parancsát, hitében megállva.
Oly sok a teendő, nincs, aki végezze, 
szívekben a Bátor nincs megeredezve!
Bátor, aki szívben alázattal állja, 
Igaz szívben áll Ő Világnak zajába,
Nem fél, és nem átkoz, tiszta szívvel áldoz 
mindent, mi múlandó, mindent, ami gyarló.

Fáj a szívem érted, Mag gyermekek hada, 
megtéveszt az ármány, jöjjetek már haza!
Fáj a szívem érted, Mag léleknek árja, 
Leányaim Téged várnak Szent Kehelyben állva!
Tedd le már a bőség iránt sóvárgásod, 
fiaim s lányaim, így szólok hozzátok.
Bőség van a szívnek csendes udvarában, 
engedj el már mindent, mi gúzsba köt hazádban!

Árpádoknak földjét magára hagytátok! 
Őstenetek tervét már nem szolgáljátok!
Nem ér el a kezed MAG testvér kezébe, 
becsapod Te Magod, mikor a SZERT érzed!
Szíved megtöltötted, világnak zajával, 
nem leled a hangom, szíved udvarában.
Égi Anyád hívlak, gyengül már a fényem! 
Egész Világ várja hű MAG ébredésem!

Szkíta, Erős szívvel kell Néktek megállni, 
tiszta, igaz hittel, éntelenül várni.
Csendben, alázattal meghallni a hangom, 
mert az égben, ott fenn minden készen vagyon.
Ám ha itt a Földön te nem tudsz megállani, 
szkíta mag lelkedben így Te itt szolgálni –
Akkor minden vészen, elúszik a bárka! 
S lemaradsz Te róla, hitben megpróbálva.

Szkíta Mag tudd – mérem szíved tisztaságát! 
S ha árnyat lelek benne, nem olthatod ágát.
Igaz Fénynek és szép új világnak Fáján, 
elvész tisztaságod, úszik sötét árján.

Elsodort az élet, Önmagod becsaptad, 
mert Magoddal szíved össze nem kapcsoltad!
Elhiteteted Véled: igaz útad járod. 
Pedig az ármánynak tévképeit látod…
Várlak haza Téged, vétkeid meglátva, 
felmérve szívednek tiszta virágjába.
Tedd le kérlek, értem – Nagyboldogasszonyért, 
emeld fel a szíved, vállald Szent Útadért!

Krisztus tiszta fénye így lel otthont benned! 
S elvégzed kezeddel Ősteni tervemet!
Lehullhat az ármány tervéről a lepel, 
hogyha elég szív kér szkíta, igaz hittel!
Ez a tisztaság már gyémántnak a fénye, 
gyémánt keménysége – világ reménysége!
Szívetek kapuját nyissátok meg, kérlek! 
Az Ősten tervének, a Krisztus fényének!

Van itt baj még elég, bátorságtok sovány, 
becsapott az ármány!
Megtévesztett Téged, önhittségbe taszít, 
önhittséged újra szolgálatról lehív.
Kérlek hát gyermekem, érezd sóhajtásom, 
egy test, egy lélekként, tiszta szívvel álljon
Mag léleknek minden ébredő hajtása, 
felébredett lelkek tiszta szolgálatja!

Ne húzz magod köré gúzsba kötő határt, 
Csak üres s tiszta légy, s találd meg a Madárt!
Madárt, mely az égben Téged fölemelhet, 
s szív csokrától feljebb teremtővé tehet!
Szívszeretet fénye – embernek próbája… 
Mag léleknek hona – Ősten szándékába!
Nem elég szeretned, nem elég csak várnod, 
nem elég dalolnod, nem elég csak járnod
Ős eleid útját, ahol Ők is jártak! 
Tudnod kell követni, ki után Ők vágytak!

Ősten szándékának ösmerete nélkül oda 
fölemelned sietve kell MAGad!
Mert a szívem gyenge, időtök már fogytán, 
Nagyboldogasszonyod Biz-alma is halvány.
Közeleg az idő Égi Aratásra, 
Ám Te búza legyél, ocsúnak kárára!
Ahhoz Néked, gyermek, tettre KÉSZ kell állnod, 
hő szívemet hitben, igazul szolgálnod.

Engedd el hát, kérlek, felépített élted! 
S éljed végre tisztán igaz, Magar léted!
Várlak Téged, várlak, szüntelenül várlak, 
elárvultan, csendben, reménykedve várlak!
Jöjj hát magar gyermek Anyádnak házába, 
hogy legyen reménység széles e világba.
Jöjj hát, MAG gyermekem, ülj a szél hátára, 
Ülj hát szép gyermekem Ősten madarára!

Lőrincz Éva 2020. 05.06.

Párunkhoz

Adj erőt hogy ott legyek veled
Adj erőt hogy felemeljelek
Adj erőt hogy megöleljelek
S ahogy védesz úgy Védelmezzelek
Adj erőt hogy segítselek utadon
Mert a férfié az erő
És a hatalom
Erődet és hatalmadat
Magamnak nem akarom
Csak hogy saját erőmmel
Kísérjelek utadon
E két Szent erő
Egy akarat
Mely előtt a rosszak
Meghajlanak
A férfi s a nő karja is
Megtart és óv
Amikor egy ölelésben
Összeforr
Egymás nélkül elveszünk
Mert nincs meg a tengelyünk
Szeretettel táplálom erőd
És a te szeretetedtől
Kapok én erőt.

Toldi Anita 2020. 05. 14.

Tiszta Földből új élet kél

Szentkoronánk erőtere
Mag lelkekkel lészen tele.
Férfiak által égből lehozva,
Asszonykönnyek által tisztára mosva.
Szív és fúj az Ősi szél.
Tiszta Földből új élet kél.

Úr-alomból Kegy-elem,
Fog-alomból Figy-elem,
Kíván-alomból Fegy-elem,
Biz-alomból Szer-elem,
Vonz-alomból Tűr-elem,
Olt-alomból Érz-elem,
Jut-alomból Ért-elem.

Nyolcasokkal összekötve,
Égtől Földig át-át szőve,
Őserőnkkel összetartva,
Ez itt lészen élet fája.
Itt-áll-ős-fa-ím-er-őd,
Ez a KÉP lesz a jövőd!

Vízer Éva 2020. 05. 14.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése