2021. április 11., vasárnap

Yálasztás és szétválasztás - R. S.z Shaolin 2021.04.04.


Nem lehet elégszer elismételni:   "Az utolsó fázisban a vizsga idejét éljük.  Most tanúbizonyságot kell tennünk arról, hogy hová jutottunk és merre kívánunk tovább haladni."VÁLASZTÁS ÉS SZÉTVÁLASZTÁS

Most olyan időkben élünk, ahol mindenkinek választania kell, kék vagy piros pirula. Vagy felébred, kilép az ego bűvköréből és az isteni úton halad tovább, vagy marad a 3. dimenziós elme mátrixában és mély "álomba" merül.

A választást nem a szavak szintjén kell kinyilvánítani, hanem a tettek által.

Középút most nincsen!
Minden élesben megy!

Már nem lehet langyos vízben evickélni, mások energiájából előrejutni. Hangzatos ál-spiri ideológiák mögé bújni.


Idő van, a számadás ideje, a végső elszámoltatás elkezdődött.
A szétválasztódás azt jelenti, hogy mindenki azon rezgési frekvenciákhoz kapcsolódik, amelyet kimunkált magában, hosszú lelki fejlődése során. Ebben az utolsó fázisban a vizsga idejét éljük.
Most tanúbizonyságot kell tennünk arról, hogy hová jutottunk és merre kívánunk tovább haladni.

Mindenki megmérettetik az Igazság Mérlegén szívének súlya szerint. Ha lényének rezgési frekvenciája eléri az Új Föld nívójának küszöbét, akkor az élő krisztusi szeretet által Istenhez kapcsolódik, és így a tiszta fényvalóság tereiben lesz megtartva, míg el nem jön a felszabadulás.
A nagy megpróbáltatások idején végig Isten védelmében lesz és egy haja szála sem fog meggörbülni.

Azok pedig akik két kezükkel a régibe kapaszkodnak, az ego által uralt anyagelvűség istentelet valóságához, egy nagyon sűrű alacsony rezgésű világhoz csatlakoznak.

A szétválasztás az egész emberiséget érinti.
Most a Föld forrongó üsthöz hasonlatos, amiben az arany szétválik a salaktól.

Aki a jelen időkben a felemelkedés ösvényén halad, annak ki kell tartania a végsőkig. Meg kell őriznie a jóságát, a hitét és a szívében rejlő kincseket, még akkor is, ha az egész világ a feje tetejére áll.
Meg kell tisztulnia minden sűrű rezgéstől, amelyet lelki szinten összegyűjtőt, hogy szíve nemessé, jelleme pedig szeretetteljessé válhasson.

Aki nem akar vagy tud változni fennakad a rostán, tudata az alacsonyabb dimenzióba reked és az alsó asztrális sík világához kapcsolódik. Aki nem képes meghaladni a harmadik dimenzió tudatosságát, azt az alacsony dimenziós sűrű rezgés magába szippantja, mivel tudata azzal azonosul. Élete elsődlegesen ezen a síkon folytatódik majd tovább. Aki pedig az intenzív átalakulást választja és megnyitja magában a magasabb tudatközpontokat fel fog tudni emelkedni.

rosta

Ehhez erős akarat, elszántság, önfegyelem, fejlődésre való hajlam és nagy fokú önismeret szükséges.

Az alacsony tudatosságon alapuló létet felszámoló és ego morzsoló folyamatokban pedig tudatosan kell haladni, hogy önvalónk nemesebb aspektusa emelkedjen felül.

A felemelkedés az anyagból a fél-anyagi létbe történik.
Ahhoz, hogy a Földdel együtt felemelkedjünk, tiszta szellemi-lelki állapot szükséges, amely az ego felett van, mivel itt a nemes gondolatok és a szeretetteljes érzések dominálnak.

Ehhez pedig az szükséges, hogy megszüntessük magunkban az önzőséget, a féltékenységet, a nehéz lehúzó érzéseket, a sűrű energiákat és kifejlesszük magunkban a feltétel nélküli szeretetet, elfogadást, lelki tisztaságot, belső békét, és az egységtudatot. Mindezt nem kellemes, békés körülmények között kell bizonyítanunk, hanem a legnehezebb próbatételek közepette, és nem pusztán elméleti szinten, hanem cselekedetekben, szándékainkban és törekvéseinkben.

R. S.z Shaolin 2021.04.04.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése