2014. november 14., péntek

A spirituális úton-járás első lépcsői - Korona Sándor 11.11.A most ébredt lelkek nagyon sok esetben szinte már azonnal a megértés, megélés folyamatában találják magukat.Főleg a fiatalok.

A spirituális úton-járás első lépcsői
 Korona Sándor


Mikor az elme elcsitulni látszik, mégha csak pillanatokra is, kezdődik el egy folyamat bennünk, amit akkor elsőre nem értünk, mi is pontosan. Ez az egyén szellemi és egyéni útja és felismerései, amit csak ő tud felismerni, erre egy lélek sem tudatos akkor abban a pillanatban. Ha abban a fázisában a lélek kész is felismerni ezt, és információval látta el magát könyvekből, tanításokból, akkor is csak az értés szintjén van, azaz beérkeztette az információt magába, de abban a pillanatban nem biztos, hogy meg is értette. Az ego hamar mondja, hogy meg is értettem, de ez nem biztos.

Honnan lehet ezt tudni?
Nos, onnan hogy az a lélek, aki már az általa magasabb szintet érti és átlátja, az pár kérdésből tudja igazolni magának, hogy az egyén hol tart ezen felismeréseiben.
Pl.:-Érted amit olvastál vagy hallottál??

Általánosan a lélek ezzel a tudás szinttel nem megelégedvén, jobb esetben viszonylagosan hamar  eljuttatja magát a megértés szintjéhez. Ténylegesen megérti az információ lényegi üzenetét, mondanivalóját.

Ettől a ponttól beszélhetünk az ébredésről, a spiritualitás feléledésének kezdeti megéléséről. Ekkor hatalmas lexikális tudást lehet összegyűjteni az arra "szomjazó"egyénnek, egyéneknek.  Az utóbbi évek spirituális köreinek és spiritualitás mentén tevékenykedőknek megélése nagyon sok esetben ezen a ponton egy nagyfokú megrekedést eredményezett.

Ha meg is szerzi az egyén a lexikális tudásból bemagolt információt könyvekből, gyors tanfolyamokról, sok esetben berögzült dogmatikus elvek mentén  használja és alkalmazza azokat.

Itt válik nagyon látványossá az egység nem-léte, mert ezen a ponton fedezhető fel a tudatszintek kettéválása. Azaz az egyén sokszor teljes megrekedése, megtorpanása az anyagban, a pillanatnyi tudatában.

Ezt nevezik spirituális megrekedésnek. Példák erre régi gyorstalpaló tanfolyamok ilyen-olyan "nagy mestereinek " lexikálisan megszerzett, de valójában sok esetben tényleges tudást nem átadó kurzusai. Illetve a "tudást" sok esetben kuruzslássá minősítő tevékenységgel együtt járó teljesen zavaros tevékenységek.

Amikor a régi nem érti az újat, legjobb védekezése az egónak a totális támadás elvén alapulóan, a félelmeik mögé bújva fogvicsorgatva támadni.

Az újkori ébredő már tisztán lát, de trónt nem követel, csak lát!
Nem akar bántani, de hagyni se hagyja magát. A régi, hibás működést észleli és a sokszor  az mögött lévő szenvedést és a még nagyobb káoszt hozó tevékenykedést is észleli.A most ébredt lelkek nagyon sok esetben szinte már azonnal a megértés, megélés folyamatában találják magukat.Főleg a fiatalok. Egy olyan magas spirituális tudást hordozó nemzedék nőtte magát ki, amit sokan már látnak, akik magukkal húzzák a többi ébredőt is. Ezen újkori energiákat mozgató lelkeknek már nem kellenek tanfolyamok - a manna világába teljesen beragadt megmondók egy hétvégés ilyen-olyan csoda tanfolyamai. Erre már sok léleknek nincs szüksége, mert ezek nélkül is mozgatják az energiákat és a tudásukat. A spirituális egókat és az ezzel járó sokszor szinte beteges elme csatározásokat látják, de ki is kerülik, mert már látják, tudják hova vezet. Ezt a mesterségesen üzemeltetett rendszerek teszik amúgy is.

Mikor a megértés folyamatából át tud lépni az egyén egy másik szintre, akkor lép elő a megélés szintje, ami kikerülhetetlen minden lélek számára, csak az a kérdés milyen tanuló az egyén, és milyen gyorsan ismeri fel az ezek mögött rejlő igazi tanítást. Erre mondjuk, hogy csak tapasztaláson keresztül vezet az út idáig, ami igaz is. Enélkül nincs továbblépés! Ez nem életkor függő, hanem a lélek érettségétől függ, mikor ismeri fel ezeket. Sok léleknek az egész földi síkú élete nem elég ahhoz, hogy a megélés utáni megtapasztalásokból tanulva továbblépjen. Itt is meglehet tapadni, ragadni. Azért kerül sok lélek ilyen helyzetbe, mert az anyag világába tapadva nem mer tovább lépni a félelmei vagy a kényelme végett.

Mindig van választás!!!
Mindig van kiút!
 Mindig van egy másik út!
Ezen ponton leragadt léleknek ezt kell tudatosítani magában. De a változtatás az egyén szabad akarata!
Ezen a ponton a változtatás igénye előbb-utóbb megjelenik, és átlép az élés szintjére. Ekkor már a lélek rájön, mivel ugyanazokba a helyzetekbe már  nem akarja magát hozni, ezért tudatosságát afelé fordítja, hogy ezt ne is tegye meg többé, és így éli ezután az életét, jópéldával elöljárva.

Még csak az egyén útjáról írtam. Biztosan sokan magukra ismernek vagy beazonosítják magukat. Sokan felismerhetik, hogy ezen tudatszintek megélése, illetve élése hoz mást is az egyén életébe. Mégpedig egy szélesebb spirituális látást is. Vagyis van egy másik mélyebb aspektus is. Az pedig ami a mostani világunkban zajlik körülöttünk, letagadhatatlanul. Ha a  felismeréseket  áthelyezzük egy picivel nagyobb lencse alá és az egyénből kiemelve áthelyezzük és szélesebb látókörben vizsgáljuk, akkor ugyanezt kapjuk nagyban.

Ehhez az kell,hogy az ÉN tudatot áthelyezzük a MI tudatba. Azaz gondolkodjunk nagyobban is, azaz család, csoport, nemzet, planéta tudatban.

-Felismerjük-e mi zajlik körülöttünk??
-Eljutottunk-e idáig??

Számomra ez az igazi tudatszint emelkedés ahova az emberiség nagy részének el kell jutni. Egy porszem vagyok ebben, de az utamon most jutottam ide el. Mikor kiléptem az Én-ből a MI-be, itt értettem meg, miről kell szóljon a világ és ezáltal mi benne a szerepünk. Évek óta olvasok sok mindent én is, de így jutottam el az ÉRTÉSTŐL az ÉLÉSIG, melyet szívesen osztok meg azokkal, aki érteni is szeretnék, hogy ezáltal segítsek azoknak, akik bolyongva netán azt hiszik, hogy valami nincs rendben. Nekik üzenem kis szobámból, minden rendben van, nyugodjanak meg. DE haladjanak az önfelfedezés útján.
Legyen ez 10-11-dik felismerés az egyénnek és a jövőnek!!!
Maradok tisztelettel:Korona Sándor ÖRÖKÖSÉrtés - Megértés - Megélés(megtapasztalások) - Élés

Értés:

A lélek spirituális bejárt útja során szinte először ezzel találkozik. Amikor az adott információ(k) elérik elméjét, csupán annyit ért ezekből, hogy felismeri, hogy kap valamit, de nem tudatos rá, hogy mit is kap pontosan. Csak az elme szintjén képes értékelni, észlelni ezeket, azaz érti, hogy kap valamit ami az övé, vagyis amit magához vesz az információkból, azt "felületesen"magába fogadja.
Ez a "felületiség"halmazát képezi.


Megértés:
Mint kívülről bejövő információ, információk halmazát összegzi, és a lényegi mondandóját, annak tartalmiságának üzenetével együtt már elemezni képes, ezáltal azt megértvén.

Megélés
:
Azon folyamat, folyamatok része az egyén megéléseinek, amely szinte kikerülhetetlen ahhoz, hogy az összes többi szintet megértsük. Ez egy hatalmas vízválasztó az egyén szempontjából a teljes fizikai életében bejárt útja során. Ezek a megtapasztalások. Azaz a megtapasztalásokon keresztül kaphatja meg a lélek a teljes megélés bizonyosságát. Ez is az iskola része, vagy tanul az egyén ezekből,vagy ugyanazt mégegyszer vagy többször megkapja feladatban.

Élés:

Az élet iskolájának egyik legfelsőbb lépcsőfoka. Amikor az egó már nem rabol, hanem az egyén legnagyobb segítőjévé válik a továbbiakban a spirituális útján. Ez maga a tudatos-tudatosság megélésének folyamata. Mikor ezt felismeri az elme, akkor ráébred a változtatás és az ebből eredő tapasztalás felismerést nyer az egyén akkori életszakaszában. Itt maradhat is, nyugtázva ezt a felismerést, de haladhat is tovább a változtatás igényével, azaz a tapasztalások által megélt élményeiból levonja a konklúziót. Tudatossá válik arra,hogy mégegyszer ugyanazon hibákat, játszmákat nem követi el, ezáltal attól a ponttól beemeli az életébe mint programot, innentől fogva nem csak mondja, hanem éli is, azaz megcselekszi azt.

2014. 11. 11.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése