2014. november 12., szerda

Kryon üzente a magyaroknak 1.- 2010.06.01.

 

A mai napon azt az információt szeretnénk átadni nektek, hogy mi az a különlegesség, ami kizárólagosan a magyar népet a magyar ajkú lakosságot érinti. Azt az információt szeretnénk átadni, ami speciálisan a ti számotokra szükséges, s ebbe nem csak a Magyarországon élő magyar nyelvűeket értjük bele. Aki jelen inkarnációjában magyarnak anyanyelvűnek született, s beszéli még ezt a nyelvet él bárhol a Földön, számukra szól ez az információ.

Kryon üzente a magyaroknak

Elhangzott 2010.06.01. Kálmánné Soós Éva – Maya közvetítésében (kalman.s.eva@t-online.hu) 1. rész

Az energiák teljes fényesteden keresztül érkeznek, nyitottá, befogadóvá teszi energia rendszeredet, a mostani energiákra. Nem egyszerűen a térben áramlanak, s megtalálnak, lelked felügyeletében különböző energia csatornákon érkeznek, mindig csak az és annyi, ami számodra megfelelő, előkészítés szükséges. A szavak mögötti energia hordozza azt, amiért ide jöttél. Szavakból értetek minden időkben szavakon keresztül kapta meg az emberiség az üzeneteket, mert a szavakhoz tudjuk kapcsolni azt az energiát, ami most számotokra a legmegfelelőbb. Bár te ugyan azt hallod, mindegyikőtök ugyan ezt hallja, mégis mindegyikőtöknek személy szerint más az az energia ami a szavakon keresztül hozzád eljut, ezt nehezen tudom elmédnek elmagyarázni, De tudd hogy a azokon a szavakon keresztül amiket hallasz a te személyes energia csomagodat kapod meg.!

A mai napon azt az információt szeretnénk átadni nektek, hogy mi az a különlegesség, ami kizárólagosan a magyar népet a magyar ajkú lakosságot érinti. Azt az információt szeretnénk átadni, ami speciálisan a ti számotokra szükséges, s ebbe nem csak a Magyarországon élő magyar nyelvűeket értjük bele. Aki jelen inkarnációjában magyarnak anyanyelvűnek született, s beszéli még ezt a nyelvet él bárhol a Földön, számukra szól ez az információ.
Egy picit vissza kell mennünk a történések sorában korábbi korszakba. Ez a korszak az Atlantiszi korszak vége.
Mint mindannyian tudjátok az Atlantiszi időszak legvégén a Föld s rajta az emberiség energetikailag egy alacsonyabb rezgésszintre került, mint ahogyan addig éltetek ezen a bolygón.
Ez teljes egészében azt jelentette, hogy a Föld kikerült a Teremtő mágneses tudatmezejéből egy alacsonyabb frekvenciájú helyet foglalt el az univerzumban, s elszakadva a központi tudatmezőtől egy teljesen önálló frekvenciát, energia burkot alakított ki maga körül, ezáltal viszont, elvesztette az emberiség a kapcsolatát a Teremtővel. Ezért éreztétek magatokat végtelenül egyedül, végtelenül magányosnak, s ezt idővel tudatotok bezárulása is követte. Felvettetek egy újabb, sűrű a mostaninak megfelelő fizikai burkot, korábban testetek sokkal éteribb volt. Ebben az állapotban megkérdőjeleződött a bolygó helyzete, az egész kísérlete, amit a Föld képviselt.
Meg volt az esélye, hogy a Teremtő több más, sok más leszakadt bolygóval együtt egy belélegzéssel megszünteti ezt az állapotot. Hatalmas fénylények, akik mély felelősséget, s szeretet vállaltak a Földért nagyon sokat dolgoztak azért, hogy földi fénylény társaikkal együtt létrehozzák azokat a lehetőségeket, amik mellett a bolygó megmaradhat.
S ekkor olyasmi történt, ami az egész Univerzumban egyetlen egyszer történt meg csupán, nem kozmikus szülők által teremtetten, hanem az Isteni tudat mező saját energiájából teremtett egy lényt, ennek a lénynek a feladata kizárólagosan az volt, hogy a Földre érkezve, olyan energetikai egyensúlyt teremtsen a bolygón, mely lehetővé teszi a Fény terjedését, a Fény megjelenését, a bolygó rezgésszintjének újra emelését, s idővel a bolygónak az Isteni tudatmezőbe való visszatérését segítse. Ez a lény a Jézus Krisztus. Teremtő szülők, s a legmagasabb fény entitások az ő energiáját egy Merkabá-ba ágyazták. Ez az élő nagyon nagy erejű  Merkaba az úgynevezett Proszonodó fény, amit ti Betlehem csillagának ismertek. Előkészítések után ez a Merkaba megjelent a Föld közelében, s Jézus megszületett emberként.
Azok a fénylények, akik elkötelezetten dolgoztak a bolygóért egy oly korszakban, ami kevésbé ismert számotokra - ezt a korszakot Lentosnak hívják - ebben a korszakban dolgoztak, ezek a fénylények, akiket csak hírhozónak ismerünk. Az volt a legfontosabb feladatuk, hogy elhozzák, bolygó szerte terjesszék azt a hírt, hogy érkezik egy lény a bolygóra, aki segít, aki elhozza azt az energiát, amit megszabadító vagy megváltó energiának ismerünk. Ezek a lények nagyon nehéz munkát végeztek annak idején,  mert nem volt befogadó az akkori népesség. De Jézus megszületett, végig élte a dualizmusban, ugyan azt, amit ti is végigéltek, nem tudta, hogy ki ő. Élete során egy felébredési folyamaton, lépésről lépésre egy felébredési folyamaton ment végig. Míg teljesen felébredve, felismerve, hogy ki ő s miért is érkezett, elkezdhette a feladatát. Nagyon sok lény követte. Az őt követő 12 tanítvány nem volt más, mint a 12 frekvencia, így képviselték a teljes univerzumot, s ezzel az energiával segítették Jézus munkáját. A történetet, az eseményeket mindannyian ismeritek. Az egyik frekvencia révén olyan esemény történt, ami Jézust megállította munkájában. Az Ő eredeti feladata az oldó energiák, földön terjesztése, eredeti terv szerint az volt, hogy telítve a Földet ezzel az energiával visszaemeli őt, felsőbb rezgésű szintjére, eredeti helyére eredeti állapotában, ez a feladat akkor nem volt teljesíthető.
Miért hangzott most el mind ez? Mert a ti történetetek ti vállalásotok itt kezdődik, amikor Jézus visszatért, anélkül hogy a felemelkedési folyamat befejeződött volna s újra bezárultak azok a dimenzió kapuk amik akkor rendelkezésre álltak, ekkor a Föld sok pontján vállaltak csoportok, fénymunkások olyan kiegészítő extra feladatot melyek Jézus munkájának kiegészítését, befejezését célozták meg, s most térhetünk rá arra a pontra, hogy kik vagytok ti.
A Föld egy ugyanolyan élőlény mint ti mindannyian, ugyan megjelenési formájában nincs hasonlóság de energia rendszerét tekintve ugyan úgy csakrákkal,  ugyan úgy energia szerkezettel rendelkezik. S az a csoport, akit ti képviseltek a Föld történetében elvállalta a legnehezebb részt a szívcsakra őrzését. Mit jelent ez? A felemelkedési folyamat lényege, hogy az elme s az értelem vezérelte dualizmus, az az energia melyet az energetikai lesüllyedést követően ego-tok, elmétek átvett, s elhatalmasodott, ez az energia helyre billenjen, működésetek egyensúlya pedig azt jelenti, hogy az elme, az értelem, mint egy számítógép teljesíti feladatát azt amit a lélek, s szív sugalmaz, mond neki. Korábban is így működtettek. Mai realitásotokban ez az egyensúly kicsit máshogy néz ki. Most teljesen, ti már ugyan kevésbé, de a Föld lakosságának nagy része az elme, az értelem vezetése, döntése, irányítása alatt tevékenykedik. Ez nem rossz, ez nem baj, ez egy állapot.
A Föld fejlődésének következő lépése s szakasza viszont az irányban mozdul el, hogy ez az irányítás vissza áll eredeti egyensúlyába, és a szív, és a lélek veszi át az irányítást. Mert egyetlen energia létezik az univerzumban, egyetlen eredő energia, s ez a szeretet. Az Univerzum, jó részét a Mindenható által kisugárzott szeretet energia élteti és működteti. Ti mindannyian, egyesével szín tiszta szeretet vagytok, lényetek esszenciája szín tiszta szeretet. Ezt az esszenciát ezt magadban hordod fizikai testeden belül, azt nevezitek teremtő lángjának, szikrájának, a teremtő magjának. Bárhogy nevezitek ez ugyanaz, lényetek multi-dimenzionális, univerzális lényetek eredete tökéletes eredeti energia, ennek a lenyomata a mintája a teljes tökéletes terv, akik vagytok, ezt mindannyian magatokban hordozzátok. Ennek a tulajdonságai, energiái, az ún. szevaja csakrában található, ez testetek egyetlen olyan csakrája, melyet fénylények őriznek. A szevaja angyalok.
Ez a csakra érinthetetlen, módosíthatatlan az eredeti terv az eredeti tökéletesség, lényetek ős önvalója megtalálható bennetek. S térjünk vissza egy kicsit ahhoz, akik ti magyarok vagytok, Miért nevez benneteket sok olyan társatok, akik spirituális kérdésekkel foglalkozik a MAG népének, mit jelent ez?  A Föld életében az emberiség tagjai között ti hordozzátok, a magyarok képviselik azt az eredet energiát, aki a Föld terve, azt az eredeti energiát, ami tervezéskor az egész Föld életének, benépesítésének, feladatának megtervezésekor el lett, fogadva, jóvá lett hagyva. A magyarok azok, akik ezt a tudást ezt a tervet őrzik magunkban, egészen pontosan ti testesítitek meg földi lények között azt az energiát, azt az energia mintát amit a ti lényetekben a szevaja csakra tárol.
A Föld lényének esszenciáját őrzitek. Ennek kapcsán a legtisztább s a legszentebb feladat a szív csakra őrzése. Mit jelent ez egészen pontosan, mit jelent ez tevékenységben? Mi a feladatotok a felemelkedési folyamatban, ami nagyon régen elkezdődött?
A felemelkedési folyamat akkor kezdődött el, amikor Jézus megérkezett a Földre, azt az energiát Ő hozta magával, és Ő terjesztette el. Megváltó, megszabadító energiaként, amire a Földnek szüksége volt ahhoz, hogy energetikai mély állapotából, újra elindulhasson felfelé. Rezgésszintje emelkedhessen. (27:17)
A Föld rezgéseit 25 évenként mérjük, évezredek óta. Volt egy pillanat, amikor nem volt biztos, hogy a Föld meg tudja lépni azon energiaemelkedést, azt a folyamatot, ami szükséges ahhoz, hogy visszatérjen eredeti helyére. ( A Yotengrit tradíció is ismeri, hogy a Föld egy külső szélső bolygó. a szerk. ) Rezgésszint emelkedési szintje folyamatos volt, de nem elég gyors mértékű ahhoz, legalább is egy ideig úgy tűnt. Az 1800-as évek végén, kérdezte meg az Univerzum Lady Gaia-t és a rajta élő teljes emberiséget, Isteni Önvalótokat, Legfelsőbb Lényeteket, hogy mi legyen bolygótok sorsa. Egyöntetűen szabad akaratból azt választottátok, hogy a Föld életben maradjon, csodálatos bolygótok, mely az Univerzum ékköve, tovább éljen, emelkedjen, és vállaltátok a feladatot, hogy vele együtt, és érte nagyon sokat dolgoztok, hogy energetikailag elérje azt a szintet, ami ehhez szükséges. 1987-ben volt az utolsó mérés, ezt  nevezzük Harmonikus Konvergenciának, ez volt az a mérés, és ezt mindannyian tudjuk, amikor összeszaladt az Univerzum, Lady Gaia energiája s frekvenciája olyan értéket mutatott a korábbiakhoz képest, ami meglepte a teljes Fény Világot. Nagyon sokat dolgoztatok, végtelenül hálásak vagyunk nektek, ezért a nagyon mélyre ható sok munkáért, amit magatokra vállaltátok az inkarnációitok során.
S ezen a ponton felgyorsultak az események. Elindult a hívás, hogy mágneses mezőtöket meg kell újítani. Amint tudjátok, ismeritek, könyvekben elolvashatjátok, ez megtörtént 2002-ben. Fölül lett írva a tervezett sorsotok, az 1999 / 2000 év fordulójára tervezett bolygó-pusztulás, mint tudjátok elmaradt. Magatoknak köszönjétek, és azóta ti írjátok a jövőt, magatoknak teremtitek a Földet, magatoknak építitek az Új Földet, magatoknak teremtitek a csodát. A felemelkedési folyamat legvégső stádiumában vagytok. Ez azt jelenti, hogy a 2012-es új méréskor, Föld rezgésszintje fantasztikusan magas értéket fog mutatni. Lady Gaia, a ti segítségetekkel dolgozik ugyan úgy önmagán, mint ti fénymunkások emberi testben. Ugyan úgy engedi el az energiákat, ugyan úgy tisztul, ugyan úgy veti le magáról élete során magába fogadott, de már nem hasznos, és nem segítő energiákat. A felemelkedés során különböző dimenzió kapuk nyílnak meg, s amint az imént említettem, a Lentos-i dimenzió kapu ez év elején januárban megnyílt, energiái kiáradtak.
A Lentos-i korszak volt az a korszak, mikor azért voltatok itt a Földön, hogy az energetikai lesüllyedés után az eredeti tudást, az isteni igazságokat, az Univerzum törvényeit, saját életetek tudását, magas fénylény tudását elhelyezzétek a Földön. Ez egy hírhagyó korszak volt. Ez azt jelenti, hogy a Föld számtalan pontján, Piramisokban, Szent helyeken lezárt tárolókban, kristályokban elhelyeztétek azt a tudást, amit magatoknak hagytatok hírül annak idején.  Mert tökéletesen tisztában voltatok vele, hogy eljön az a korszak, amikor ezt a tudást elő fogjátok venni, amikor tudat állapototok újra olyan rezgés szinten fog működni, hogy szükségetek lesz ezekre az információkra. És ez a kapu januárban megnyílt. Minden információ ott van körülöttetek. Gondolj bele az életedben. Nagyon sokan éreztétek január, február tájékán, hogy valami teljesen más, azt hogy valami megváltozott, azt hogy minden összezavarodott, ez nem véletlen. (puffanás, valakinek a széke eltört)
Dimenzió kapukon keresztül áramoltak be azok az információk, energiák azok az entitások, akiket bezárva, akár saját én részetekként, megbízva az őrzéssel itt hagytatok.  Ezt most magatokhoz veszitek, visszaengeditek, ki tudatosan, ki nem, energetikailag mindegyikőtök befogadta, még akkor is, ha a felszíni tudatod erről mit sem tud.
Hétköznapi életedre mindez az energia mély hatással van, lehet, hogy életed összezavarodott, lehet, hogy emberekkel való viszonyod megváltozott, lehet, hogy hirtelen nem várt változások köszöntöttek be az életedbe. Lehet, hogy összezavarodott voltál, lehet, hogy úgy érezted, hogy minden átcsap a fejed felett, hogy kihúzták alólad a szőnyeget. Ezek az események, jó részt, ezeknek az energiáknak voltak köszönhetők. Az energiák beáramolnak, akár elfogadod, akár nem, akár tudsz róla, akár nem, s miután tisztán energia áramlatok, ezek az energiák hatnak rád, akár követed ezeket az eseményeket felszíni tudatoddal akár nem.
És ezzel most nem azt akarom mondani, hogy akár mit csinálsz determinált az életed, szó nincs róla. Ezek az energiák, úgy épülnek be energia rendszeredbe, hogy eltárolódnak. Szív csakrád közepén van egy energia gyűrű, egy végtelen nyolcas jel, az úgy nevezett spirituális kerék, mely nagyon lassan, áramlik a végtelen jel mentén. Ezen a spirituális keréken, 144.000 úgynevezett  kehely van, ezek a kelyhek tárolják mindazt az energiát, amire neked bármikor szükséged lehet, amit te használsz, és lelked, Felsőbb Éned hagyja jóvá ezeknek az energiáknak kiáramlását teljes fénytestedbe, akkor, amikor ennek eljön az ideje. Akkor amikor letehetsz egy problémát, akkor amikor megszabadulhatsz egy betegségtől, amikor valami változás áll be az életedbe,  amikor tudatosságodba lépsz egy lépcsőfokot, amikor felismeréseid vannak, amikor elkezdesz valami olyasmivel foglalkozni, amit eddig nem tettél, vagy elhagysz olyan dolgokat, amivel eddig foglalkoztál.
Egy napotok során többször áramlik be az energia, ami hatással van rád és minden élőlényre, minden dimenzióban, az ásványi egyes dimenziótól kezdve, a növényekig állatokig. ( vö. J. G. Bennett: A Pentad törvénye. a szerk.) Ezek az energiák naponta háromszor kerülnek átkonvertálásra. Ezt általában a napod során nem veszed észre, de célszerű, hányszor hallottátok, hogy reggel lépj kapcsolatban Önvalóddal, s este kicsit gondold át napodat, s tedd helyre, tedd le azokat a dolgokat, amik nem voltak esetleg olyan nagyon pozitívak az életedben, engedd el őket.
De visszatérve a felemelkedéshez a Föld energia rendszere s a ti energia rendszeretek napról napra emelkedik, változik, s az utolsó a harmadik stádiumban vagytok, ennek is a legvégén. Mi történik a viszonylag gyors felemelkedési szakaszon? A Lentos-i kapu az utolsó energia, és dimenzió kapu volt spirituális fejlődésetekben. Ezután egyetlen egy kapu maradt hátra, s ez a Lemúria-i kapu. Amikor a Föld eléri azt a rezgés szintet, hogy energiái kiárasztásával, egy bizonyos meghatározott, rezgés és hangfrekvencia kiárasztásával, kiénekli az Univerzumba üzenetét, hogy készen áll, akkor a Teremtő különleges rezgés sorozatot indít el, az egész Univerzumban. Ez a rezgés sorozat elérve a Földet, segíteni fog benneteket, a Mindenható energiája beáramlik, hatalmas fény- áradat, és most ne a fizikai szemeddel érezhető fényt vedd alapul.
Ez az energia áramlat segíteni fog megnyitni a Lemuria-i kaput. Amikor ez a kapu megnyílik akkor a kristály könyvtárak tudása, energiája, a kristály könyvtárakban tárolt információk, utasítások minden ami lényedről s aspektusaidról a kristály könyvtárak tárolnak kiáramlik és egy egységes közös tudatmezőt fog létrehozni a Földön. A ti feladatotok, kapcsolódni ehhez a tudatmezőhöz és a Föld szívcsakrájának energiáját, ezen keresztül ennek segítségével egymással is összekapcsolódva, magas Fénylények által egyesített energiákkal is összekapcsolva, a szeretet rácshálójához csatlakoztatjátok a Föld Szív csakráját.  Ennek az energiának a megtartása, ennek az egységes energiának őrzése, védelme konkrétan a ti feladatotok.  Mindenre képesek vagytok, semmi nem haladja meg képességeiteket. Minden olyan feladat, ami rátok vár, ez bennetek van. Belétek van kódolva, őrzitek sejtjeitekben, őrzitek DNS rendszeretekben, Ezek a kódok oly mértékig nyílnak meg, feladataidat oly mértékig tudatosítod, ahogy ez a mindenkori jelen pillanatban megfelelő.  Ez a KÖZÖS feladatotok, ezenkívül egyénileg mindenkinek külön - külön meg van a saját, személyes feladata az egyedi, az ami csak rá vonatkozik.
Hiszen folyamatosan mindig azt kérdezitek, ki vagyok én, mit teszek én, én a nagy egészben egy olyan pici pont vagyok. Mit számít az, hogy én mit csinálok. Ez kedvesem a lineáris gondolkodásnak köszönhető, annak köszönhető, hogy teljes mértékig beleélted magad a fizikai testbe. Belenézel a tükörbe, s egy arcot látsz. De elmélyedtél e bármikor saját szemedben, elmélyedtél e bármikor saját megérzéseidbe, elmélyedtél e saját szívedben, ami fele irányul, amit sugall, amit érzel, amit szeretnél?
Feladatod csodálatos, és egy speciális csoportnak a feladata, a MAG Népének feladata.
Légy végtelenségig, nagyon büszke. Ne felejtsd el minden este elmondani. Vagyok, aki vagyok! Vagyok, aki vagyok! Vagyok, aki vagyok! Isten vagyok. 


(Szerzői jogi figyelmeztetések: A jelen információból semmi nem használható fel pénzszerzési célra. Szabadon megosztható másokkal mindaddig, amíg a szerző és kiadó említésre kerül, és az információ semmilyen módon nem változik, nincs belőle törölve, vagy nincs beépítve.
Kérlek, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázott lénnyel, és ez hasonló folyamatot indít el benned is. Ez nem teljesen ugyanaz, mintha ott lennél a csatornázott Mester jelenlétében, ugyanakkor a hatása éppen annyira erőteljes.)
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése