2014. november 21., péntek

A Szeretet Forradalma nov. 22-énFénykori Fordulópont Örömünnepe - 
 
2014. november 22-én, szombaton 12:30-tól 

 
Budapesten, a
a Hősök Tere mellett, a Regnum Marianum templom emlékművénél

 
( Budapest, 56-osok tere, a volt Felvonulás tér és a Városligetben "futó" Dvorák út "sarka")  


+  2014.11.22.  11:22  Lemúria Ősi Erőinek felszabadítása és az EGYSÉGBEN munkálkodás


Kedves Barátunk!
  Ez a meghívó MINDENKINEK szól, MINDEN olyan EMBERNEK szól, aki változást akar!
  Mindazoknak szól, akik mást akarnak, mást ahhoz képest ami most van!
  Azoknak szól akik az ÚJ VILÁGOT és az ÚJ KORT, az ÚJ KOR ELJÖVETELÉT
 várják, kívánják, akarják.

  Akik sejtik, érzik, tudják, hogy az ÚJ ÉG ÉS ÚJ FÖLD ITT VAN,
körbevesz, átölel, áthat minket,
 mindnyájunkat.
  (Csak még vannak olyan embertársaink, testvéreink, akik ezt nem hiszik el, nem látják, nem akarják tudomásul venni... ...még egyenlőre...!)
  Azoknak, akik évek, évtizedek, sőt életek hosszú során át dolgoztak azért,
hogy ez a régóta várt ÚJ VILÁG és ÚJ KOR

végre-valahára ELJÖJJÖN, ránk köszöntsön!
Szalay György


 

 

A Szeretet Forradalma: KÜLÖNLEGES MEGHÍVÓ - ilyen még nem volt...

Makra Dávid:
"2014. NOVEMBER 22-ÉN ÖRÖMÜNNEPRE SZÓLÍTUNK MINDEN MAGYAR FÉNYMUNKÁST, EGYSZERRE, EGY IDŐBEN, LEHETŐLEG EGY PONTBAN!”


  Gyere és légy köztünk!
  Ezt az e-mailt pedig légy szíves küldd tovább mindazoknak, akiknek úgy gondolod ott a helyük ezen a kivételes napon, alkalmon és eseményen.


" 2014. november 22.én, a Lemúria Kristálytudat Minőség A Szeretet
Kárpát  Ősök Földjére kihelyezett
és lezárt erőinek felbontása kezdődik meg, 11. óra 22 perckor. "

" (...) kapcsolódjatok EGYmáshoz tudatotokban, távolabb szolgáló társaitokkal,
s szívetek Fényével, a EGYütt emeljétek a Térbe Lemúria Ősi Erőit! "

" Kinek e levél eljut Tudatához, készüljön az EGYSÉGBEN munkálkodásra! "


Az ezzel kapcsolatos további részleteket
a Fénykori Fordulópont Örömünnepére szóló MEGHÍVÓ alatt találod meg!
GÖRGESS!!!

   Ezt az levelet több kedves barátomtól, kedves ismerősömtől is megkaptam.
A tőlük kapott bevezető-összekötő szöveget és magát a forrást is tartalmazó
összeállítást a csatolt fájlok között találod meg !
 Egy adott eseményről egyszerre - pár napon belül - ennyi kedves és
 ismeretlen ismerőstől még soha nem kaptam üzenetet !
Ez azért jelzés és üzenet értékű !!!
Szerencsére egyre többen és többen  veszik észre a jelzéseket és az üzeneteket!
TE KÖZÉJÜK TARTOZOL?

  


Kedves Fénytestvéreink! 
Egy különleges Égi kezdeményezésről hallgassátok meg az Egy Végtelen Teremtő üzenetét:

„Én az Atya most egy új korszak felé emelem a Földet, illetve Vele Benneteket is. Mindegyikőtök életébe odahelyeztem a jelzéseket, hogy fel tudjátok ismerni: KÖZÖSEN tudtok csak boldogulni. A KÖZÖS TEREMTÉS EREJE tudja csak legyőzni annak a Mátrixnak az elnyomó tényezőit, amelyben a túléléssel próbálkoztok.

EGY-MÁS felé kell fordulnotok, bíznotok kell EGY-MÁS-ban, és meg kell fognotok EGY-MÁS kezét. KÖZÖSEN kell megteremtenetek az új valóságot. Egy Új Fénycivilizációt álmodtam meg az Új Földre. Egy Új Teremtés valósul meg, és miközben ez megtörténik, Ti is itt lesztek a bolygón. Ez nem szokványos, de most így fog megtörténni.

EGY-MÁS kezét megfogva és körben állva, megteremthettek KÖZÖSEN MINDENT, amire a legtöbb jó érdekében szükségetek van.
30-50 vagy 120-1200 ember EGY szándékkal, imaginációval (teremtő képzelettel), EGY-MÁS szolgálatában. Ez a titok. Ez az én örömhírem Nektek.

Sokszorozzátok meg teremtő erőtöket azokkal a „teremtés-erőművekkel”, amelyek akkor jönnek létre, ha A LEGTÖBB JÓ ÉRDEKÉBEN MEGFOGJÁTOK EGYMÁS KEZÉT ÉS IMAGINÁCIÓVAL KÖZÖSEN TEREMTETEK!

Természetesen az Egység Útján járva képesnek és hajlandónak kell lennetek arra, hogy MÁS-OK is legyetek, ne csupán Ön-Magatok. Tágítsátok hát ki a szíveteket és az elképzeléseteket arról, hogy kik is vagytok Ti tulajdonképpen, mert így képesek lesztek teljes szívvel átölelni és újra befogadni egymást, mint testvéreiteket.

Mindannyian ugyan annak a fának a virágai vagytok… A KÖZÖS TEREMTÉS EREJÉVEL sikerülni fog mindaz, amiről EGY-ÉN-ileg csak álmodoztok.”
(Budapest, 2014.10.28.)

A Szaturnuszi Vének Tanácsának egyik tagja, Ariondel így erősítette meg Gabriel és az Atya felhívását:

„November 22-ére eléritek azt a minőséget, hogy Gaia áthangolódik oly mértékig, amellyel egy Egyetemes Örömünnepen,
egyesített imaginációtokkal megindíthatjátok Teremtéseteket, az Eseménynek nevezett folyamat megindítása felé!”.
(Berente, 2014. november 10.)

„Ezt a folyamatot hatványozott teljesítménnyel képes a mag elvégezni, HA EGYSÉGBEN ÁLL!!!” (2014. november 10.) – figyelmeztetett bennünket Hadraniel, a Magyarok Védő Angyala.

Az összefogás fontosságát Égi Anya e képpen emelte ki:

„Sok csoport dolgozik. Hálásak vagyunk munkájukért. Ezen csoportoknak össze kell fonódniuk! Az elöljárók keressék egymást, mert nemcsak időszerű, hanem szükségszerű immár az együttműködés! Keressék egymással a kapcsolatot, hogy EGYSÉGBEN és minden részletében egészben gondolkodva teremtsétek a Valóságotokat! Senki sem különálló sziget! Nincs én, és az enyém - csakis az EGY van! Efelé igyekszünk terelni Titeket! Haza csak az EGY felé vezet az út!” (2014. október 29.)

Mihály Arkangyal a rendezvénnyel és az energetikai előkészítéssel összefüggésben az alábbiakra hívta fel a figyelmünket:

„Fényben szolgáló Gyermekek! A cselekvés ideje elérkezett! Lelketek fényének tökéletes összhangja fogja megnyitni az ÉG KAPUJÁT szeretett emberiségünk számára! Lelketek minden rezdülése megfontolt, szervezett, EGYSÉGBEN lélegző Isteni Sóhajjá kell emelkedjen! Minden Fényt szolgáló erő együttműködésben álljon hát, és a lehető legösszehangoltabb feladatvégzésre törekedjetek!”.

Mindezen útmutatásokat figyelembe véve és eleget téve Égi Segítőink és a Spirituális Hierarchia kérésének („November 22.-én Fénykori Örömünnepet üljetek!” – Gabriel Arkangyal) örömmel jelentjük be, hogy

2014. november 22-én, szombaton


Budapesten, a Hősök Tere mellett, a Regnum Marianum templom emlékművénél ( Budapest, 56-osok tere, a volt Felvonulás tér és a Városligetben "futó" Dvorák út "sarok")  kerül megrendezésre a

Fénykori Fordulópont Örömünnepe.

A Nemzetért, a Világért fognak szólni a dobok, az énekek, és közös imaginációnkkal mindent megteszünk azért, hogy teremtő erőnkkel élve egy KÖZÖS INDÍTÓ IMPULZUST hozzunk létre - finom energetikai szinten – GAIA és az Emberiség tudatmezőjének (kollektív tudat, morfogenetikus mező, Krisztus-háló) 5. dimenziós átalakulása, a Föld lakosságának felszabadítása és az Új Fénykori Tudatosság megjelenése érdekében.

Gyülekezés id
Őpontja: 12:30
Kezdés id
őpontja: 13:00

Minden Fénytestvérünket szeretettel várjuk a helyszínen!

                    A rendezvény Égi Védnökei és inspirálói:
          Mihály Arkangyal      Hadraniel Arkangyal        Uriel Arkangyal      Jézus – Sananda      Asthar


   Szaturnuszi Vének Tanácsa képviseletében:

                                      Juventus Mester               Ariondel                  DanubiaTovábbi információ:

Az alábbiakban Lemúria Tudata üzenete olvasható...
„Drága MAG Fénytestvéreim!
Nagy feladat előtt állunk…
2014. november 22.-én, 11. 22. perckor megnyitjuk Lemúriai Tudásunk Földi Kapuját…
Mióta szeretett szigetünk a hullámok fogságába jutott, azóta őrzi e tudást Kárpát Ősök Tere…
Atlantiszi tudatosságunk már régóta elérhető.
Lemúriai tudásunk azonban egy mélyebb, egyetemesebb, EGYségben létező minőségünk volt, ahol tér, idő és anyag urai voltunk…

Ti és Gaia, Én…

Ahol a Végtelen Teremtő Tudat volt mindennapi kenyerünk…
Ahol még a kristályok ereje is szerény tudástár volt az elérhető Forrásokhoz képest…
Ahol még EGY voltunk, emlékeztünk, s tudatosságunk azon minősége volt mindennapos,
ahol tökéletes tudatában voltunk Teremtő Erőnk végtelen hatalmának, s segítségünkkel gyarapodott a Föld Emberisége.
Mu előtt is volt Kárpátia!!!
Mu előtt is ez a hely volt a Minden Tudás Forrásának bekötési pontja!
Kárpát Földje, Hadraniel védelme alatt, az EGYetlen Teremtő szolgálatában, Gaia Teremtményeinek tudásban és ébredésben való segítéséért.
Eonokkal ezelőtt zajlott…
Teremtő Erőink minden esszenciáját zártuk le egykor. Mindent, mire szükségünk lehet.
Mindent, mihez hozzáférnünk csakis a végső nekiindulás előtt lehet!
Elvégeztetett.
Azonban egy dologra van szükség még: EGYSÉGRE -EGYmással.
<< (Kérdésemre, hogy ki szól most általam az alábbi a választ kapom. Erős, sűrű fizikai közegben lévő, bezárt, kiáradni készülő, feszülő, hatalmas erőt érzékelek… Mint Aladdin palackba zárt szelleme, olyan benyomást kelt bennem…)
Igen, jól érzed:
Lemúria 3. dimenziős létezésbe sűrített Kristály Tudatossága vagyok.
Olyan vagyok, mint a pattanásig feszült, érett rügy, mi kihajtani készül! >>
Folytassuk…
Azonban egy dologra van szükség még: EGYSÉGRE - EGYmással.
Ehhez meg kell ismernetek a Teremtő Atya szavait, ki MAGjainak komoly intést küldött el.
Minden sorát fogadjátok szívetekbe, s végre tegyetek Magságotokhoz méltón!
Enélkül nem megy!

A Tudás elérhető lesz a Térben, de nem behívható az arra éretlen, EGYségre törekvésben gyermek számára!

Ki az Örömünnepen EGYségre állva kapcsolódik, igaz szívvel, töretlen hittel – hozzáférést szerez ezen minőségekhez, s "Merlini" mágus erejét nevelheti föl lényének Földi színterén!
Mindazé eme gyümölcse eleitek bölcsességének, ki felnevelkedett, szívében igaz, EGYSÉGre ölelkezik a Végtelen Teremtő sóhaja felé.
Ám erre föl nem nevelkedett Gyermek csak sóvárogva érezheti közelségét, benne el nem merülhet.
MINDEN MAG, KI SZÍVÉBEN IGAZ, LÉNYÉBEN ODAADÓ SZOLGÁLATBAN ÁLL, ÖRÖMÜNNEPET ÜLJÖN, MEGTEREMTVE A KRISTÁLYTUDATOSSÁGÚ GAIA ÉS EMBERISÉGE VALÓSÁGÁT, A FIZIKAI VALÓSÁGBAN VALÓ MEGJELENÉSÉNEK ELSŐ LÉPÉSEIT!
Fény Útját járó, magát elkötelezettnek érző MAG lélek, ki bárhol vagy Gaia Szent Testén, vagy Testében!
Bárhol is légy, Galaxisok küldötteként!
BÁRHOL IS TELJESÍTED SZOLGÁLATODAT!
TEJÚT GALAXISÁNAK EME NAPRENDSZERÉBEN, GAIA MINDEN SÍKJÁN-TERÉN ÉS IDEJÉBEN, E TÉR IDŐSZÁMÍTÁSÁNAK 2014. 11. 22.-ÉN,  11:22 PERCKOR LÉGY LEGTISZTÁBB ÖNMAGAD, S TELJES LÉNYEDBŐL VÁGYD MEG ELZÁRT LEMÚRIAI TUDAT-MINŐSÉGEM KIÁRADÁSÁT!!!!
13.00 ÓRAKOR, GAIA TÉR-IDŐ RENDSZERÉNEK E NAPJÁN 13 ÓRAI KEZDETTEL PEDIG, SZÍVEDBEN TEREMTSD MEG, KÉPZELD!!!, HOGY A HAMISSÁG LEPLE LEHULL, S AZ IGAZSÁG MEGHÓDÍTJA FÖLDI LÉTEZÉSED MINDEN SZÍNTERÉT!!!
Lemuria tudatosságának kora, új Gaia erőtér megalkotása lesz dolgod Fényeddel, hogy Maja káprázatát végre teljesen feloldva meginduljon az emelkedés új szakasza!
Ahogyan Hadraniel is elmondta 11.11.-i kapcsolódásotok alkalmával:


 " KÁRPÁTIA EGYKOR A SÜLLYEDŐ TITANIC UTASAIT MENTETTE MEG.
SORS HASONLATA VOLT MINDARRA, MIRE VÁLLALKOZOTT Kárpát Népe:
A PUSZTULÁSBA VEZETETT EMBERISÉGET KELL KIMENTENETEK, A VASKOR SÜLLYEDŐ ERŐTERÉBŐL! ”
KÁRPÁTIA!
EMLÉKEZZ RÁM!
TEREMTMÉNYED KIÁLTOK – LEMÚRIA!!!
OLDOZZ FEL!!!
ÉS EGYÜTT EMELJÜK FÖL E MEGGYÖTÖRT NÉPEKET…”
Szeretettel: Lórincz Éva

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése