2015. szeptember 1., kedd

A tükör mögött - Istenanya üzenete 08.23.


"Szeretnénk folytatni az új és lelkesítő ismeretek átadását a változásnak ebben a történelmi idejében."
"Egyszerűen egy igazabb és reálisabb képet adok magatokról."
A tükör mögött 
Istenanya üzenete

Kedves gyermekeim, én vagyok az, a ti Istenanyátok

Szeretnénk folytatni az új és lelkesítő ismeretek átadását a változásnak ebben a történelmi idejében. A szeretetenergiák, amelyeket küldünk, úgy jelennek meg nektek, hogy az a Nagy Központi Napból érkeznek, amelyet a mi „otthonunknak” hívnak a Multiverzum központjában. Természetesen, valójában nem ott lakunk. Mi magunk vagyunk a Nagy Központi Nap, minden Teremtés forrása. Azért beszélünk nektek erről, hogy megértsétek, mennyire szeretünk titeket és hogyan dolgozunk együtt mindannyiótokkal ebben az időben, hogy eljöjjön az a történelmi elmozdulás, amely az egész Multiverzumot érinti. Látjátok, Atya és én nem ülünk a trónon és nem messziről irányítjuk a dolgokat. Mi mindig „résztvevő megfigyelők” vagyunk az Univerzumunk fejlődésében.

A kezdetek óta, több trillió évvel ezelőtt, amikor Atya és én először tanultuk a Teremtés mágiáját, egymás mellett éltünk minden teremtményünkkel. A nagy Multiverzumban minden lélek a mi teremtményünk, úgy ismernek minket, mint mi őket. Természetesen ezt nehéz nektek felfogni, amikor az alacsonyabb dimenziókban vagytok, mivel lehetetlennek tűnhet számotokra megérteni a mi tudatunk szélességét, pedig az mindig így volt.
 
Korán megtanultunk tudatában lenni minden érzésünknek, minden gondolatunknak, mert a szándékunk mindig megvalósul. Ti, az Emberiség, éppen most tanuljátok, hogy ez mennyire igaz rátok is. Ez nektek kevésbé fontosnak tűnhet, de biztosítunk titeket, ti önmagatok ugyanolyan Teremtő erővel rendelkeztek, mint mi. Ezért jövünk mi olyan gyakran beszélni veletek, tanítani titeket az igazi természetetekre és segíteni nektek elhagyni a régi Mátrixot magatok mögött. Ha nem teszitek, akkor továbbra is sötétséget teremtitek, a fájdalmat és a szenvedést, nemcsak a ti bolygótokon, hanem az egész Multiverzumon keresztül.

Megértem, hogy a szavaim idegenül, vészjóslóan hangozhatnak számotokra. Nem akarlak megijeszteni titeket. Egyszerűen egy igazabb és reálisabb képet adok magatokról.
 
Az igaz, hogy mi titeket a saját elképzelésünk szerint teremtettünk, nem egy fizikai szinten, de mély képességekkel rendelkezve. Ti vagytok a mi reménységünk a világ számára, és ti tehettek tönkre mindent a saját világotokban az a régóta tartó hit miatt, hogy tehetetlenek vagytok és sebezhetők, pedig semmi sem áll távolabb a valóságtól.

Hagyjátok el a saját módszereiteket, amelyekkel már mindent tönkretettetek a befolyásotok alatt! Csak a mi összehangolt beavatkozásunk miatt van, amit eonokkal ezelőtt megjövendöltünk, hogy nem pusztultatok el. Ha mi nem végzünk felmentést, és a jósolt próféciát nem teljesítjük, az emberiség tönkre tehette volna magát és elpusztította volna az egész Univerzumot és még többet  a sötétek hatása alatt.
 
Ti, kedves Gyermekeim, ti vagytok az közmondás szerinti bikák a kínai boltban. Mint a tudatlan bikáknak, nektek sem volt az a szándékotok, hogy káoszt és pusztítást végezzetek; nem értitek, miképpen lehet az, hogy akárhányszor körülnéztek, valami összeomlik. Mégsem tudtok arra gondolni, hogy a tönkremenetel önmagatokkal vagy a tetteitekkel függ össze.
 
Elmondom nektek ezt a meglehetősen vicces és különleges példát, hogy olyan képet adjak nektek, amit nehéz elfelejteni. Vicces, mert igaz. Nektek elképzelésetek sincs, hogy az energiátok hogyan megy át a környezetetekbe, pattog le mindenről és mindenkiről, akivel találkoztok, jelet hagyva mindenütt, ahová mentek. Ha másik hasonlatot szeretnétek, adjatok a kedvenc kétéveseteknek a kezébe egy kalapácsot és engedjétek el a nappaliban. Neki ez nagyon fog tetszeni, és nem fogja tudni, hogy a az ő ütögetései és csapkodásai mennyibe fognak kerülni.
 
Ez nem egy kritika rólatok, kedveseim. Mi egyszerűen egy tükröt tartunk nektek, hogy felismerjétek magatokat. Előnytelen számotokra, hogy viszonylag fiatal faj vagytok és a fejlődésetek elejétől az Anunnakiak uralma alatt álltatok és egy ideje az ő rettentően romboló Reptilian kegyencei alatt. Most mindannyiunk számára itt az ideje eltüntetni ezt a szörnyű „szabad akarat” kísérletet, és csak azt megtartani belőle, amit eközben tanultatok, mivel elsősorban ez volt az oka, hogy részt vettetek benne.

Olyan gyorsan mozdulunk, amit a veletek kötött szerződésünk megenged. Keservesen panaszkodtok, hogy nem tesszük meg, pedig védeni kellene benneteket, eltüntetni a szenvedést és a szegénységet, megmenteni titeket, de nem fogjátok fel, hogy ti kértek meg minket, hogy védjünk meg magatoktól.  Mi csak ezt fogjuk tenni, de nem anélkül, hogy eléggé tisztán megértsétek a földön, hogy mi nem ellenőrzünk titeket vagy befolyásoljuk a szabad akaratotokat. Már rossz hírünk van, amelyet a sötétek terjesztenek rólunk, hogy mi büntetünk és mérgesek vagyunk a ti bűneitek miatt és megégetünk titeket valami „Pokolnak” nevezett helyen, ha nem  engedelmeskedtek nekünk.
 
Látjátok, tényleg olyan helyzetben vagyunk, amit úgy hívhatnátok, hogy egy szikla és egy kemény hely között lenni, legalábbis a ti szempontotokból. Mi nem érezzük ezt, mivel egyszerűen teljesítjük a megállapodást, amit korszakokkal ezelőtt kértetek. Sokkal türelmesebbek vagyunk, mint ti, természetesen, mert mi emlékezünk mindenre és tudjuk, milyen sokat jelent az ígéretünk számotokra a hosszú futásban. Mi tényleg riadtan nézzük a gyermekeink szenvedését, de tudjuk, hogy minden életszakasz után visszajöttök hozzánk örömmel és diadalmasan, és mindig szívesen kezditek újra és egy másik, még nehezebb életet vállaltok.
 
Ti ambíciózus diákok vagytok kedveseim, és bátrak is. A tanácsunk, hogy legyetek sokkal mérsékeltebbek a várakozásaitokban, sokszor hiábavaló volt, de mi nem okozunk félelmet a ti lelketekben, mert az örökkévaló és ellenálló minden emberi testtel kapcsolatos élménnyel szemben, és az a mi valónk egy része.
Rajongunk értetek a vakmerőségetekért, a kiállásotokért, merészségetekért, bátorságotokért, kurázsitokért, rámenősségetekért, áldozatkészségetekért, szellemességetekért, idegetekért  és a jó szívetekért. Látjátok, milyen sok szó van a Szívetek minősége leleményességének a leírására, amellyel rendelkeztek? Minden nyelvben ilyen sok kifejezés van, amely illik a bátorságotok és merészségetek minőségének megjelenítésére.

El fogom magyarázni, hogyan lehet az, hogy most ilyen sokan itt vagytok, és olyan sokatoknak van ténylegesen nehéz élete. Nem az emberi test határozta el, hogy részt vesz ebben az utazásban; az a ti lelketek volt. Itt voltatok velünk szellemben – a Felsőbb Énetek formájában, amikor elkészítettétek ezt a tervet, és ti, a testlelkek, akik vagytok, a Felsőbb Énetek részeként lettetek megteremtve, a ti engedélyetekkel és a mi részvételünkkel.

Semmi nem volt misztérium számotokra ezután. Teljesen tisztában voltatok azzal, mi megy végbe a Föld Felszínén, és ti, a Mesterek, akik vagytok, lelkesek voltatok, hogy ott legyetek ezekben a kihívó és történelmi időkben a Földön. Mindannyiotok volt már itt korábban; a legtöbbetek sok életszakaszt leélt itt. Amint mi, kifejlesztettetek egy mély szeretetet az embertársaitok és a bolygótok bátor lelke  iránt, aki elfogadta, hogy megtart és táplál mindannyiótokat, még akkor is, ha ti vak módjára ástatok, fúrtatok és felrobbantottatok dolgokat az ő testén. Minden életszakasz után láttátok, hogyan kellene jobban csinálni, tovább haladni, közelebb kerülni a ti utazó társaitokhoz a szolgálatban, és ti újra meg akartátok próbálni. Láttátok, hogy a sötétek az élet minden területére behízelegték magukat, és ti vágytatok arra, hogy idejöjjetek megállítani őket,  kisegíteni másokat, és megteszitek.

Különlegesek vagytok kedveseim. Ti egy dicsőséges kombinációja vagytok a lelketeknek, akit jól ismerünk az itteni és más inkarnációi alapján, amely kombinálódik az előző és a jelenlegi inkarnációk  bölcsességével. Sokkal összetettebbek vagytok a fejlődésetekben, mint azt gondolhatnátok, de mi ezt tudjuk és ennek megfelelően dolgozunk veletek együtt. Ezért van, néha úgy tűnik, hogy nem hallgatunk meg titeket. Ez azért van, mert elsősorban a ti Felsőbb Énetekre hallgatunk, aki tökéletesen megért titeket és tudja, hogy valójában mire vagytok képesek, és azt is tudja, mit terveztetek megvalósítani, mielőtt ide jöttetek. Először a szívetek vágyát kell értékelnünk.

Ha nem teljesítitek az összes célotokat, a Felsőbb Énetek gyakorló feladatokat hoz nektek (a többi Felsőbb Énnel egyeztetve mindenki számára a legnagyobb jó érdekében). Ezért mondjuk nektek, hogy  minden nehézségre úgy tekintsetek, mintegy lehetőségre, mert az is, hogy még többet tudjatok.

Mindannyiótoknak van egy nagyon gondoskodó, nagyon kreatív és eltökélt Mentorokból és Vezetőkből álló csapata, akik átlátják az életetek minden fontos és még a kevésbé fontos eseményeit is, és úgy rendezik el ezeket, hogy optimális tanulási lehetőséget biztosítsanak minden résztvevő számára. Biztosíthatlak titeket, hogy ebben az időszakban ők mindannyian túlóráznak, hogy segítsenek a ti nagyratörő terveiteket megtanulni, kibontakoztatni és nagyobb bölcsességet és spirituális erőt elérni a Felemelkedésetek előtt. Ez az életszakasz az utolsó felvonás ebben a játékban, amely magában foglalja a nagy sűrűségű szabad akaratot a nagy sötétség jelenlétében, azzal a lehetőséggel, hogy egy életszakaszon belül felugorjunk a 3.dimenzióból az 5. dimenzióba.
 
Nos, most látjátok, miért mondom el nektek ezeket a dolgokat kedves gyerekeim?  Nem azért, mert azt gondolnám, hogy nem hallottatok erről korábban. Közületek sokan hallottak már ezekről a dolgokról, de azt még nem hallottátok, hogy én, a ti Anyátok, hogyan látom ezt. Természetesen, nem tudok minden lehetséges dolgot elmondani, amit látok, de szeretném, ha tudnám. Azt akarom, hogy titeket ne akadályozzon a fátyol, különösen akkor, amikor ez azt jelenti, hogy megszereztek minden Földi tapasztalatot, amit kívántatok és még többet.
 
Most vegyétek azt a közmondást a bikáról a szarvaival, vegyétek át a hatalmat és menjetek! Bizonyítsátok, hogy meg tudtok maradni szilárdan a hitetekben, nem számít, mi történik körülöttetek, még ha mások meg is kérdőjelezik a józanságotokat emiatt. Éljétek az életet annak egységében, amit mindig akartatok, nem úgy, ahogy mások akarják látni, hanem ahogy ti akarjátok látni magatokat!

Az Atyátok és én szeretlek titeket – a bátorságotokért és a szerető természetetekért, de mindenek felett azért, mert ti vagytok az egyedi és csodálatos TI, akiket mindig ismertünk és szerettünk. Mindig veletek vagyunk.

Az Istenanyátok vagyokÁtvette: Dr. Kathryn E. May, New York, August 23, 2015               

Fordította: MA
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése