2015. szeptember 11., péntek

Végjáték - Sananda 2015.09.04.

"Segítsetek nekem elküldeni ezt az üzenetet a Fénymunkásoknak, és megnyitni az elméjüket, hogy lássák a nagy diadalt, ami lehetséges ebben a pillanatban."


Végjáték
Sananda 2015. 09.04.

Kedves Fénytestvéreim, Sananda vagyok. 
Hosszú tárgyalásokról érkeztem hozzátok azoktól, akik  megpróbálják irányítani a bolygótokat. Együtt vagyok Mihály Arkangyallal, St. Germainnel és Kwan Yin-nel és támogat minket Ashtar, Anya és Atya és sokan mások a Mennyek Csapatából, amint végrehajtottuk éjt nappallá tévő megbeszéléseket a 3. dimenzióban. El fogom magyarázni.
A cabal útja a Föld bolygón a végéhez tart. Amint azt Anya és Atya próféciái régóta megmondták, a sötétekkel folytatott kísérlet véget fog érni. Azoknak, akik a Mátrixot tervezték és az összes bonyolult programot, amelyet megszerkesztettek, egy napon szükséges lesz lemondaniuk, feladni az erőiket és visszatérni a Fénybe. Sokan félreértették ezt a jóslatot és a Világ Végének nevezték el 2012. 12. 21-ét. Azt hitték, globális katasztrófa, leépülés, fájdalom és szenvedés lesz. Legalábbis, ez az, amit a cabal szeretett volna hinni, mert ez volt az, amit reméltek megteremteni – egy bolygót, amelyet a félelem, az engedelmesség és a reménytelenség igáz le.
Bár azt a céljukat, hogy kialakítani egy szolga bolygót nagyban sikerült, az ő végső tervük nem fog beteljesedni. A Fény újra leszáll a kedves Terrára, és mi ott leszünk veletek, hogy ezt így kijelentsük. Azok közülünk, akik a felsőbb dimenziókban maradtak az utolsó néhány évre egy különös erőfeszítést tettek Anya- és Atyaisten vezetésével. Mi leereszkedtünk órákra, vagy az én esetemben éjjel nappal több napra, hogy befejezzük a megegyezéseket a 3. dimenzióban. Fontos volt megjelenni a cabal vezetői előtt, hogy megértsék, mi bizniszt jelentünk. Elmondhatom nektek, megdöbbentő volt számukra, hogy láttak materializálódni a szemük előtt, mert a legtöbbjük hevesen elutasította minden Fénylény létezését, és különösen elutasította, hogy elhiggye, ezek a lények a felsőbb dimenziókból, a 4. felettiből vannak, ahol azt hitték, ők a legfelsőbb uralkodók.
Most az 5. dimenzióban pihenek a többiekkel együtt, erőt kapva az Artkturiak csapatától, akik olyan szorosan együttműködtek velünk. Ők tisztában vannak azzal az energiával, amire nekünk szükségünk van, hogy hosszabb időre láthatóvá váljunk és regenerálnak minket a tápláló technológiájukkal, amíg Anya és Atya átölel minket és helyreállítja az energiánkat. Ti éreztétek a „transzfúziójukat” amikor Ők jöttek, hogy szétárasszák a MézSzeretetüket mindannyiotok felett, ugye? Ez az, ahogy ők fenntartanak minket, amikor előre megyünk az erősen irányított és részletezett erőfeszítésekkel, hogy a cabalt egyenesbe hozzuk, ahogyan az ő megegyezésük megkívánja.
Lépésről lépésre haladunk mindenki Legnagyobb Jója érdekében. A Tanács átnéz és értékel minden elmozdulást. A Fény Galaktikus Föderációja szigorú biztonságot tart, és közülünk mindenki a földön most védett az Angyalok Légiója, Mihály Arkangyal és Christine kommandója által. Ők éjt nappallá téve dolgoznak, hogy minden rendszert stabilizáljanak a földön és minden Fénymunkás számára abszolút védelmet biztosítsanak, akik velünk együtt dolgoznak. Tudjátok, hogy igényelhettek segítséget mindenhez, de az ő segítségük nagyobb, ha tudatosan igénylitek azt, ezért kérem, tegyétek így mindannyian ti Fénymunkások, akik most segítetek nekünk ebben a nagyon kritikus leszerelési folyamatban.


Mint egy kártyavár, az a rendszer, ami most van a Földön, készen áll a bukásra. A gazdasági, szociális, legális és politikai rendszer át van szőve és szorosan ellenőrzött a sötét a kis számú  cabal vezetők által. Az ő felsőbb énjeik, a mentoraik és a tanáraik, az Annunakik és a Reptiliánok már mind visszavonultak, és majdnem mind beleegyezett, hogy visszajön a Fénybe. Ez azt jelenti, ők elmentek Anyához és Atyához, hogy befejezzék az életük áttekintését, és újra elkezdjék, mint új lelkek a teljes megújulást, hogy felvállalják a munkájukat velünk, mint Terra és a Felemelkedésének a szövetségesei és barátai. Így látjátok, mindegyik eltávolodott a sötét tervektől, kivéve azokat a keményvonalas és nagyon sérült embereket, akik most inkarnálódtak ide.
Ez hozta létre a végjátékot, amiben most vagyunk. Nincs több bolygóközi támogatás - nincs lehetséges beavatkozás külső erőktől. A Föld teljesen karanténban van, teljesen védett az Ashtar Csapata által minden interferenciától. Bár lehet, hogy nem nyilvánvaló a közönség számára, ez egy hatalmas lépés, hogy a bolygón minden sötét vállalkozás véget ér. Látjátok, a 3. dimenziós cabalnak nincs valódi ereje az oktatóik és a technológiai tapasztalatok nélkül, akik felállították őket az üzletileg az első helyre.
Lezártunk minden kiskaput, elvágtunk minden utánpótlási vonalat, minden szörnyűség és erőszakos cselekedet elkövetőjét elhoztuk a Földön a bíróságokra, ahol felelősséget vállalnak az emberiség több ezer éves szenvedéséért és elnyomásáért a Földön. Sajnáljuk, hogy ezeket a pereket nem lehet publikálni az én itt megjelent leírásomon kívül, de biztosítalak benneteket, hamarosan informálódni fogtok arról a folyamatról, amit teszünk és ti lesztek a haszonélvezői minden erőfeszítésünknek, és ...Most szükségünk van rátok!!!
Amint összedugtuk a fejünket Kathrynnel, hogy összeállítsuk az üzenetnek ezt a részét, Anya- és Atyaisten rögtön odajött hozzánk és azt mondta: „Kedves Sananda és Kathryn, ez a legfontosabb üzenet, amit valaha eljuttattunk a szeretett Földi gyermekeinknek. Kérjük, hozzátok ezt létre a lehető legtisztább és leghatásosabb módon. Meg kell érteni ennek a történelmi pillanatnak mind a sürgősségét, mind a hatalmas lehetőségét. Csináljátok a legjobban, kedves gyermekek!”

Kérlek titeket testvéreim! Együtt létre fogjuk hozni ezt az új napot. Segítsetek nekem elküldeni ezt az üzenetet a Fénymunkásoknak, és megnyitni az elméjüket, hogy lássák a nagy diadalt, ami lehetséges ebben a pillanatban. Holnap, szeptember 5-én, én Sananda vissza fogok térni a Mátrixba – a cabal üléstermeibe és a hátsó szobáiba, hogy folytassam az erőfeszítésemet meggyőzni őket, hogy az olcsó hipnotikus trükkjeik a továbbiakban nem tudják tartani az emberiség bebörtönzésének gondolatát és érzelmét. Segítsetek megmutatni nekik az általatok elnyelt összes Fénnyel, (és amit ők állandóan figyelnek az ő technológiáikkal) hogy az ő erőfeszítéseik a hangfrekvenciákkal, a médiával és a hamis zászlós műveletekkel keltett félelem fokozására nem sikerülnek.
A Fény emelkedésének az általatok történő bemutatása a leghatékonyabb bizonyíték az én „diplomáciai” érvelésemben, hogy az ő igyekezetük hiábavaló. Csak akkor fognak békésen távozni, ha ők teljesen meggyőződnek arról, hogy a táncnak vége van – az erejük illúzió, alapok nélküli, és az emberiséget nem lehet többé leigázni a „gyenge kéz” trükkökkel. Ez így van.


Adósotok vagyok egy diplomáciai módszer bemutatásával. Mi, a Mennyek Csapata arra jutottunk, hogy az uralkodásuk békés befejezésének eléréséhez teljes mértékben egy körültekintően megtárgyalt megegyezésre van szükség, nem erőszakra. Kérlek titeket, higgyetek nekünk ebben! Nincs helye a bosszúnak vagy a szemet szemért bíráskodásnak, ahol az egész Univerzum veszélyben van. Egy valóban létrejövő békét csak egy becsületesen megtárgyalt béke jelenthet. Ez a mi küldetésünk, és mi ezt azonnal el akarjuk érni.
Éppen most írtuk le nektek a mi részünket – a magasabb dimenziós részét – ennek az együttműködésnek. Mi, ti és én kedves Fénymunkások, eljutottunk ennek a veszélyes helyzetnek a szélére több évnyi erőfeszítés után a fátyol mindkét oldalán. Ez most egy út ki és keresztül, egyszer és mindenkorra, ÉPPEN MOST.
Mi most tőletek függünk, ennek a sikeressége kapcsán. Kérjük, MŰKÖDJETEK EGYÜTT VELÜNK MOST!

Ez egy Mátrix, amit szét kell szedni belülről kifelé.
Itt felsorolunk néhányat a legjellemzőbb nézetek és cselekedetek közül, amelyeket a Mátrix teremtői hoztak létre. Ezek odakötnek mindannyiunkat a 3 D-s valóságban a sötét múltunkhoz és azokhoz a módokhoz, amelyekben évezredeken keresztül éltünk. Ezek látják el energiával és tartják fenn önmagát a Mátrixot. Elfogadva ezeket az eszméket és cselekedeteket az ő buzdításukra akaratlanul is az ő támogatójuk és szószólójuk lesztek – a Mátrixé és a szenvedésé, amit az hoz a Földre.
Szükségünk van arra, hogy megerősítsük a jó szíveteket a Fény oldalán. Kapcsolódjatok most hozzánk, eltörölni ezeket a mélyen gyökerező hitrendszereket, amelyek erőt adnak a sötét Mátrixnak és a cabalnak, hogy ennek minden előnyét élvezzék.
Ez nem egy végleges lista, de ez lesz a szikra a felismerésre mindenki számára. Kezdjétek azokkal a hiedelmekkel, amiket itt leírunk. Élezzétek ki azokra a leírt elemekre, amik a ti saját gondjaitok és félelmeitek.

Eltörlendők:

1. Meg kell védenem magam és a családom mindenekelőtt. Aggódom a biztonságunkért és a jövőnkért. Egy csomó fenyegetés van a terrorizmus, a közelgő globális katasztrófa miatt, hogy elvesztem a munkámat és nem leszek képes fizetni az adósságomat, az egy reális és állandó félelem. Fel kell töltenem a készletemet élelemmel és vízzel és senki nem tudhatja, hogy az nekem van. (Ez meghívás a paranoiára és a félelemre, arra az alapra, ami fenntartja az adósrabszolgaságot és a félelmetes rabszolgamunkát, amit okoz, ahelyett hogy a forrásaitokat a szívetek igazi vágyainak beteljesítésére irányítanátok.)
2. Előrelátónak, bölcsnek és érettnek kell lenni, mindig felkészülve a legrosszabbra. (Ez garantálja, hogy mindig a legrosszabb fog történni. Ez az energiai alap a Mátrix számára.)
3. A közösségben nem lehet hinni. Mi természetünknél fogva agresszívek és ragadozók vagyunk. Mi dominánsnak születtünk és úgy használjuk a Föld forrásait, ahogy akarjuk, még akkor is, ha az tönkretevő.
4. Ez a valódi realitás – ez az, amit láthatok és érinthetek. Ez a tudományos és gyakorlati valóság, ami számít. Ez az, amivel foglalkozunk. Feltéve, ha nem értitek meg, hogy téveszmétek van. A szenvedés az élet része. A gonosz és a sötétség mindig itt lesz. A legjobbat kell kihozni ebből. (Ez egyszerűen egy programozás, hogy azt higgyük, elsősorban ez a felelős a negatív dolgokra való odafigyelésünkért. Ez elterel minket az aktuálisan fontos dolgokról, hogy a kreatív lehetőségünket folyamatosan a valódi akaratunk létrehozására használjuk, ne arra figyeljünk, hogy mit ne.)  
5. Ti felelős közösségi tagok és állampolgárok vagytok, ha megállás nélkül hosszú órákig dolgoztok inkább a sikerre törekedve, mint a szeretettjeitekkel tölteni az időt, és azt űzni, amit szerettek. Hosszú órákat dolgozni időn túl azt mutatja, hogy komolyak és értékesek vagytok. A lustaság szegénységet, függőséget, valaminek a hiányát jelzi stb. (A jelöltségi hozzáállás egy Mátrix álom. Tápláljátok a mohó vállalati kasszát a véretekkel és a homlokotok verítékével. Ez az agymosás, amely létrehozza az adósrabszolgasági munkát.)
6. Igazam van, ha azt teszem, amit akarok. Azt tehetném, ami az érdekem. Jogom van, hogy önmagam legyek. Én vagyok az egyetlen, aki tudja, mi a számomra a legjobb. Ha van egy problémám, azt magam oldom meg. (Ez egyértelműen egy önző és arrogáns hitrendszer, ami tagadja az Egységes Tudatosságot, hogy úgy szeressétek a szomszédaitokat, mint magatokat. Ez egyszerűen az oszd meg és uralkodj stratégia volt, arra tervezve, hogy mindenféle együttműködést elutasítson, hogy könnyebb legyen nekik az ellenőrizés.)
7. „Spirituálisnak” lenni egy kedves luxus. Később fogok meditálni, Istennel kapcsolatba lépni csak akkor, amikor kitalálom, hogyan. Az Ikerlelkem veszélyezteti a házasságomat. A Felsőbb Énem nem beszél hozzám. Nincsenek különös adottságaim, hogy lássam ezeket a valóság mögött. Nagyon elfoglal az „Élet”. Nem tudok bárkivel beszélni erről, akit ismerek. (Azt gondolva, hogy teljesen el vagytok különülve Istentől és a Mennyek Csapatától ahhoz az érzéshez vezet titeket, hogy egyedül vagytok egy szánalmas életben ezen a magányos bolygón. Ez pontosan az a hitrendszer, ami a depresszióhoz, a magányossághoz és elidegenedéshez vezet sokkal inkább, mint az örömhöz és a szabadsághoz.Rázzátok le, most!
Minden fenti hit összefügg egymással, körétek fonja a rácsot, amely a Mátrix anyagát hozza létre. Ezek hozzák létre a ragasztót, az energetikai kötést – a humán életerőnk használata képezi a Mátrix szerkezetét. Ha ti elfogadjátok ezeket a nézeteket, akkor mindannyian sokkal erősebben és vég nélkül  lehorgonyozottakká váltok a Mátrixhoz.
Most arra kérlek benneteket, hogy sokkal tárgyilagosabbak, pártatlanabbak és elfogulatlanabbak   legyetek, mint valaha voltatok.
Mindenek felett ne essetek abba a csapdába, hogy megpróbálják elhitetni veletek, jó helyen vagytok. Emlékezzetek: ezek már valaki másoknak voltak az eszméik, mielőtt a tiétek lettek. Ti szabadon magatok mögött hagyhatjátok ezeket, ha akarjátok. Ezek csak eszmék. Ezek nem foglalnak el helyet vagy nincs súlyuk. Az eszmék könnyen cserélhetők. Bármelyik pillanatban le tudjuk cserélni a félelmet Szeretetre. Csak a ti szívetek tudja az Igazat. Csak a ti szívetek tud szeretni. Az Igazság és a Szeretet tesz minket mindannyiunkat szabaddá. Itt van, amit tehettek a Mátrix leépítéséért:
Tudjátok meg, hogy a ti belső valóságotok hozza létre a külső valóságotokat. A ti gondolataitok és érzéseitek a Teremtés hatékony eszközei. 
Ezért bátorítunk titeket, hogy ismerjétek meg magatokat, a legmélyebb érzéseiteket és gondolataitokat, mert ezek azok az elemek, amelyekből a víziókat teremtitek. Tudjátok meg, ti most az ügydöntő szavazat vagytok annak igénylésében, hogy ez legyen-e az utolsó pillanat, amikor visszaigényeljük a szeretett Bolygót a Fény számára. Amit lelki szemeitekkel láttok, azt fogjátok megvalósítani. Mi, a Mennyek Csapata nem akarunk és nem fogunk harcolni az akaratotok ellen – akár tudatában vagytok az akaratotoknak, akár nem. Legyetek tudatosak!
1. Szüntessetek meg minden vitát! Folytatni a vitát az a Mátrixnak való behódolás. Állítsatok le minden perpatvart a többi Fénymunkással, a szomszédokkal, az ideológiákkal, a hitekkel, még akkor is, ha igazatok van. A rossz érzések megváltoztatásával felülkerekedünk a régi rendszer alapján és magján, amiről azt mondjuk, harcolunk ellene.

2. Legyetek relaxáltak minden esetben! Legyetek annak tudatában, hogy a szorongás és a stressz érzése a cabal által létrehozott félelmi válasz. Ez nem normális, természetes vagy elfogadható. A stressz a félelemből jön. Ne adjátok meg magatokat a félelemnek, mert az érthetetlen viselkedéshez vezethet. Ehelyett fordítsátok a tudatotokat arra, hogy nyugodtak, humorral teliek és rugalmasak maradjatok. Ez emeli a Fény arányát, amely szó szerint kioldja a sötét Mátrixot és létrehozza a kristályhálót.

3. Most és mindörökre tudatosan változtassátok meg a gondolataitokat és érzéseiteket. Ha minden személy, aki olvassa ezt így tesz, könnyedén fogunk diadalmaskodni, az ünneplés és öröm nagy hullámában.

4. Kövessétek a belső vezettetést minden időben. Vegyétek azt az irányvonalat, amelyet minden pillanatban akarni fogtok, az élet sűrűjében, fogadjatok el egy állandó és ésszerű akaratot, hogy győzedelmesen nézzetek magatokra függetlenül attól, mi történik a környezetetekben. Kezdjétek azzal, hogy őszintén megmondjátok magatoknak, hogyan érzitek magatokat.

5. Mondjátok el magatoknak az igazat másodpercről másodpercre. Az őszinte belső jelentés elegendő lesz egy felemelkedéshez, hogy kiszabadítson minket. Nem kell hazudnotok magatoknak azért, hogy megvédjétek magatokat olyan tettektől, amik veszélyeztetik a bizonytalan adós-rabszolgaság életeteket. Legalább kezdjetek el igazat mondani BELÜL, egy állandó alapelv szerint percről percre. Ez bomlasztani fogja a Mátrixot. Ha közülünk most mindenki ezt teszi ebben a vízválasztó időben, le fogja vágni a bilincset a kollektívák számára. Mondjatok igazat magatoknak! Csináljátok percről percre a belső jelentést: „Ó, én tényleg akartam egy második desszertet.” „Ó, ezt tényleg durva volt mondani az anyámnak.” „Ó, én valójában nem értek egyet ezzel a rasszista kijelentéssel.” „Nem, én nem akartam a munka után még 2 órát maradni.” Ó, az tényleg sért engem, ha azt mondják, hogy nem nézek ki jól. Igen, az tényleg idegessé tesz, ha azzal vádolnak, hogy önző vagyok. Kezdjétek el és fel fogjátok fedezni, hogy mi az Igazság valójában.

6. Szólítsátok meg a Mennyek Csapatát MINDEN ESETBEN. Akarjatok intuitíven reagálni bármilyen iránymutatásra, amit kaptok. Garantáljuk, hogy kaptok segítséget. Legyetek őszinték a leendő Vezetőitekkel és a szerető Segítőitekkel való kommunikációban. Ez azt jelenti, hogy az intuícióitok szerint kell tennetek, ha arra buzdítanak, hogy így tegyetek. Ápoljátok a hála és bizalom érzetét az ő irántunk érzett határtalan Szeretetükért és az ő nagylelkűségükért. Ezek ők és most ők sokan állnak a mi szolgálatunkra.

7. Nevessetek könnyen és gyakran. Ne azért nevessetek, hogy lealacsonyítsátok vagy felemeljétek magatokat, hanem hogy az Életet egy szélesebb látószögéből érzékeljétek. A jó humor egy 5. dimenziós minőség és a kedvességgel, türelmességgel, megértéssel és a kegyelemmel jön.

Ha elfogadjátok ezt a fontos stratégiát és Igazat beszéltek a nehéz és változó dolgokról, akkor beszéljetek ezekről a ti semleges szerető álláspontotokból nézve. Lélegezzetek tudatosan a szélsőséges körülmények között. Hozzátok létre a Fényoszlopotokat, és maradjatok biztonságban és erősen azon belül, a szemeteket nyitva tartva és a tudatotokat teljesen bekapcsolva. (Lásd: http://sirius-plejad.blogspot.hu/2015/09/elj-minden-pillanatot-fenyoszlopodban.html)
Maradjatok központosítva és tárgyilagosan, és semmit ne utasítsatok el, ami kedves, türelmes és kiegyensúlyozott.  Bírjátok ki
Vegyetek át akárcsak egy javaslatot a fentiek közül és bírjátok azt ki, 1000%, hogy megszabadultok a Mártixtól. Nem kell mindet megtenni azok közül. 
Vegyetek egyet és szegezzétek azt le. Ha ezt teszitek, mindannyian szabadok leszünk. Például, ha elhatározzátok, „Kedves leszek minden pillanatban. Szabadon nevetek, különösen magamon”, azok a hitek, amik feltartóztatják a végső győzelmet, fel fognak oldódni. A sötétség, amely szorongást és viszályt teremtett, el fog tűnni a Fény energiájában.
Ha elengedjük a Mátrixot, a cabal nem tud ránk lőni az ő szörnyű fegyvereivel vagy a frekvenciáival. Olyanok vagyunk, mint az ülő kacsák a régi farsangi lőtéren, akik örökké kiteszik magukat, hogy kiüssék őket újra és újra. A cabal a lövő. Garantáljuk, hogy a szadista játék addig fog folyni, amíg el nem fogadjuk, hogy a legjobb, amit tenni tudunk, hogy elkerüljük a lövést ebben a körben, miközben a többi kacsa elesik körülöttünk. Szakítsátok meg a láncot, hogy ti tartsátok a misztérium soha véget nem érő körét és a többi kacsa is felszabadul. Azután, nem csak nem kapunk lövést mindannyian többé – hanem megkapjuk a jólétet és az örömöt, amire úgy vártunk.
Látjátok, a viszály, a reménytelenség és a gyanakvás azok a lábak, amelyek a Mátrix alapjait tartják. Távolítsátok el a lábakat és az egész szerkezet összecsuklik magától. A Fény el fogja árasztani és vezetni fogja a napokat, ahogy azt teszi a felsőbb dimenziókban. Ez fogja beállítani az eljövő Felemelkedés hangulatát és a ti saját részesedéseteket a Paradicsomból az Új Aranykorban, amelyet segítetek megteremteni.
Együtt véget tudunk vetni a sötét uralom korszakának, amit magunk mögött hagyunk. Kapcsolódjatok a szívetekkel és az akaratotokkal az enyémhez, amint elvégezzük Anya- és Atyaisten akaratát, aki elhatározta, hogy mi most meg fogunk adni minden segítséget, ami lehetséges, hogy békét teremtsünk és véget nem érő jólétet a kedves bolygónkon. 
Mindegyikünknek van egy elvégezni való Missziója az elkövetkező napokban. Mi választottuk ki körültekintően a részünket ebben a nagy tervben. Itt van az esélyünk, hogy ragyogjunk.
Három angyali flotta kíséri ezt az transzmissziót. Ők biztosítják, hogy minden erőfeszítés az önmagatok és az emberiség nevében, amiben részt vesztek, teljesen végre lesz hajtva minden dimenzióban. Izgatottan várják a ti megbízásotokat.
Sananda vagyok, akit ti Jézusnak ismertek és odaadom a szívemet és a lelkemet ehhez a precíz és szent ügyhöz – felszabadítani mindenkit a Föld bolygón most és mindörökre.Átvette: Dr. Kathryn E. May, New York, September 4, 2015


Fordította MA

7 megjegyzés:

 1. Kedves Milly! Mint amatőr,hogyan segÍthetek?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A legjobb, amit bárki megtehet, hogy leépíti magában a Mátrixot, és továbbadja ezeket az információkat. Ha elég sokan leszünk, akkor győzünk.
   Mivel nem könnyű a feladat, érdemes rendszeresen olvasni a fenti pontokat, ls gyakorolni a megvalósításukat, ehhez ajánlom a kinyomtatásukat, és kéznél tartani.

   Törlés
 2. Köszönöm Milly, amiért közzétetted ezt a fontos égi üzenetet.Remélem minnél több fénymunkás tudatához elér ez a sürgős felhívás a Teremtő Fényének elhozatalára világunkba.

  VálaszTörlés
 3. Nagyon meghatódtam, nagyon szeretem Jézust, és szót fogadok Neki és azt fogom tenni, amit kér és mások tudomására hozom, mit kell tenni a mátrix lebontásához, nagyon szép Jézus, Köszönöm Milly, hogy közzétetted. Aranykori szeretettel: Magazil

  VálaszTörlés
 4. Nagyon meghatódtam. Nagyon szeretem Jézust. Szót fogadok Drága Jézus Urunknak, azt fogom tenni, amit kér, és másoknak is tudomására hozom, hogy mindenki bontsa a mátrixot. Köszönöm Milly, hogy közzétetted. Nagyon szép Jézus! Köszönöm ezt a képet, hogy láthattam. Aranykori szeretettel: Magazil

  VálaszTörlés
 5. Örülök, hogy rátaláltam ezekre az információkra, megosztom ismerőseimmel.

  VálaszTörlés