2016. július 18., hétfő

A szabadság üzenete Mihály arkangyaltól 2016.06.24.A régi Föld végső feloldódása ebben a pillanatban megkezdődött és minden nappal gyorsulni fog, amíg a szemetekkel olyan dolgokat nem láttok, amit a Földön korszakokkal ezelőtt nem láttak, a teljes szabadságot és az emberek fejlődését egy fejlett szintre.  A harmadik hullám után

A szabadság üzenete 
Mihály arkangyaltól

Csatornázta: MICHAEL LOVE

2016, június 24.
Kedvesek!

Találkozva a Galaktikus Tanácsokkal, tudósok csoportjaival és híradó csoportokkal a bolygó körül az elmúlt 4 napban, 2016. június 20. után, azért jöttünk, hogy hozzunk nektek egy nagy üzenetet a hihetetlen változásokról, amik a ti világotokban történnek és amik már megkezdődtek!

Láttatni akarjuk veletek a legnagyobb képet általában, ami körülöttetek történik és tudatni azt, hogy ennek egy speciális jó célja van és ez része az Emberiség Felemelkedése, Szabadsága és a nagy öröme isteni tervnek.

Mi most szigorúan figyeljük a földi helyzetet a jobb időszakért és ahogy közelebb kerülünk, úgy alakulnak a dolgok is, amire a legjobban vártok: béke, szeretet, egészség, gazdagság, szabadság, nagy öröm!

Értsétek meg, hogy mielőtt az új eljön, a réginek el kell tűnnie! Ebben a nagy, Új Föld felé történő eltolódásában a változások, amik meg kell, hogy történjenek, egy kicsit kaotikusak lesznek, de ez szükséges ahhoz, hogy ott legyetek, ahol mondjátok, akartok lenni, mint egy emberi faj!

Földi idő szerint rögtön 2016. június 20. után több milliárd kívánt fénylény érkezik együtt, nagy erővel és azzal a szándékkal, hogy létrehozza az Új Földet a megfelelő pillanatban, amikor a legnagyobb mennyiségű isteni fény érkezik a földi mátrixra!

A régi Föld végső feloldódása ebben a pillanatban megkezdődött és minden nappal gyorsulni fog, amíg a szemetekkel olyan dolgokat nem láttok, amit a Földön korszakokkal ezelőtt nem láttak, a teljes szabadságot és az emberek fejlődését egy fejlett szintre. 

A harmadik hullám csúcspontja, 2016. június 20. után induló változások ezerszeresére gyorsultak az elmúlt 4 földi napban, úgyhogy minden dolog végbemegy a tél beálltával! Imádkozzatok, hogy a ti szárnyalásotok ne télen legyen!Nem tudunk közvetlenül összhangban lenni mások akaratával; amit azonban tehetünk, hogy egy vezető fényt sugárzunk, hogy így megláthassátok magatokat és megtegyétek a saját elhatározásotokat a küldetésetekről.


Mi meg tudjuk hallani a szívetek igaz szándékát, ami nem tud mit tenni az ide-oda  ingadozásokkal minden nap, így ti engedélyt adtok nekünk, hogy belépjünk a teretekbe sőt meg is kértetek, hogy segítsünk a dolgokat a legjobban tenni itt! Mi meghallgattuk a hívásotokat és jöttünk. Mi mind itt vagyunk veletek most, a bolygótok körül és a bolygótokon. Közöttetek sétálunk minden nap és beszélgetünk veletek! Tudjátok, kik vagyunk, amikor beszélünk. Mi mindannyiotokat nagyon jól ismerünk, ugyanúgy, és csak akkor jövünk közelebb, és azokhoz, akik keresnek minket!

Jó híreket hozunk ennek a világnak, a „Föld Szabadsága Projekt jól megy”.

Ez a tér az ellenőrző magjának a megszűnése gyorsabb, mint mondtuk, szétesik  belülről kifelé!

A Föld népei, egyik a másik után, ki fogják nyilvánítani a függetlenségét az ellenőrző magtól; de most ez nem a népek függetlenségéről szól, hanem az egyének függetlenségéről! Az emberek úgy kezdtek el beszélni, mint az emberiség torokcsakrája, ami most nyitva van és a nyilatkozatukat először lehetett hallani, és azonnal megváltoztatták a fizikai világot órákon és napokon belül!  


Az eljövendő hónapokban lépésről lépésre látni fogjátok a teljes feloldódást és a sötét erők ellenőrző magjának a végét, amely fogságban tartotta ezt a világot korszakokon keresztül!  Mi mind zavarba hoztuk őket az intenzív fénnyel és semmit sem tudnak tenni, csak ezzel együtt úszni!

Mi a Fény légiói vagyunk, és mi ti vagyunk! Mi most veletek együtt, kedves emberek, teljes mértékben vezetjük ennek a bolygónak irányát! Jöttünk, hogy visszaadjuk nektek, ami már a tiétek, a ti otthonotokat, a Földeteket! Azért jöttünk, hogy visszaadjuk nektek a születéssel járó jogotokat, ami már a tiétek!

A Felemelkedés harmadik hulláma a mi égi ajándékunk volt, amit az itteni őslakos embereknek adtunk, akiket az első napon szolgává tettek és 1/5 millió éve alszanak!

A fényerők egy végső isteni tervet hoztak működésbe, hogy most segítsenek az embereknek meglátni, hogy mindannyiukat manipulálták és becsapták az egész idő alatt!

Igen, az angyalok felfedik a titkokat, amit mindenki elől elrejtettek! A fény csoportja már felfedi a Föld legyengített ellenőreinek a hírszerzéseit és azt mondjuk, eddig és nem tovább!

Az elmúlt 4 földi napon sok energetikai ütést mértünk, hogy elmenjenek azok, akik másokat manipuláltak, elkábítottak és megzavartak, és tudják meg, hogy ez csak a kezdete annak, ami lesz! Megértetjük, hogy a kimondott szó valóra válik! Leszálltunk a Mennyből a Földre ezt a birodalmat szabaddá tenni, és most fejezzük be ezt a nagy küldetést, hogy az emberiséget a primitív állapotból egy sokkal fejlettebb állapotba segítsük! Most hozunk létre egy Új Földet, ahol béke, szeretet és gazdagság lesz örökké.
Azért jövünk, hogy mindenkinek megmondjuk, ki ő valójában, és megmutassuk, hogyan használják azt a nagy kreatív erőt, amivel mindenki rendelkezik! 

A Föld minden embere meg lesz gyógyítva és most teljesen fel fog ébredni! Többé az emberek nem fogják megengedni maguknak, hogy kontrollálják vagy manipulálják őket semmi olyan módon, ahogy régen tették! Meg fogjuk mutatni nekik a jót és a rosszat, így ők teljesen rátalálhatnak önmagukra és egy magasabb  elhatározást tehetnek a mostani dolgokról! 

Megmutatjuk nekik mindazt, kik ők, a legmagasabb lények az univerzumban, és nincs olyan lény, akinek hatásköre lenne felettük. Mindent el fogunk mondani nekik, ami történt, és azt ki fogjuk kiáltani a legmagasabb tetőről és látni fogjátok, hogy semmi sem történhet meg többé titokban!
  
Kedves ember, te most választhatsz egyénileg és csoportosan, hogy mit akarsz ellentétben azzal, hogy mit választanak neked, vagy valaki megmondja, mit kell tenned! Mindemellett, megmutatjuk neked a Menny egyetlen törvényét, ami az, szeress minden dolgot! Ez nem lehet ártalmas!2015-ben egy terv készült, hogy globális jólétet biztosítsanak minden férfinak, nőnek és gyereknek ezen a bolygón! Ez a terv úgy halad ahogy tervezték és kitűnően végrehajtják! Csak a régi mátrix összes elsődleges rendszere kell, hogy feloldódjon, mielőtt az új rendszer irányba áll, a fiat pénzügyi rendszert most teljesen leváltják, így minden lénynek meglesz mindene, ami szükséges egy kényelmes, hasznos élethez! Most minden kitalált tartozás el fog tűnni a Földről a semmibe, amint minden fontos, régi 3D-s földi pénzügyi piac csődbe megy, egyik a másik után. A jólét és az értékek egy új rendszere már biztosított, és legyőzi a régit!

Mi a Fény erői a földön sétálunk az emberek és a családunk között, az Annu kihasználja a nagy mennyei testeket a keresztülmenetelre, hogy kivegye a részét ebben a nagy munkában! 
(A földi annunakik már a  Fény oldalát támogatják, belátva, hogy mit tettek.

Ők biztosítanak minket, hogy a hatalom régi mátrix-rácsai 155 nap alatt tönkremennek a mennyei környezet erős elektromágneses hatásától a következő hat hónap alatt, így az emberek újra-egyesülnek és újra szorosan összekapcsolódnak sok millió kis csoporttá a világ körül. Azt megmutatták nekünk, hogy ez az idő után ezekből a csoportokból alakul ki az Új Föld kultúrája!

Ezeknek a tanácsoknak a vezetői mondták nekünk, hogy „ebben az időben, 155 napra az erő el lesz vágva, amíg a Föld visszatér a paradicsomba”. „Mi tettünk valamit a kezdetben, amit bánunk, hogy embereket csináltunk (mint szolgákat)”, azt mondták, „ és azt jövünk visszavonni, és ez az, amit teszünk.”

A mi égi anya istennőnk, Gaia is megteszi a dolgát! Ő már teljesen felemelkedett ennek az univerzumnak a határain kívülre és ő a maradék gyermekeit hozza fel a Mennybe, megtisztítja magát mindentől, amit vele tettek! Ő most megszüli fizikailag, amit éterikusan elért hónapokkal ezelőtt! Amint létrehozza az ő új teremtményét, addig szigorúan háborogni és mozogni fog! Ennek a születésnek rendkívüli időjárási káosz lesz a fizikai megjelenése és tisztulási folyamat és folytatódni fog egyre erősebben, mint a szülési fájdalmak, amíg az Új Föld nagy napja láthatóvá nem válik. 

Úgy volt megadva, hogy a Föld égni fog, részekre törik és áradások fognak elindulni belőle! Nagy mennydörgések és viharok lesznek és komoly szél fogja megbosszulni magát az ártalmas régi mátrixban amíg ő (Gaia) megtisztul mindentől. Lehetett hallani, hogy egyeseket felvesznek és másokat otthagynak! Akiket otthagynak azok lesznek, akik testben fognak maradni, amikor a Föld elmozdul és akiket alkalmasnak találtak arra, hogy nagy erővel a Fényben maradjanak a régi Föld végéig! Ők voltak azok, akik legyőzték az egész világot, és a Menny szent angyalai néven nevezték őket, és úgy voltak megszámolva, mint a tenger homokja.

A tudós csoportok, akikről az elmúlt napokban beszéltünk, megmutatták nekünk, hogy a Föld dőlése most 47%, és a Föld elhajol, a nagy Nibiru komoly mágneses ereje következtében, ami könnyen észrevehető a déli égbolton!


A Golf-áramlat teljesen megáll helyet adjon a rengeteg futóáramlású időjárási jelenségnek, ami szuper-viharokat és kitöréseket hoz létre az egész bolygón. A korona nyílásokból eredő erős napszelek és röntgensugár napkitörések kombinálva  az alig létező magnetoszférával gamma EPMS-t hoznak létre és egy rendkívüli forrósági index szintet, ami már a nyári csúcsértékeket túllépi és belekerül a Gaia klíma-káosz kategóriába! Ezek a tudósok megmutatták nekünk, hogy most csak kicsi tektonikus réteg tartja fenn a San Andreas törést és az pont egy héttel ezelőtt rázkódott meg a törési pontig! A mágnes erők és a perzselő fényhatások ezen a bolygón olyan extrém  nyomást gyakorolnak minden vulkánra a Földön, hogy azok elérik a kitörési szintet.


Újra emlékeztetünk titeket, hogy ne féljetek! Tudjuk és biztosan mondhatjuk nektek, hogy minden lény keresztülmegy ezen a felemelkedési folyamaton és tiszta fénnyé válik. Ahogy mondtuk az előző üzenetünkben, néhányan, akik nem állnak készen, már elhatározták, hogy azt megteszik egy másik módon, mint a testben maradva! Ha nincs mit tenni azokkal, akik nagyon le vannak maradva, akkor más utat kell találni, ahol azonnal felemelkedetté válnak a 3D-ről a felsőbb 4D szintre, ahonnan sokkal könnyebb, mint zéró szintről indulni! Ők kilépnek a testükből (nem halnak meg, senki soha nem tette) és ugyanabban a pillanatban egy fizikai testben találják magukat egy magasabb frekvencián a Földdel egy párhuzamos formában, közel az 5D-hez; semmit sem tudva erről, de a frekvenciájuk egy szempillantás alatt megemelkedik, ami egy ajándék az univerzumtól! Ők látni fognak titeket és ti pedig őket. Ugyanazok lesztek, ők meg nagyon megváltoznak a jó irányában! A laikusok szerint a legrosszabbak, a szívtelenek, a „gonoszok”, gyógyíthatatlan, lelketlen gazemberek, akikről azt gondolhatjátok, hogy automatikusan tiszta fénnyé és szeretetté fognak válni és az egyik legközelebbi barátotokká.

Az egyetlen dolog, amit tenniük kell, amit az emberek halálnak gondolnak minden ilyen történésben. (Talán amit a halálról tudni kell? /Milly) A „halál” szó természetesen rossz jelölés. A jobb kifejezés „elhagyni a testet pillanatok alatt, és annak felfogása nélkül.” Vissza fognak jönni egy testbe, ugyanaz a test lesz? Igen és igen, de ugyanaz a test egy párhuzamos változata ugyanannak, ha ezt fel lehet fogni!

Az első hullámban a felemelkedett mesterek átlagos Schumann rezonanciája most 65 hertz. Ez túllépi ennek az univerzumnak az 5-ik dimenziós határértékét. Csodálkoztunk azt hallva, hogy a tudattalan emberek átlagértéke 9-ről 11 hertzre emelkedett mindössze 4 nap alatt! Ez a legmagasabb DNS aktiválódás egy emberre nézve 1,5 millió év alatt. Úgy tűnik, mégis van reménye az emberiségnek! A nagyon magas gamma sugárzás, ami a napkapun keresztül érkezett a Föld-mátrixra 2016. 06. 20-án az, ami létrehozta ezt az azonnali genetikai változást az emberi DNS-ben.

Mihály Arkangyal vagyok, aki tisztán mondja ezeket a szavakat ezen a módon, és minden, amit mondtam, úgy lesz, mint mindig! Azok vagyunk, akik a mennyből lejöttünk a Földre, hogy az emberek között legyünk, és megtegyük a nagy dolgokat, amit velük együtt teszünk. Mi merész vállalkozásra és tapasztalásra jöttünk, de azért is, mert az emberek sóvárognak a szabadságért!   

 

Amíg nem tudunk interferálni (együtt rezegni) veletek vagy mindent megtenni értetek, szeretnénk tudatni, hogy ezt veletek együtt tesszük, mint közületek egy, és mindent úgy érzünk, ahogyan ti, minden egyes lépést!

Ez nehéz nektek, de tudjátok meg, ugyanígy nekünk is. Sokban hasonlítunk hozzátok és természetesen nem vagyunk jobbak, mint ti; mi egyszerűen tudjuk, kik és mik vagyunk valójában, és mit teszünk itt. Tudjuk, mi történik, mert mindent láthatunk mindenek felett. Mindent megteszünk, amit tudunk, hogy lehetőleg könnyű legyen és ha van egy jobb lehetőség, biztosan azt fogjuk tenni!

Ennek az üzenetnek a végén elmondunk nektek egy angyali titkot: Ti most dönthettek úgy, hogy felébredtek, ha azt választjátok és megváltoztatjátok azt, ami elkerülhetetlennek tűnik. Az univerzum egy paradoxon, és amit meg fognak tenni, azt már megtették és megteszik. Még ebben a látszólag zárt paradigmában is ti meg tudjátok változtatni mind a jövőt, mind a múltat!  Ti ezt mindvégig tudhattátok. Mit fogtok most tenni?

Isteni-sebességet a Fény nagy lényei!

A ti függetlenségetek napja kézben van, az a ti kezetekben van!

~Mihály Arkangyal, mindörökké

Fordította: M Anna

Megjegyzés: Gondolom  a közvetítő nem teljesen értett minden részletet. Nem csoda, hiszen számunkra teljesen ismeretlen dolgokról is szó van. Talán ezért nehéz nekünk is mindent megérteni az üzenetből. /Milly5 megjegyzés:

 1. Hát nekem ez nagyon nem tetszik
  Nagyon rosz előérzetem van,meg megint mi ez a túlbonyolítás? Isten hülyesége megint? Elhiszem hogy nem hülye de ne erőltesse már rám ezt a zagyvaságot meg a karmás baromságát.Meg az mi hogy két föld lesz,most én átmegyek 5D-be a tesóm meg 4D-be? Hát gratulálok...Munkahahelyek hogy maradnak így meg például? Vagy eggyik dimenzíóba se lesz? Fekszünk vagy mi a retek? Zagyvaság az egész,remélem előtte csomóan megdöglünk csak hogy a nagy káosz meglegyen.Nincs még egy univerzum tök más istenséggel ami nincs így elcseszve meg túlbonyolítva?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Rossz előérzete az embernek sokszor azért van, mert fél... fél az ismeretlentől, az érthetetlentől. Jelenleg is ez a helyzet. Nem vagyunk képesek felfogni a Teremtés bonyolultságát, ami azért olyan, hogy minél tökéletesebb legyen.
   Szerencsére Istennek nem olyan korlátolt a tudata, mint a mienk. Amit Ő elképzelt, azt mi fel se tudjuk fogni. De nem baj.
   A káosz most azért van, hogy megváltozzon, átalakuljon világunk. Hogy mi lesz utána, attól nem kell félni, mert most az emberiség felszabadítása folyik, és ezután mindenkinek olyan élete lesz, ami épp neki való.

   Törlés
 2. Igazán felemelő és reményt keltő ez az üzenet Mihály Arkangyaltól, de részemről én azért nem élem bele magamat annyira.Már nem egy olyan üzenetet olvastam, amely igéreteiből nem sok mindent lehetett érzékelni ezen a földi síkon.Én azt mondom, hogy várjuk a legjobbat, de készüljünk fel a legrosszabra.

  Sok Áldást!!!

  VálaszTörlés
 3. Én folyamatosan olvastam évek ota Mihàly üzeneteit...erről eddig így még nem volt szo. Az pedig hogy régota elkezdodott a valtozas es nem tortent semmi? Oh, dehogynem. Hàt nem latod mennyi minden màs lett? még nem volt meg az Esemeny, igen, de az idő most értunk dolgozik, mert közben dolgoznak rajtunk,
  hogy minnél konyebben tudjuk befogadni az energiàt, hiszen a testunk rezgésének is emelkedni kell. Igen, dolgoznak rajtunk,hogy segitsék a sejtjeinket kinyilni a szeretetre. Csodàlatos ami törtenik, és egy dolgunk van, hogy minden nap éltessük,tudatosan tàmogassuk égi segitőinket,hiszen ez az egész értünk törtenik. Ne a fejunkkel akarjuk megérteni ezt az egészet. Csak higgyünk es köszönjuk meg ezt a lehetőseget. Mert a gyermekeinkre egy boldog élet vàr....hàla Istennek!!!

  VálaszTörlés
 4. Evek ota olvasom Mihàly uzeneteit, de ilyen még nem volt. Igen, még nem tortent meg az àttörés, de oly sok minden vàltozott, annyi lélek ébredt fel es sokan ébredeznek..ha figyelunk, érezni lehet ahogy a dolgok tisztulnak es összeàllnak az életunkben, mert vezetve vagyunk. Minden értunk tortenik most, és mi azzal tàmogathatjuk az égi segitőinket, ha hiszünk a vàltozasban, éltetjuk a fényt,miközben dolgozunk magunkon. Jelenlegi tudatunkkal még nem vagyunk teljesen képesek àtlàtni mi miért és hogyan törtenik pontosan, de ha hiszünk és minden nap kinyilvànyitjuk mit szeretnénk,hamarabb és szàmunkra simàbban, kevesebb zökkenővel jön el a felemelkedés, egy szebb vilàg valosâg...

  VálaszTörlés