2018. június 4., hétfő

Így történt - dr. Padányi Viktor - Trianon 1920.június 4.Elsőkézből élménybszámoló. Végre ilyet is olvashattam. Mélyen érintett.
Milly                            

Trianon 1920.június 4.


Részlet"Tíz óra után egy -két perccel jött a végzetes hír, és akkor megkondultak a harangok, elõbb Pesten, majd ahogy villámgyorsan szétfutott a hír, egymásután mindenfelé az országban. A magyarok két óra hosszat tartó harangozással temették múltjukat és jövõjüket.


Budapest percek alatt feketébe öltözött. Perceken belül fekete gyászlobogók lengtek mindenütt, az ablakokban fekete drapériák. Az utcák fekete gyászruhákkal teltek meg. Emberek, asszonyok, férfiak, gyerekek mentek az az utcán patakzó könnyekkel, nem egyszer hangosan zokogva. Emberek rázták az öklüket az ég felé, hangosan átkozódva. Az Oktogon sarkán egy rokkant katona letépte zubbonyát és könyökben levágott csonka karját mutatva, õrjöngve kiabálta: (Hát ezért?)


Az utcákon ismeretlen , egymást soha nem látott emberek borultak egymás nyakába, a terek padjain zokogókat vettek körül vigasztaló emberek és az állandó és szakadatlan harangzúgásban rohant bele a gyászba és kétségbeesésbe ezer pesti rikkancs (Rendkívüli kiadás.) A lapok gyászkeretben, mindenki mohón olvasta, amit úgyis tudott, mindenkiben fellángolt a tehetetlen düh, csoportokban vezércikkeket olvastak fel hangosan...A Múzeum-téren elkezdték a himnuszt énekelni...és a harangok kongtak, kongtak szakadatlanul, szinte elviselhetetlenül.


A templomok gyorsan megteltek síró emberekkel, hisz a kétségbeesés mélyén mindnyájan Istenbe próbáltunk kapaszkodni, papok mentek fel a szószékre megkísérelni a lehetetlent, vigasztalni ott, ahol nem volt vigasztalásA vidéken ugyanez volt a kép. Harangkongás, gyász és kétségesés mindenütt. Néhány ökölcsapáson, kisebb verekedésen kívül rendzavarások nem fordultak elõ, hiszen az összes italmérések zárva voltak és minden közbiztonsági intézkedés megtörtént. Csak a harangok kongtak 10 órától kezdve mindenütt, minden városban és minden faluban két órán keresztül


E sorok írója 14 éves fiú volt és negyedikes gimnazista akkoriban. Tíz órakor növénytan óra kezdõdött és Kovács Demjén tanár úr magas, szikár alakja pontosan jelent meg az ajtóban, mint mindíg. Felment a katedrára, beírta az osztálykönyvet, de nem kezdte el a feleltetést, mint szokta, hanem lehajtott fõvel meredt maga elé egy hosszú percig....és akkor megkondultak a harangok. Kovács Demjén tanár úr felállt, odament a térképtartóhoz, kivette a térképet, amelynek felsõ sarkában még ez a név állt: (A Magyar Szent Korona Országainak Politikai Térképe), és felakasztotta a térképállványra s mindezt egyetlen szó nélkül, aztán megállt elõtte, kissé oldalt, hogy ne takarja el elõlünk, és nézte, olyan arccal, olyan leírhatatlan lágy kifejezéssel, amilyet mi még soha sem láttunk száraz és õrökké szilárd arcán. Mi halálos csendben néztük a térképet és az elõtte álló, szürkülõ hajú cisztercita papot, amint feje egyre lejjebb esett a mellére és a kívülrõl behallatszó harangzúgás által még inkább kimélyített csendben inkább magának, mint nekünk, ennyit mondott: (Consummatum est)


Ötvennégyen voltunk, ötvennégy tizennégy éves magyar fiú. A golgota utolsó szavai után nem bírtuk tovább, leborultunk a padokra és elkezdtünk sírni. Odakint kongtak a harangok.


Nagymagyarország keresztrefeszítésének napja volt: 1920. június 4.


P é n t e k... "


Közreadta:DrBaróthyné Szász ÉvaEgy vélemény: 

Itt az ideje, hogy vége legyen a gyásznak...vége legyen a sírásnak..fájdalomnak.. Sajnáltuk eleget önmagunkat... Aki fájdalommal, a Szívében él reménytvesztetten... Mennyi energiája marad arra, hogy felemelje a tekintetét... és azt mondja... ELÈG VOLT...ès elkezdjen végre...másképp gondolkodni, és másképp cselekedni..??. De hisz vegyük már észre végre... Nem a fájdalom, vagy az elkeseredéseink.. A reménytvesztettségünk visz elööre...HANEM A MEGBOCSÀJTÀS... A SZERETET.-..ÖNMAGUNKBA; ÈS ISTENBE VETETT HITÜNK... KIZÀRÒLAG EZ A MEGOLDÀS.... nincs más.. Szerintem pedig... a legjobb kifejezés a felemelkedésünk lehetööségére... A NEMZETI ÖSSZETARTOZÀS... Azt jelenti... VÈGRE KÈPESEK VAGYUNK ÖSSZESZEDNI MAGUNKAT... VÈGRE ELJÖTT A MI IDÖÖNK.... VÈGRE LESZ MEGOLDÀS... csupán megfelelöö munka, idöö, és türelem kérdése.. Ha nem vagyunk képesek valamit másképpen csinálni mint eddig... akkor hogyan is várnánk el más eredményt a jövöönktööl..?? SZERINTEM ÈPP EZ A MEGOLDÀS.. Szóval NYUGALOM... ELKEZDÖÖDÖTT...🙂
Arpad Bausse

Igaza van.
MillyNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése