2019. január 28., hétfő

Aranygriff - Fejlesztő műhely alapítvány létrehozása 2019. január 27.,


"Sorsfordító időkben azonban sorsfordításra alkalmas jellemre és erőre van szüksége Nagyboldogsszonyunknak - azaz a szkíta erkölcsi nagyságba emelkedett magyarjaira.
TenMAGunk tökéletes megfejlődése - a kritikus tömegben - elengedhetetlen!!!"


Meg lehet győződni az rás igazságtartalmáról. Meg lehet ismerkedni Évával. Én ismerem., azért osztom meg.
Milly

Aranygriff - Fejlesztő műhely alapítvány létrehozása

2019. január 27., vasárnap
Kedves olvasók, szakralitásban fejlődni kívánó Testvéreim!


Égi iránymutatás szerint az idei év első negyedévében a tavaly megkezdett "szakrális fejlesztés" új szakaszához érkezik.


A tavalyi év szeptemberében érkezett feladatnak megfelelően, egyedi és egyéni módon el kellett indulni azon a mezsgyén, amely egyénenkénti fejlesztés útján igyekezett egy olyan feladathoz gőzerővel felnevelni a MAG népének azon felébredt tagjait, akik erre hívást éreztek.


Történt ez mindazért, hogy a feladathoz JELre készen álljon egy megfelelő csapat az október 23.-i együttállásra, amellyel ki kellett aknáznunk azon lehetőséget, ami a Föld és emberisége számára a "pusztulás" opció és negatív aratási folyamat mellett a pozitiv irányba is nyithatott idővonalat.
Az ehhez szükséges HAT-ALOM - égi rendelés szerint - megjelent a rendelt helyen és időben, és küldetését teljesítve lett, megteremtve egy pozitiv valóságtér felé haladásunk lehetőségét.


Elengedhetetlen volt az, hogy elinduljon a HAT-ALOM egy olyan úton, amely a teljes önátadás, éntelenség és az EGY Istenünk felé tett vállalás kinyilatkozására éretté és méltóvá váljék a feladatra elhívott MAG. MAG-ÁRASZTÓ minőségébe be kellett álljon, hogy JELre késszé váljon.


Ehhez bizony sok, úton töltött óra, néhány autóban töltött éjszaka, böjt, önátadás és mélyen átélt alázat és Istenanya olt-almába emelkedés árán jutottunk el, de a feladathoz szükséges szinten ebben fel tudtunk készülni.

Azóta a MAG-ÁRASZTÓ "csapat" több, nagyon komoly munkán van túl, amelyek immár az új valóságunk teréből ide átnyúlni és emelni KÉPes néhány MAG-árasztó testvér által jöhetett létre. Istennek legyen hála érte, s végtelen hála van szívemben irántuk is, munkájukért, elkötelezettségükért, áldozatkészségükért.

Az Istenanyai erők MÉHKIRÁLYNŐ-i tudatának kiárasztása, (2018. október-november)
a "dolgozók" erőinek kiárasztása (2018 november),
a Egyetemes Rend erőinek új valóság-tér megmunkálására és "belakására" alkalmas KÉP kiárasztása, (2018. december 21)
az "eredendő vétek" korrekciója, a női-férfi erőegyensúly korrekciója és annak kiárasztása, 2018.12,31-2019.01.01)
Nimrud "visszatéréséne" erőinek kiárasztása, az ŐS-KIRÁLY behívása és a két valóságtér közti átjárásának előkészítése (2019.01.01.00:00)
az "alvó királylány" felébresztése - azaz a KETTŐS SZENTHÁROMSÁG LEÁNYGYERMEKÉNEK ÉLETRE KELTÉSE (Krisztusi női erőminőség) (2018.12.31.)
a világmeditációs erők új valóság-térbe történő átvezetése az Isteni Igazság és Rend "szűrőjén" át, amely e Térbe való átemelkedésünk felhajtőó erejévé vált, szemben azzak a tervvel, amelyet a 3D valóságtérben regnáló hatalmi befolyás igyekezett a maga malmára hajtani (2019. 01.20-21.)
illetve a TUDATos társadalom erőinek kiárasztása, sok egyéb, apróbb, ám nem kevésbé fontos művelet mellett, amely általuk megvalósulhatott. (2018.12.21-folyamatosan)


Mindezek a feladatok olyan személyek JELen létét igényelték, akik 2018. szeptemberében és azt követően megmérettettek, szívükben tisztának, lelkükben elkötelezettnek, szellemülben alázatosnak és igaz embernek bizonyultak az Égi Bíró előtt, s kinyilatkozták szerződésük felvállalását az EGY Istennel - meghallva a MAG-árasztásra hívó JELet.
Teljes testi-lelki megtisztulást követő tengelybe állás útjára léptek, MAG-ÁR minőségük teljességébe haladva.
Nem győzöm hangsúlyozni az alkalmasság jelentőségét arra, hogy valódi MAG-ÁRrá legyünk KÉPesek válni!
Hiszen ez jelenti vállalásunkat, ez az, amit eleink éltek, ebben állva teremtettek, s számunkra ez jelenti vállalt kötelezettségeink teljesítésének útját.


A 2019. esztendő sorsfordító.Sorsfordító időkben azonban sorsfordításra alkalmas jellemre és erőre van szüksége Nagyboldogsszonyunknak - azaz a szkíta erkölcsi nagyságba emelkedett magyarjaira.

TenMAGunk tökéletes megfejlődése - a kritikus tömegben - elengedhetetlen!!!Ennek komoly felkészülés a módja, amelynek nagyobb létszámban szükséges megkezdődnie, egy

EGYETEMES REND - azaz Szent Korona Ősi Rendje ,
az ŐS-GESZTÁK,
az Ősiség Törvénye, és az
elkötelezettség pillérein álló Iskola által, 
amelynek eredménye - felelősséggel és TUDATban a teremtés 2-3. szintjéig munkálkodni KÉPes MAGok,
és az általuk megteremtett Isteni IGAZSÁG és REND világkorszakának kiáradása.


Feladatomként érkezett egy erre hivatott szakrális egyetem létrehozása, amely a "bölcsődétől akadémiáig" kívánja nevelni MAGjait.
Mindezt társaimmal együtt teszem, kiknek EGYSÉGe, elkötelezettsége és töretlen hite, alázata teszi lehetővé az Ős-geszták beérkezését, amely tananyagunk alapját képezi.

Olyan tudást, amelyet könyvből megszerezni nem tudunk, hiszen a csatornák közös teremtő munkánk eredményeként engedik beérkezni az eonokkal ezelőtt elérhető, mára már teljesen lezárt tudást, az ISTEN TUDÁSát, amely Hagyatékunk, s mely csak azok számára válik elérhetővé, kik méltóvá érnek/értek annak a "kaftánnak" felöltésére, amelyet Tennaguk készített számukra, Istenünkkel kötött szerződésüknek megfelelően.Mindannyian rendelkezünk ilyennel, kik valódi MAGosok vagyunk.

A kérdés csak az, felneveltük/jük-e MAGunkat viselésére?

Hiánypótló, és rendeltetésében e pontban vált időszerűvé az erre hivatott iskola létrehozása, Istenünk Szent Szándéka szerint, melyet feladatul kaptam.

Mindennek alapítványi formát határozott meg a Teremtés Háza, amely az átmeneti időszakban lesz alkalmazandó formája a működtetésének.


Az Aranygriff alapítvány létrehozását a MAGok szándékát kifejező forrásból szükséges létrehozni, amelyhez támogatókat hívok!
Mindaz, ki szívében ezt az ügyet és a fejlesztésre hivatott Aranygriff Akadémiának megalapítását támogatni kívánja, és fejlesztő munkánkra igényt tart, kérem az alábbi számlaszámra küldje támogatását a megalapításhoz szükséges alapítványi tőkéhez.

Mindamellet, hogy létrehozásának forrásai egyéni lehetőségeimet meghaladják, szeretném, ha megértenétek:
Az, amilyen szellemi, szándékbéli, és forrásbéli indíttatásra teremtünk lehetőséget, az adja meg az egész képzés szakrális tőkéjét is.
Ha csak az én forrásom, szándékom, erőm és elhatározásom hozza létre és indítja el, nem lesz elegendő.

Csakis az EGYesített és közös szándék és szeretet-elkötelezettség-szándék potenciál lehet a tartós és megfelelő munka alapja - energiában is. Ennek egy indikátora, jelző ereje a hozzárendelt anyag. Nem az összegszerűség mértéke a lényeg! Hanem ha akár 500-1000 Ft is a hozzájárulás - hatványozott potenciált jelent, hiszen több szív rendelte alá az anyagot a szellemnek. Ez nagyon fontos, hogy tudjatok róla.A képzést 2019. március 1-3-án kezdjük, ha az induláshoz szükséges feltételek megteremtése zavartalan. Ez rajtatok is múlik, elsősorban nem összegszerűen, hanem szándék szerint.


Az alapítvány létrehozása ennek alapfeltétele ahhoz, hogy a költségek kezelhető formát öltsenek.


Tudnunk kell mindahhoz, hogy felelősségünkkel tisztában legyünk:


Magyarok vagyunk. Isten cselekvő kezei.

Vissza kell találni ahhoz a Rendhez, amit eleink is minden cselekedeteik indítékában követtek.


S ahogyan Atilla KÉPes volt látni a folyamat egészét, és eljönni Róma falai alól egy nyert ügyet hátrahagyva, nekünk is követnünk kell végre újra az Isten Tervének vonalát.
Ez az egyetlen lehetőségünk, és nincs rá sok időnk!!!


Minden más csak erő és időpocsékolás, mert sem tőke, sem technológia nem áll mögöttünk, míg mögöttük az egész tudományos és technológiai kutatási eredmények, és a pénz is.

Ha ezt nem értjük meg, és nem a TUDAT szintjein haladva, pontosan követve az útmutatásokat – dolgozunk – elbukunk.
A szakrális felnevelkedést és mindezt szükséges megértenie minden, magát Magyarnak valló Nemzet testvérünknek.


Legyen az, aki elindult felkészült, és TUDATI SZINTEN legalább az IGE csokráig
(torokcsakra/szerk.) tudatos, mert annak már nagy a teremtő ereje!
Erre kell a hangsúlyt fektetni, mert enélkül csak telnek a hónapok és az ellenérdekelt oldal malmára hajtjuk a vizet!

Teret kell engedni a szakralitásnak, és fejlesztésbe kell kezdenünk a személyes életünkben.
Építjük-e a valóban Tudatos Társadalmat, vagy csak egy ismeretekkel rendelkező, önmaga KÉPességeire rá nem ismert, emberi szinten gondolkodó tömeget terelünk össze, „magyarságában felhasználóként elégedett” fogyasztóként?

Valóban magyarrá érlelve teremtjük-e meg a hidat, ami valóban kivezetheti világunkat a sötétből, vagy csak egy eleink értékeire dölyfösen büszke, de valójában méltatlan utód nemzedékként játsszuk kisded játékainkat?
Ez a kérdés itt.


Meg kell tanulnunk, HOGYAN KELL, és NÉLKÜLÖZHETETLEN MAGYAR MÁGUSKÉNT DOLGOZNI...
Ez a módja annak, hogy TUDATOS legyen a társadalom.


Nem attól lesz tudatos a társadalom, ha jól informált, és tudja, mitől döglik a légy!
Hanem attól, hogy a TUDATI ENERGIÁT FEJLLESZTI ÉS ÁTÍRJA A RENDSZERT!
Úgy ahogyan egy számítógépet újra telepítenek. Mert ez a TUDAT lényege!
A TUDAT – energia! Mint minden!
(Mi is a számítógép? A gondolati (tudati) energiádat jelekké átalakítja, és tárolja egy kvarc alapú memóriában… Régen is így ment ez, csak nem kellett hozzá számítógép. a Tudat közvetlenül lett kristályba kódolva, és tudtuk a módját, hogyan olvassuk ki belőle…)


Amitől valójában félnek azok, akik e rendszert – az emberi tudatmezőt uralva médiával és technológiákkal – fenntartják, és ami/aki sikerre viszi a feladatot, az a TUDATOS TÖMEG.
És ez nem a tájékozott és elegendően felajzott megmondó emberek sokaságát jelenti.

A Tudatos Tömeg azt jelenti, hogy megfelelő számú, a tudat szintjének legalább IGE csokráig térkezelésre KÉPes Magyar lélek áll készen, hogy átírja a jelenleg az emberi tudatmezőt fogva tartó programot!
Ezek nagyon komoly dolgok!
És ez az egyetlen esélyünk…
A Média és a többi mind-mind csak másodlagos.


Tudattal dolgozni KÉPes, EGY IRÁNYBA, és lehetőleg az új valóságunk terének megmunkálására is KÉPes, a teremtés tudásában elmélyült, TEREMTŐ MAGYARRÁ kell válunk, 2020. szeptember 20-ig… Onnantól csak a túlélésre lehet készülni.
Addigra már nincs idő magunkévá tenni pénzt-paripát-fegyvert.
Az egyetlen, de mindent felülíró “fegyverünk” a tiszta szívünk, és a TUDATI ENERGIA!!!
El kell indulnunk haladéktalanul a benső úton, és nem az eleinket kell követnünk, hanem amit Ők követtek: Az Isteni iránymutatást, amit bensőnkből tudunk előhívni, és az Isten Tudását, a térmunkálás tudását, az Egyetemes Rend tudását.
Magyarok vagyunk. Erre születtünk.
Hát nőjünk föl végre hozzá, mert méltatlanná válunk eleink hagyatékára, és utódaink tiszteletére!


Őszinte testvéri szeretettel:
Lőrincz Éva
Hozzájárulás az alapítvány létrehozásához:


Raiffeisen Bank Zrt.

Magyarországi utaláshoz:
(IBAN: HU33) - 12046119-01642733-00100009

Külföldről:
HU12-12046119-01642733-00200006
SWIFT Code: UBRTHUHB

Horváth E. J.

Megjegyzés: Adomány
Forrás: https://foldiparadicsom-karpatia.blogspot.com/2019/01/aranygriff-fejleszto-muhely-alapitvany.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR2No_CB1_pqcR5Lr5LT4vh1c2tqBufxl9z3WD5AJN6ZHXxkUnazFLBBm4Q

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése