2013. november 16., szombat

Jézus Krisztus és az Új Korszak 11.16.
Teremtő Atya ma reggeli útmutatása: 

Jézus Krisztus Megváltása és az Új Korszak összefüggései

2013. november 16., szombat

Gyermekeim!

Amit most mondok, meg kell értenetek!

Az EGYETLEN LEHETŐSÉGETEK AZ ÚJ KORSZAKÁBA LÉPNI FÖLDEMNEK, HA SZENT FIAM SZERETETÉT MEGTANULJÁTOK, MIT IS JELENT!!!
HA SZÍVETEKBE BEFOGADJÁTOK ÉS ABBAN LÉTEZTEK!!!

Már nincs helye mellébeszélésnek!
Már nincs helye magyarázni a bizonyítványt - ahogyan mondani szoktátok, nagyon találóan!CSAKIS AZ IGAZSÁG, SZERELMETES SZERETET ÉS EGYMÁS FELTÉTEL NÉLKÜLI ELFOGADÁSA, ALÁZAT AZ EMBERISÉGÉRT ÉS HIVALKODÁSTÓL MENTES SZELÍDSÉG!!!
EZ AZ ÚJ KORSZAK ALAPVETÉSE!


Senki nem bújhat át az Arany Kapun, és léphet be az Új Korszakba, csak aki önmagával számot vet, feltárja lelke minden gyengeségét, elenged minden gyarlóságát, és befogadja szívébe Szent Fiam által is tanított Egyetemes Isteni Szeretet Fényét, és ebben létezik!
Égi Édesanyátok erre már nagyon sok alkalommal felhívta figyelmeteket az utóbbi időben...
De vajon meghallottátok-e, mit is mond valójában?
vajon megértettétek-e, hogyan is értheti mindezt?
Nem juthat át az sem, kik hitében erős, angyalok nyelvén is szól, tehetett eddig bármilyen szolgálatot a felemelkedésért! Hisz ha szeretet nincs benne, nem lesz képes az új világotok rendjét és igazságát magáénak érezni önzés, kivagyiság, sértődés, irigység vagy egyéb gyengeség miatt építeni! Ismét megbonthatja rendjét a maradék EGO az új korszakban!

Lesz egy pillanat, amikor mindenki át fogja mindezt érezni...
Kegyelmi korszakban éltek már jó ideje.
Minden bűnötök eltöröltetett, karmikus terhet nem jelentenek.
Ez azt jelenti: tiszta lappal indulhat mindenki eme csodás létezés felé!
De csakis az IGAZ SZERETET KRISZTUSI FÉNYÉVEL SZÍVÉBEN!

Galaktikus Testvéreitek, Benső Földi Világokban létező Unokatestvéreitek akkor tudnak megjelenni, amikor őszinte, igaz szeretet várja őket!
Benső Földi Létező gyermekeim lesznek az elsők között, kik eljönnek hozzátok!Majd Galaktikus Testvéreitek! Oly nagy izgalommal várják már az alkalmat, mely itt van a küszöbön...

Számos hely van a Földön, hol Égi Édesanyátok megjelent már...
November 23.-ra minden gyermekét elvárja Kárpát Honában és a Föld bármely pontján Szent Helyeire, ahol segítségetekre lesz Anyai Szeretetének kiáradásával eme önvizsgálatotokban.

Ha november 23.-án kimentek Szent Helyeire, mélyüljetek el önmagatokban!
Kérjétek Anyai Szerelmét és segítségét, hogy lelketek minden terhét letehessétek egyszer s mindenkorra...
Engedjétek el szívetek minden fájdalmát és bocsássatok meg mindazoknak, kik valaha akarva-akaratlanul fájdalmat okoztak Nektek!
Hiszen csak ott, abban a pillanatban, mikor megbántott, épp annyira volt képes, amennyit tett. És Te magad is annyira voltál képes, hogy megbántódj!
Engedjétek el haragotokat, fájdalmaitokat, és fogadjátok lelketekbe a Végtelen Isteni Szeretet Krisztusi Fényét!
Ez jelenti megváltásotokat!
Ezért szenvedett Szent Fiam a Kereszten, hogy ezt a Szeretetet a maga teljében megőrizve hagyja hátra itt, a Földi Létezés színterén!
Hogy amikor elérkezik az idő, visszatérhessen a szívekhez, Világok Királyaként, szelíden és alázattal szolgálva mindenek népeit!!!
EZT JELENTI A MEGVÁLTÁSA SZÁMOTOKRA...
Mindeniktek egyformán kedves számomra...
Ahogyan Szent Fiamnak és Égi Édesanyátoknak is!
Ne érezzétek méltatlannak magatokat az Új Korszakba lépéshez! Csak engedjétek el mindazt, mi ettől visszatart, és feleslege teher!
És Mi ott várunk, buzgó szeretettel, hogy magunkhoz ölelejünk!

November 23.-án ezért várunk Égi Édesanyátokhoz...
Nincs nála befogadóbb szív! Átölel majd, vígasztal, csak kérd bátran: segítsen letenni minden terhedet!
Ne zavarjon, ha sírnod kell!
Ne zavarjon, ha kiáltanod kell! Csak engedd el, mi fáj, és visszatart. Pőrén állj önmagad és Égi Édesanyád előtt!
És a legfontosabb: NE CSAPD BE MAGAD!!!
Minket nem tudsz. Önmagadat pedig nem méltó.

Hát várunk szeretett Gyermekeim Titeket november 23.-án!
Nem kell SZERt csinálni. Csak imádkozni, önmagadnak megbocsátani, és átadni magad az Isteni Szeretet Krisztusi Fényének! Befogadni azt szívetekbe.

Most Égi Édesanyátok kíván szólni, hát átadom a vezetés fonalát...
Végtelen Atyai Szeretetem vár Titeket Új Földetekben megálmodott Országomba!

Égi Édesanyátok szólok.


November 23.-án, szerte a Kárpát Honában és a teremtett világban várok mindenkit földi Létezők emelkedéséért tett fohászra.
Magyari Magjaim lesznek az elsők, kik mindezt, mit Égi Atyátok tanított megértik és tömegesen élik meg a Krisztusi Tudatra ébredést. Ennek lesz ideje november 23.-án...
Mindez egy csendes forradalom lesz a lelkekben.
Az ébredés forradalma.
A Szeretet forradalma.


Hívjatok fohászaitokkal, s Én ott leszek!
Lényem teljességét kiterjesztem teljes Kárpát Honára, és segítem Szent Fiam által tanított Isteni Szeretet útjára emelni Gyermekeimet, s szívükben kibontani Krisztusi Fényük Magját!

Néhány fohászt és mantrát küldök, mely segítségetekre lesz a kapcsolat energiájának kiteljesítésében, és a vágyatok megfogalmazásában.

Használjátok bátran!

Áldásom kíséri életeteket, Magyari Mag Gyermekek!


Égi Édesanyátok!!!
Az Istengyermek dala  
Istengyermek vagyok
Istenem szolgálom.
Áldott a Fény, Áldott az Élet!
Kérem Istenem, segítsen tisztán élnem!

  Egységben az Égi Szeretetben
Teremtés Háza, Istennek vára,
Égi Anya otthona, Égi Fiú trónusa.
Avatásunk színhelye, együtt lélegzünk vele.
Szívünk nyitva, lelkünk tiszta,
Készen állunk szolgálatra.Mi Anyánk égi Szerelme

Fényben állok, Fényben járok,
Égi Anyámhoz találok.
Átölel a Fény szerelme.
Istengyermekké emelve.
Égi Atyám rám figyel,
Jézusom így érem el.


Szent Fiú teremtő ereje

Krisztus szíve rám ragyog,
Szíve kincse én vagyok.
Szeretetbe hívja lényem
Teremtésben küldetésem.
Az Igazság lángját hívom,
A tudás vágyát ontom,
Szolgálom Atyám óhaját,
Fogadom életem csodáját.


Krisztus Fényének óhajtása

Égi Haza Fénye, embernek reménye,
Szívrózsa titka, Földi Élet kulcsa
Itt van Jézus Fénye, tekintek az Égre
Kitárom szívem ajtaját,
Fogadom a Királyok Királyát!

Krisztusi Fény és szeretet befogadásához

Szívrózsa Titka, Földi Élet kulcsa.
Mindenek lelkének Igaz, Égi Útja.
Légy hát szívünk mélyén igaz Égi Áldás,
Jöjjön Fényed által lelkembe megváltás.

Lélekben megigazulás mantrája

Itt van Krisztus Fénye, lelkembe van zárva,
Bennem él már örökké a Királyok Királya!
Istenember lettem, árad már Szerelmem!
Isten Országába bebocsátást nyertem!

HUN MIATYÁNK
 Mi atyánk, Istenünk! Bennünk van az országod.
 Előttünk szent neved, s törvény akaratod!
 Minden napunk gondját magadon viseled,
 Bűneinket, mint másoknak, nekünk elengeded.
 Te kezed vezet kísértéseken át,
 S lefejté rólunk a gonosz jármát.
 Tiéd a nagyvilág összhatalma, üdve,
 Mindöröktől fogva legyen mindörökre

1 megjegyzés:

 1. Drága Testvéreink!

  Ardana vagyok, Telos lakója!

  Szeretnék beszámolni Nektek, hogy ma a Kárpát Földje Dunán túli szegletében egy átjáró hangolása sikeresen megtörtént.
  A Kastély készen áll, a két világ határmezsgyéjén fogadásunkra!
  Kristály fényben tündökölve várja a megfelelő pillanatot...
  Nagy örömünnep volt ez számunkra!
  A TESZT sikerült!
  Adama, Én és hat társunk munkálata egy drága, Felszíni Testvérünk segítségével zajlott.

  Kéréssel vagyunk Felétek, Kedveseink!

  Figyeljétek hívásunkat! Szívetek legyen nyitva, mert bármely pillanatban megérezhetitek, kit és hová szólítunk, hogy segítségünkre legyen a kapuk kiépítésében!

  Amikor szívetekben halljátok hívó szavunkat, induljatok! Mi szeretettel és örömmel várunk a jelzett helyszínen!

  Amit tennetek kell:
  Őszinte szeretettel és vággyal szívetekben a találkozásra, érintsétek meg a jelzett tárgyat, növényt, vagy épp a talajt - fogjuk sugallni: mit és mikor.
  Szívetekből indítsatok egy Magenta fényű Szeretet-szálat felénk és ismételjétek szívetek szerint az alábbi gondolatot, mely a híd kiépítésében nagyon sokat segít Nekünk:

  Földnek mélye, titkok völgye
  Utat nyisson a felszínre!
  Szeretetben eggyé váljunk,
  Újra egymáshoz találjunk.
  KAPU NYÍLIK, lebben fátyol,
  Valóságunk nincs már távol.
  Szeretetünk hídja épül,
  Két világunk így EGYesül.

  Miközben mindezt teszitek, terjesszétek ki Szereteteket
  Áldott Anyaföldetekre, Kárpát Bölcsőjére, majd körbeöleljétek Gaia egészét,hogy az áthassa egész lényét!

  Kárpát Haza átjárói hamarosan kiépülnek, amelyek a hangolást követő
  2-3 hét múlva válnak teljesen késszé.
  Használatuk a tömeges megjelenés idejére tevődik, melynek pontos időpontját nem tudhatjuk még.

  Nagyban függ attól, Önmagatok megismerésében és kozmikus lényetek tisztításában hogyan haladtok.
  Veletek együtt készülünk a felszíni idő szerint 23.-án várható Aion aktiválás illetve Teremtő Anya szerelmetes kiáradásának pillanataira!
  Szeretetünk segíti átalakulásotokat, csak hangolódjatok rá, Ránk és Égi Égi Teremtő Anya energiáinak befogadására, Önnön valótok és a Krisztusi Szeretet Fényének lényeteket átható EGYesülésre!
  Fenséges pillanatok várnak Ránk, Szeretett Testvéreink!
  Várjuk találkozásaink boldog pillanatát!
  Atyánk áldása legyen rajtunk!

  Ardana

  VálaszTörlés