2013. november 19., kedd

Márianosztra, Magyarok Nagyasszonya BazilikaAzoknak, kik már boldogok, mert a Világ Világosságához már közel vannak, 
és azoknak, kik még mindig szenvednek.
/Szerk.Márianosztra,

 


Dicsértessék Jézus Krisztus!

             Első remetéink - Gellért, András és Benedek - Remete Szent Pál első hírnökei, bár hazánkban éltek és haltak meg, de nem voltak magyar származásúak. Számos - többnyire ismeretlen - követői, tanítványai sorából messze kimagaslik Boldog Vác remete az első magyar században. Egy életre szólóan vonult a pilisi erdők rengetegébe.
            
              Remete Szent Pál példája hálás talajra talált a magyar földön. Különböző remete rendek honosodtak meg: ágostonosok, karthauziak, kamalduliak stb., míg II József önkényes rendelete a magyar földből sarjadt pálosokkal együtt el nem törölte őket.
               
                 „ Ó Isten barátságának örvendező remetéi! Mit cselekedtél te testvér a világban, aki nagyobb vagy a világnál. Meddig nyomnak le a tetőknek árnyékai? Meddig lakozol ezeknek a füsttől fekete városoknak börtönében? A szegénységtől félsz? De a szegényeket Krisztus boldognak nevezi! Félsz a meztelen földön böjttől elgyötört testtel feküdni? De ott az Úr fekszik veled együtt! Borzadsz fejednek nyíratlan hajától? De a te fejed Krisztus! Elriaszt a remeteség határtalan magánya? De lélekben a paradicsomot járod. Tévednél, kedvesem, ha itt a világgal akarnál örülni, és később uralkodni Krisztussal! Legyen másoké a gazdagság, igyanak gyöngyöket, fényeskedjenek selyemben, gyönyörködjenek a nép tapsában és a különböző gyönyörökben, élvezzék vagyonukat. A mi kincsünk az Úr igéjéről elmélkedni éjjel-nappal, zörgetni a ki nem tárt ajtón, fogadni a Szentháromság kenyerét és a világ hullámait, az Úr nyomában lábbal taposni„(Szent Jeromos leveleiből)
           
            Kedves olvasó! Talán érted és érzed már mit jelent:„ Elhagytak mindent, hogy megtalálják a MINDENT !” JEL szeretnénk lenni e világban, hogy míg nem késő döbbenjen rá minden embertestvérünk arra a nagy igazságra, hogy életét ne homokra, hanem sziklára építse, a szikla pedig a szeretet sziklája: Krisztus. Csak általa juthatunk el végső célunkhoz, örök boldogságunkba.
           
            Immár két évtizede, hogy Márianosztrán - kettőszáz év szünet után - ismét jelen vagyunk, hogy kolostorba vonulva és fogadalommal Krisztushoz kötve magunkat kérjük, fogadja el életünket, egyesítve az Ő legszentebb keresztáldozatával, Szent István király országa népe lelki megújulásáért. Ezért újraindulásunk óta - a Boldogságos Szűz Mária fatimai üzenetének engedelmeskedve - minden hónap 13-án engesztelő virrasztást is tartunk, kérve a híveket, hogy segítsenek imádkozni, mert kevesen vagyunk pálosok.De nem csak a híveket várjuk, hanem azokat az elszánt és engedelmeskedni tudó férfiakat is,akik beállnak a sorba: én is itt vagyok, Uram, fogadj el engem is áldozatul.

2012. Szent Máté apostol napján                                                              József atya

Dicsértessék a Jézus Krisztus!


      A remeték "elhagytak mindent, hogy megtalálják a MINDENT".
      Arról a 658 éves pálos helyről köszöntlek kedves Látogató, amiről Prohászka Ottokár így írt:
      " Előttem ragyogó sugárzásban áll mindig ez a hely: valami varázshatalom húz feléje. Úgy érzem magam, mint a mélység partján: szeretnék leszállni. Valami titokzatos vonzalom szállja meg a lelkemet, mintha az erdők homályában állnék, félek a mélységes némaságtól s mégis kényszerülök behatolni. Sokszor fordultam meg itt, járatlan utakon, hózivatarokban, május harmadikán, s Nagyboldogasszony ünnepének éjjelén, amikor e különben csendes vidéken tüzek és gyertyák égnek, s éjfélkor is ájtatos énekek csengenek a virrasztó búcsúsok ajkáról."
      A történelemben is működő  "e világ fejedelme", sokszorosan megpróbálta már azokat, akik a MINDENT keresték, és akarták szolgálni. 1786 után csak 1989-ben indulhatott meg itt, Márianosztrán azoknak a közös élete, akik arra áldozták  és áldozzák az életüket, hogy a mindent betöltő örök szeretethez, Istenhez, minél több embert elvezessenek.
      Özséb atyánk lángocskáknak látta azokat - akik majd a századok folyamán is -, példáját követve a világ Világosságához közelednek, hogy majd az örök fényben élhessék boldog örök életüket. Ezt a fényt szeretnénk felragyogtatni , hogy a neon-és diszkófények között keresők meglássák Őt, akit a világ Világosságául küldött el a Mennyei Atya.
       Az adventi időben indul el ez a híradás a pálos rend márianosztrai konventjéből. Szeretnénk megláttatni  a betlehemi csillag fényét, hogy a pásztorokhoz és bölcsekhez hasonlóan elinduljon minden ide látogató kedves testvérünk  "az igazi világossághoz, amely minden embert megvilágosít".
      Márianosztrára várjuk mindazokat, akik az élet viszontagságos útján megfáradtak, vagy sebeket viselnek... Égi  Édesanyánk   itt felkínálja  az Ő egyszülött Fiát, akinek a sebei által mindenki meggyógyulhat. Ha pedig tovább kell viselni, hordozni a keresztet, akkor ez már könnyebb lesz azzal a tudattal, hogy van egy sebeket viselő isteni testvérünk Jézus Krisztusban, aki felsegít bennünket a magunk kálváriájára, hogy Vele elérkezzünk  az Örök Atyához.
      Ez a hely a boldogságok hegye is, mert tudom, hogy aki megteremtett és akarta, hogy legyek, szeretetét nem vonja meg tőlem, ha vele élek.
      Szeretnénk elérni, hogy akik ide elzarándokolnak, vigyék el magukkal az Ő örömét, és a környezetükben szerető mosolyt nyújtva, örömre és mosolyra derítsenek mindenkit.
 
Isten hozott!
2010. Advent     József atya  Forrás: http://www.marianosztrakegyhely.hu/


A honlapról: 

november 24. vasárnap

KRISZTUS, a MINDENSÉG KIRÁLYA -főünnep

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése