2015. augusztus 20., csütörtök

Izgalom, áldások és hajók vannak mindenütt! - Sananda, Ashtar 08.13.

Aki érzi, aki nem ... jön a változás!!!  A hitünk, a bizalmunk, a töretlenségünk jutalma érkezik...  /Milly
Izgalom, áldások és hajók vannak mindenütt!

Sananda és Ashtar
2015.08.13.

Kedves Testvéreim, én vagyok Sananda
Ma az ünneplés napja van az egész Multiverzumban. Olyan izgatottak vagyunk, elégedettek, vidámak és kíváncsiak egyszerre, fejest ugrunk az örömbe. Nektek ugyanezt kell éreznetek ma a földön – az energiáknak a hatalmas áradatát. Ez olyan, mint amikor a kötelek ki lennének oldva és a légballonok, amelyek titeket visznek, kiemelkednének az összes csodálatos színeikben  mindannyiunkkal együtt, akik körülöttetek állunk, amint felemelkedtek, hogy találkozzatok velünk.

Szavakba nem lehet önteni azt a megkönnyebbülést és örömöt, amit érzünk a tetteitek eredményét látva, amely egy nagy Fényenergia hullámot hoz létre egy szivárvány hidat létrehozva a 3. és az 5. dimenzió között, ahol mi éljenezve állunk. Ti elkezditek a táncotokat a hídon át és ez olyan, mintha látnánk a „Pied Piper”-t vagy a Mennybeli Minden-Sztár Együttesét táncolni, nevetni és együtt énekelni puszta örömből. A ti éneketek – a kedves hangotok- először összekapcsolódik a miénkkel, hogy a kapu szélesre táruljon, megengedve az energiánk oda-vissza áramlását, mindkét irányban megszakadás nélkül.

Számunkra ez a nagy diadal, amire olyan nagy várakozással tekintettünk előre. Ez azt jelenti, hogy most minden teremtés meg fog valósulni az együttes energiánkkal. Még nem tudjátok pontosan, hogy ez mit jelent, mert ti soha nem tapasztaltátok ezt meg abban a birodalomban, ahol most vagytok, de biztosíthatlak titeket, hogy megnyitjátok a zsilipeket, amelyek megengednek nektek minden áldást, amiről álmodtatok, hogy eljön számotokra, mindenki számára. És amikor ezek megvalósulnak, ezek eljönnek az egész Multiverzum számára, hogy mulatás legyen. Ha elmondjuk nektek, hogy mi mind Egyek vagyunk, ez az, amit ez jelent. A ti elmozdulásotok a tudatosságban, a mi elmozdulásunk a  tudatosságban. Ez átáramlik az Univerzumok anyagán – először a ti Földetek körül teljesen, azután, mint egy fényvillanás, kisugárzik a Föld rács-hálózatából, amely most össze van kötve minden Multiverzummal.
Ez a szoros kapcsolat azért lehetséges, mert a Föld nincs többé karantén alatt. A Föld lakossága többé nem veszélyezteti az Univerzumot. Mert nektek a saját dolgotok felemelni magatokat, együtt a földi seregetek sikereivel, a Földet várják a Fény Galaktikus Föderációjába, mint egy új tagot. Ez további adományokat hoz a Mennyek Csapatától és a Föderációtól együttesen. A Föld a Föderáció Védnökségeként van kinyilvánítva Ashtar Kapitány vezetése alatt, és a ti biztonságotok, élő bolygóként garantált.
Ashtar itt van velem, és szeretne mondani pár szót. Átadom neki a terepet. Légy üdvözölve Ashtar.
Ashtar:

Köszönöm Sananda. Olyan izgatott voltam, hogy esetleg nem tudok segíteni, de erre a megbeszélésre „idekanyarodtam”, hogy pár szót mondhassak az én saját örömömre és izgalmamra, hogy megoszthassam az érzéseimet a Fénymunkás hallgatóságunkkal ebben a felfoghatatlan pillanatban. Minden együtt van ahhoz, hogy a legszerencsésebb események kibontakozzanak.

Sok olvasó hallott már a Kék Avianokról. Most ezt hivatalossá   tudom tenni.  Ők alkotják a briliáns csapatot, akiket hivatalosan jelöltek ki arra, hogy vezessék az Földanya és a lakosainak védelmét és felügyeletét az utazásotok következő fázisában. Nekik csodaszép, suhanó és elegáns hajóik vannak és ők a Fény magasan fejlett lényei, akik teljesen felkészültek az energetikai segítség szolgáltatására, amire szükségetek lehet az eljövendő Felemelkedésben.

Ennek a segítségnek sok formája van. A Kék Avianok a földi energiák kiegyensúlyozásában és kisimításaiban fognak segíteni, hogy sokkal kiszámíthatóbbá tegyék azokat a felszínen, amikor befejezitek a három dimenziós tapasztalataitoknak ezt az utolsó fázisát. Így a tapasztalataikkal és a technológiájukkal hozzájárulnak a Föld tengelyének stabilizálásához, amint az űrön keresztül a Multiverzum Központja felé utaztok. Semminek nem szabad interferálnia a mi kedves Terránkkal és a bátor emberiséggel, amelyet ő hordoz. Ti teljesen védettek vagytok bármilyen kívülről jövő interferenciával szemben – a földön sem sötétek, sem meteorok, sem „irányt tévesztő” űrszemcsék vagy  cabal fegyverek nem fogják veszélyeztetni a túléléseteket, mint egy faj vagy mint egy bolygó. A boldogságotok és jólétetek biztosított, amíg folytatjátok ezt a társ-teremtését velünk.

Ti ezt mind lehetővé tettétek kedveseim. Szalutálok nektek a győzelmeteknek ebben az órájában. A ti fivéretek, Ashtar vagyok. Most visszaadom nektek Sanandát.

Sananda:

Köszönöm Ashtar. Ezt gyönyörűen mondtad. A Föld ragyogó jövője annak rendje-módja szerint realizálódik most! Átéreztem, hogy ott vagyok a csapatban ezen a milléneumon. Természetesen ebben az időben ez nehéz. Voltak pillanatok, amikor valóban visszatartottuk a légzésünket és minden erőnkkel imádkoztunk (számunkra ez azt jelenti, hogy folyamatosan odairányítjuk a figyelmünket a felétek küldött fényenergiákra, hogy emeljenek fel titeket az általunk lehetségesnek tartott fényes végkimenetel felé). Néha úgy tűnt, úgy gondolták, hogy a sötétek minden reményt lenyomnak  a terror a könyörtelen uralma alá, de mindig voltak néhányan – néha nagyon kevesen – a bátor Fénymunkásaink közül, akik megtartották a Fényt.

Tudjátok, ez a kijelentés mit jelent valóban kedveseim?  „Tartsátok meg a Fényt” gyakran mondják, de ritkán értelmezik. El fogom magyarázni. Amikor a földön folytatjátok a rendíthetetlen kapcsolatotok megtartását közülünk valakivel vagy Anya- és Atyaistennel, tudatos hitben és elfogadva az irántatok érzett Szeretetünket és törődésünket, akkor tartjátok a Fényt. Amikor ezt átadjátok a társaitoknak, akár ember vagy más, a jóság és a megbocsájtás állapotában a másik iránt érzett elismeréssel és Szeretettel, akkor tartjátok a Fényt. Amikor minket hívtok, hogy önzetlenül felajánljátok a szolgálatotokat, figyelmen kívül hagyva a ti 3. dimenziós  „biztonsági” elképzeléseteket, akkor tartjátok a Fényt.

A szolgálatnak és a jóságnak ez a megjelenése az, ami visszatartotta a Föld bolygót attól, hogy még jobban lesüllyedjen a sötétség energiáiba. A cabal a trükkjei nagy választékából mindent megpróbált, hogy szétzúzzon és leigázzon mindannyiotokat. Az volt a szándékuk, hogy egy szolga-bolygót hozzanak létre, ahol Terra természetes forrásait ki tudják nyerni és az emberiség Fényenergiájából tudnak táplálkozni. Sikerült megalkotniuk az elképzelhető titkos rabszolgaság minden formáját, amely magában foglalja a munkahelyhez való szolgaságot, a jelzáloggal terhelt házhoz, a gyerekeitek neveléséhez, a főiskolai tartozásokhoz, az egészségügyi kiadásokhoz, a szüleitek idős korához, még az állatorvosi számlákhoz való szolgaságot is. A következő lépés a fizikai rabszolgaságba való gondosan megkomponált és szisztematikusan végrehajtott visszaesés lett volna.
A terveik már a helyükre kerültek és a működő formáját láthatjuk az ISIS által felgyorsított tanításokban és gyakorlatban. Ennek a misztikus, hirtelen erőteljessé vált és jól támogatott „terror”- szervezetnek a Közép-Keleten az az egyik fő tanítása, hogy a nők  elnyomása szent joga a férfiaknak, akik Istent harcosként szolgálják az Iszlám egy kitekert, sötét és megtévesztő formájában. Ez egy okos és manipulatív formája az elme-kontrollnak, amelyet a pszichológiai agymosó technikák cabal mesterei tanítanak. A nőket a nemi erőszakon keresztül igázzák le, amely szégyenhez és elkülönüléshez vezet, a férfiakat meg a mások feletti abszolút uralom ígéretével bírják együttműködésre. Ezt majdnem korlátlan mennyiségű pénzzel támasztják alá és egy könnyen megvalósuló infrastruktúrával, amelyben a nőket elrabolják, utána meg szabadon árulják és veszik őket a rabszolgapiacokon. Ezt, a „Korán” írásokat állítólag alátámasztó gyakorlatot ”jóváhagyja” mind a férfiak és nők teljes kegyetlensége és megalázottsága.

Kedveseim, ez volt a sötét terv a Föld bolygóra és mindenkire,   aki rajta él. Ezt azért mondom le nektek most, mert a terv megvalósítása nem megengedett. A földgolyón levő szervezetek, amelyek elősegítették a nők és a gyerekek  elrablását és a szexuális rabszolgaságát, már a leleplezés folyamatában vannak, amikor ezt mondjuk. Ebben az időben a vezetők nem mehetnek el szabadon, miközben a beosztottak a börtönbe mennek. Az egész hálózat lelepleződik.
Irónikus, hogy sokan még arra panaszkodnak, mi nem dolgozunk eléggé, mert látják a probléma látható részét – a jéghegy csúcsát. Mondhatjátok, a cabal büszkélkedése, hogy az embereket félelemben tartja, a  sötétségnek csak egy jelzése.  Az az igazság, hogy mi a jéghegyet a felszín alatt is látjuk, és az egész rendszer megváltoztatásán dolgozunk, amely olyan időben épült fel, amely magában foglalta a befolyásos pénzügyi, politikai és vallási személyek óriási hálózatát.
Amíg a Földön mindenki egy másik utat keresett ilyen vagy olyan formában, vagy becsapták azzal, hogy a szórakozásra és a saját vágyainak kielégítésére figyeljen, addig a szabadságotokat ellopták tőletek. Ez így volt az egész világon, minden országban és minden városban. A cabal legügyesebb trükkje az volt, hogy beszivárgott minden intézetbe, minden irányító rendszerbe azáltal, hogy megvette az embereket azzal a pénzzel, amit ő ellenőrzött és nyomtatott végtelen mennyiségben.

Igen, ez sokkal rosszabb volt, mint ahogy tudtátok, ám ennek vége van. Az elkövetkező napokban a Fénynek egy nagy hulláma véget fog vetni az ördögi szervezetek leleplezetlen munkájának és lecseréli őket a Fény Galaktikus Föderációjából érkező mentoraiatok és barátaitok igazsága, bíráskodása és végtelen segítsége által.

Az ég fölöttetek tele van hajókkal. Az utasaik a Fény Univerzumainak legtávolabbi részeiről készen állnak és teljes mértékben képzettek a leginkább segítő és hatásos módszerekre, hogy az Új Aranykorba bevezessenek titeket. Többé sohasem érzitek magatokat egyedül és túlterheltnek, sötét energiákkal körülvéve. Érezni fogjátok a jelenlétünket a közeletekben, és minden formájú és méretű barát fog tanítani titeket a szívesség, a jóság és a szolgálat egy új fajtájára.

Ha meg akartok győződni arról, hogy itt vannak felettetek az égen, itt van, amit tehettek. Vegyétek elő a fényképezőgépeteket vagy a mobiltelefonotokat a sugárzó napsütésben, vagy keressetek egy barátot, akinek van ilyen! Irányítsátok az ég felé, hogy a nap is benne legyen a felvételben! Aztán exponáljatok -lehetőleg nagy felbontóképességű állásban – és nézzétek meg azt kis fényerőben, az égen tisztán láthatóvá válik a hajók képe. Most   sok típus látható a déli órákban, és minden nap egyre több lesz.  Kathryn és Christine a hajók képeinek tucatjaival rendelkeznek, amint azok bejönnek ill. kimennek a dimenziókból. Látni fogtok egy kis fehér pontot egy vörös színű hajóval körülvéve, amely olyan, mint egy vevőkészülék. Ezek a hajók jönnek a ti dimenziótokba, így felvehetitek a képeiket.
Ezek a legcsodálatosabb napok kedveseim! Élvezzétek ezeket a fantasztikus pillanatokat! Kapcsolódjatok a ti ébredő testvéreitekkel! Vidámságot és barátságot fogtok találni magatok körül; nektek csak nyitottaknak kell lennetek erre. Vegyétek észre a fuvallatomat a bőrötökön, vagy a gerinceteken átfutó hideget, amely jelzi nektek, hogy meglátogatunk titeket az áldásunkkal és a nagy szeretetünkkel. Hívjatok minket és mi ott leszünk. Semmi sem tud távol tartani.

Sananda vagyok. Namaste mindenkinek!

Átvette: Dr. Kathryn E. May, New York, August 13, 2015


fordította: MA
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése