2018. szeptember 18., kedd

Szakralitás fejlesztés - Aranygriff Szakrális Műhely 2018.szeptember"Ez a (Aranygriff) oldal azért született, hogy a MAG lélek, aki érzi Istenének hívó jelét, szeretné feladatát az Egyetemes Isteni Igazság és Rend útján végigvezetni és kiteljesíteni annak legtökéletesebb módján kész szembenézni önmaga gyengeségeivel és letenni azt szolgálatát annak teljes mivoltában megismerni és felvállalni, az megtalálja azt a helyet, ahol az irány és a módszer az EGY kezében van."Szakralitás fejlesztés - Aranygriff Szakrális Műhely 

Lőrincz Éva
2018. szeptember


Ha valami feszít, de nem tudod mi az... Ha érzed, hogy utadon megakadtál, és nem látod az irányt... Ha már elindultál benső utadon, de bizonytalan vagy, merre is kell haladnod... Ha már érzed és járod az utadat, de szeretnél valódi élettervednek megfelelően haladni rajta... Ha már megfelelően haladsz, de szeretnéd az EGY irányát követve tenni Isten adta dolgodat - JÓ HELYEN JÁRSZ! 

Ez az oldal azért született, hogy a MAG lélek, 


 • aki érzi Istenének hívó jelét, 
 • szeretné feladatát az Egyetemes Isteni Igazság és Rend útján végigvezetni és 
 • kiteljesíteni annak legtökéletesebb módján, 
 • kész szembenézni önmaga gyengeségeivel és letenni azt, 
 • szolgálatát annak teljes mivoltában megismerni és felvállalni, 


az megtalálja azt a helyet, ahol az irány és a módszer az EGY kezében van.


 Üdvözöllek! 

 Isten hozott az oldalon!

Éva vagyok. 

Édesanya, feleség és teremtő társ, kereső, úton járó, szolgálattevő.

Szakrális utamat járom MAGyarként, odaadással, alázattal. És - hitem szerint - igyekszem a világunk süllyedő Titanic-jának utasaiért igyekvő Kárpátia hajóját elkötelezett legénységgel útnak indítani, és velük együtt útra kelni, hogy egy élhetőbb és igazabb jövőt teremthessünk ezen a gyönyörű planétán. 

Diplomás intézményvezető ápoló és szaktanárként élt életem szakasza lezárult, ám tudásomat továbbra is embertársaim szolgálatba állítom. Mindössze annyi történt, hogy állami munkahelyeimet letéve bővítettem hozzáértésem körét, s igyekszem az EGYSÉGet kereső, Önmaga Tennivalója irányába igyekvő, és saját életének szolgálatba állítását célzó Társaimnak megtalálni azt az utat, ahol mindezt elérhetik. 

Szolgálatomat a változások korában már évekkel ezelőtt megkezdtem, mégis - minden tudás, amit eddig megtapasztalás és benső tanítás útján szereztem, oly kevésnek tűnik! Minél többet tudok, annál kevésbé érzem magam tudónak! Minél magasabbról személhetem a világ működését, annál inkább érzem földi életem kicsinységét a Teremtés folyamában... 

 Most azonban fontos feladat vár rám és Reátok: 

Benső útmutatás és elhívás szerint igyekszem a számomra kikristályosodott tanításokat az arra nyitott és érett embertársaim számára átadni, "szívemből ajánlott" módon: 

 • Nem követek egyetlen spirituális iskolát sem. 
 • Nem a spirituális piactér egyik jól prosperáló üzleti szelete kívánok lenni. 
 • Benső útmutatásaimat követve, az Univerzum Egyetemes Szeretet Erő terével, a jelentkező aktivitásának és érettségének megfelelően dolgozunk majd, s együtt éljük meg a tengelyben állás és a szolgálatra elhívás örömét. 

Tanító és tanítvány vagyok és leszek egyidőben. 

Nincs képzési terv, nincsen emberi keret - csakis az aktuális energiák Te, én és a Világmindenség között, amely meghatározza a haladás irányát és módját. Azt tesszük, amire szüksége van a jelentkezőnek, hogy egyéni evolúciójukban a MAG tengelyükbe állhassanak, és elkötelezett, odaadó szolgálatukat megkezdhessék. Ez nyilvánvalóan csakis az egyén tudati érettségének függvénye. 

Tanulunk és tanítunk, jövőképet állítunk föl, teremtünk - szívtől szívig szólva. Megtanuljuk egymástól a SZER-ETET folyamának működtetését. Felkutatjuk Eredetünket, és EGYÜTT lélegzünk vele. 

S közben építjük az ARANY GRIFF Szakrális Műhelyt, amely otthont ad majd az új alapokra helyezett munkánk központjának. 


 "Új világnak születésén dolgozik a Terembura. 
Cselekvő keze a Mag-ár. 
Hitet nevel, erőbe áll, kiképzését az Ég adja, 
S ha a nap jő - készen áll." 

 Mindazokat, kik meg kívánják érteni saját szerepüket a cselekvő kézben, hívom és várom! 

Sokan vagyunk ebben a gyönyörű, Szent Kárpát Hazában, akik már évek óta teljesítünk (jól-rosszul, kezdő, vagy haladó szinten) szolgálatot a változó, evolúciójának új szintjére érkező világunk zavartalan és eredményes fejlődési folyamatáért. 

Magyarként ebben a folyamatban más szabályok vonatkoznak ránk, mint az emberiség többi tagjára, hiszem eltitkolt történelmünk olyan hagyatékot jelent, ami egyértelmű bizonyítékát adja, hogy a fizikai univerzumban való megjelenésünk irányt mutat a Föld népességének a fejlődés útján. Legyen az a találmányok, vagy éppen az Istenhez való visszatalálás területe. 

Ez a tény viszont hatalmas felelősséget is jelent egyben. 

Nekünk kell felnevelkednünk olyan egységes értéket képviselő Nemzetté, amilyenek egykor voltunk. Nemzetté, amely az Isteni Igazság és Rend követe, amelynek tagjai tisztában vannak a fizikai univerzumunk működésével, az emberi létforma sajátosságaival, a jelenlegi világrendet meghatározó folyamatok energetikai és politikai irányelveivel, és tisztában kell lennünk önnön szerepünkkel az emberi evolúcióban betöltött szerepünkkel, egyéni élettervünkkel és feladatainkkal. 

Sokan, sokféleképpen indultunk ezen az úton. Ám immár elértünk arra a pontra, ahol az EGY-S-ÉG iránymutatásait összehangoltan kell követnünk, hiszen csak így juttathatjuk érvényre azt a szándékot, amelyet az ÉG kíván általunk és segítségünkkel megvalósítani. 

 A MAG lélek élete: szolgálat. 

 Érdek és elvárás nélkül, odaadóan, félelem, kétség és megalkuvás nélkül, igaz hittel az EGY Isten útmutatásában, és követve azt, minden nehézség dacára. Követve abban a hitben, és biztos tudatban, hogy ez a teremtett univerzum csak tapasztalások színhelye, ahol a Végtelen Tudat, Yotengrit, Brahman, Egyetemes Szerzet - és nevezhetjük bármely kultúra fogalomrendszere szerint - a fizikai szintre beszületett Isteni Tudat fizikai életén át tapasztalja a Teremtésének folyamatát. 

Mi, MAGként segíteni érkeztünk az emberi fajt, hogy ebben a tapasztalásban, amikor legsötétebb mélységekben jár, FÉNYt, Isten Fényét mutassuk számukra - merre kell haladnia, hogy hazataláljon oda, ami után éhezik lelke, mióta csak önálló utakat kívánt járni. 

Mi vagyunk az a Nemzet, akinek a tékozló fiút haza kell vezetnie az Atyjához. 

 Ám előbb nekünk is haza kell térnünk, és mindent végig néznünk: azt, hogy hol követtünk el hibát Nemzetként és Gyermekként egyaránt. És Hazatalálni, a bennünk élő Istenhez. A Krisztus szeretete által. 

Ehhez kell megteremtenünk az alapokat EGYként, felismerni a világlátomást, melyet teremteni kívánunk az emberiséggel együtt, minden földi létező fejlődése és boldogsága, kiteljesedése érdekében.

Tanul, s tanít. Átad és felvesz. 

Ha velem tartasz, Együtt fogjuk ezt az utat bejárni. Feladatomul azt kaptam, hogy minden, erre hívást érző MAG léleknek segítséget nyújtsak abban, hogy szakrális létének útjára lépjen. 
Szeretetemet és eddigi tapasztalataimat, a bölcsességgé érlelődött Tudást, amit számomra elérhetővé tett a Teremtés - átadjam annak, aki ennek szükségét érzi. 

Én magam szállással, étellel, tanítással és frissítő masszázzsal tudok segítségére lenni azoknak, akik úgy érzik, hogy készen állnak arra, hogy elinduljanak. S mindenki annyit ad cserébe, amennyit tud. Munkát, terméket, tanítást, ellenértéket. 
Nem az a cél, hogy a személyes anyagi jólétemet biztosítsam egy előre meghatározott, rentábilis működést biztosító tarifa kiírásával. 

Tisztában vagyok a jelen kor anyagi terheivel. Nem zárható ki senki a fejlődésből csak azért, mert nehezebb sorsot vállalt föl, hogy a maga részét teljesítse az egészben! 

Én átadom, ami nekem módomban áll, Te átadod, ami neked módodban áll, és amit úgy érzed, számodra az együtt töltött időnek megfelelő értéket képvisel. 

Annyit adsz, amennyit kapsz - ám annyit minimum, amit én anyagban reád fordítok. A szállás, étek és a nyomtatott anyagok költségét,... hiszen ezekért én magam is fizetek. 

A Reád fordított időm értékét Te határozod meg. Számodra mennyit ért az átadott tudás. S ha értékesnek találtad, azzal fizetsz, amivel tudsz. Fizikai erőddel, időddel, alkotásoddal, termékeddel, vagy éppen pénzzel... 

Nem kívánom a régi energetikai rendszer strukturáját még tovább erősíteni azzal, hogy a hagyományos - "adok, szolgáltatok és te fizess annyit, amennyit én gondolok, hogy jó hasznom legyen belőle" elvet követem. 
Meg kell tanulnunk ennek a strukturának a lebontásával működő képessé tenni a világunkat. 

 Én fizikai síkon munkámat e Célért feladtam. És nem egy új ezoterikus varázslóképzést kívánok indítani. 
Számomra a Szent Cél messze felül áll ezen. 

A Cél pedig - a MAG népének sarja 


 • felépítse önmaga erőtengelyét, 
 • feltárja saját életküldetését, 
 • és szolgálatba állítsa földi létezését ennek kiteljesítésére. 


Az út, amelyet együtt járunk be, korábbi munkásságunk megismerésével és egy beszélgetéssel veszi kezdetét közted és köztem. Itt megismerhetjük EGYmást, és igyekszem befogadni mindazt, amit rólad tudni érdemes ahhoz, hogy elindulhassunk. 
Tájékoztatást kapsz arról, hogy hogyan készülj fel a megbeszélt időre a munkához. 

Ezzel együtt elküldök Neked egy kristályból készült ékszert, amely a TE számodra készül, és képzésed egyik fontos kelléke lesz. (Ennek nyilvánvalóan van ellenértéke, hiszen én magam is pénzért veszem a készítéséhez szükséges alkotó részeket.) 

Felkészülésedet követően egy pár napos képzésben részesülünk - mindketten, hiszen ez a folyamat még számomra is új -, az útmutatásoknak megfelelően. S EGYÜTT dolgozunk a Szakrális Középpont megépítésén... 

Évek óta járva ezt az utat, csodálatos megélésekben és tapasztalatokban gazdagodtunk szerető párommal és társainkkal, amelyekről az alább jelzett felületeken olvashattok bővebben. Isteni Szeretet EgységénekHáza 
Isteni Szeretet Egységének útján ,
Kárpátia, Fény korának vezérlő csillaga   Ezeknek figyelmes átolvasását kérem, a benne foglalt teher letételi gyakorlatokkal, zenei anyagok meghallgatásával és minden információ befogadásával, mert ezen az energián alapszik a további munkánk. Ez a benső iránymutatás szerinti módja az indulásnak. 

Kérlek, olvasgasd, tanulmányozd kicsit, hogy ráemeljen arra az energiára, amely megalapozza fejlődésed erőterét. 

Én már emlékszem saját vállalásaimra, ennek ajánlottam életemet, és kész vagyok segíteni Neked, hogy Te magad is elindulhass azon az úton, amely valóban az ÚJ ENERGIÁK kínálta lehetőségeket nyújtja, és a megértésnek egy olyan szintjére emel, ahol az elkövetkező jövőkép már nem a jelenlegi világrendet követi. 

Segítek, hogy MAGyari küldetésünket, az Istenünk teremtő karjaiként, és az Ő szándékai szerinti módon valósíthassuk meg. Hiszen erre rendeltettünk. 

A világunk népei és Földünk segítségért kiált. 

S nekünk MAGként oly kötelezettségeink vannak, amelynek nem megfelelni - mélységes bukást jelent egyéni szinten és Nemzetként egyaránt. 

A Bárkánk, a Kárpátia készen áll. 
Az elkötelezett, EGY IRÁNYBA EVEZŐ legénység hiányzik. 
Én is csak egy kis fogaskerék vagyok abban az óriási gépezetben, egy szívdobbanás, egy frekvencia, amely az egész szimfónia része. 
Szóló szerepekre csak ritkán van szükség. A szférák zenéjét EGY, Istenünk által vezényelt hangverseny-zenekarként szükséges játszanunk, hogy a Világmindenség ritmusát fölvehessük, és annak tökéletesen szóló részei lehessünk. 

Csepp vagyunk mi csak a Világmindenségben. 
Csepp, aki tengerként létezik jól, s épen... 

Ebbe a zenekarba szeretnélek szólítani. Ismerjük meg együtt az egyéni hangszereink összhangzatát, és derítsük ki, miről is szó a Világmindenség egyetemes dallama! 

 Arra kérlek, ha szívedben megszólíttattál, jelentkezz az aranygriff.muhely2017@gmail.com címen. 

 Őszinte hittel és bizalommal várom jelentkezéseteket! 

 Szeretettel: Éva

Forrás: 

https://aranygriff.ewk.hu/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése