2014. július 12., szombat

Aranykori oltárok -Kajela 07.11.


Megépült három új oltár a Balaton körül,  lelkes emberek  felajánlásának eredményeképpen. Bár vallásszabadság van, de a hivatalok  nem akarnak  fennmaradási engedélyt adni az oltároknak. Az alábbi írások a létrehozásról szólnak.


"Miért építünk új oltárakat? – hiszen van már elég az erdőkben, réteken, meghatározó részeken, drága hazánkban. – Az új oltárak egy másfajta energiaszintet képviselnek, megtalálva benne
– kereszt és szobrok nélkül – az áthatott jelenlétet, az Anyai érintést és oltalmat."


2014. május 9.

Tündérkert és aranyló oltár építés

Kájelá 

Köszöntelek Benneteket!Újabb felhívás indít benneteket arra, hogy résztvevői legyetek a harmadik oltár megépítésének.

Miért építünk új oltárakat? – hiszen van már elég az erdőkben, réteken, meghatározó részeken, drága hazánkban. – Az új oltárak egy másfajta energiaszintet képviselnek, megtalálva benne
– kereszt és szobrok nélkül – az áthatott jelenlétet, az Anyai érintést és oltalmat.

A forma mindig változik, de az eredeti forrás megmarad, ahogy ez, a már létező és élő Anyai oltáraknál is működik.
Mikor a változást követed és mindazt, ami ezáltal színt és formát ölthet benned és körülötted, kapcsolódsz az új energiához.
Aki segíti önmaga felépülését, gyógyulását és változását, örömmel fogadja az új, letisztult formát, amiben e lélek hangja úgy szól, mint régen.

Várunk benneteket, a Tündérország kis szigetén, egy tündérkert és aranyló oltár megépítésére, ami bölcsességet árasztva, a teremtés tiszta, létező jelenlévője általunk, kik megérkezve felemeljük és imánkkal önmagunkat átalakítjuk, hogy a kódok éljenek és emlékezzünk kik vagyunk, voltunk és kivé válhatunk.
A varázskert tündöklő kertjét építsük együtt Magyar emberek, hogy testvérként örüljünk e tettnek, ahol Égi Anyánk keze áldást kínál és ad mindenkinek.
Várunk benneteket gyermekek, férfiak, nők, asszonyok, anyák, betegek és egészségesek, tanítók és gyógyítok, vezetők és tanítványok.
Elérkezett a mi időnk, a harmadik aranykori oltár testet ölt Badacsony tündér kertjében.

Az első aranykori oltár a lelket jelképezte és annak gyógyulását.Megindító pillanat volt és az is marad, ahogy egy csoport az Anyai hangot láthatatlanul követte szívében, ezáltal láthatóvá vált a térben, az oltár építésben. Ezek az emberek jó szóval imát mondtak és hittek. Hittek a megmásíthatatlan, tiszta létezésben és ennek eredményességében.

Mi a tett jelzésértéke? – Éltesd mindazt, mi benned már felismert létező jelenlét, szellemed kibontakozott világában látható forrás és vezetés. E hely él és élteti az Anyai jelenlét Balatonkenese hegyén.
Ki odatér érzi, érezheti, az imája aranyat ér és nem ígér, hanem ad bőségesen, a lelket gyógyítja bennetek.

Egy megnyugvást adó padra ülve imád mondhatod, az áldott jelenlétben a megfakadt ültetvények, fák, virágok, bokrok körében, amik élnek és éltetnek téged, hogy lelkedben élj egészségben.
A második oltár a testet jelképezte és ennek gyógyulását, a munkában való kibontakozását és a szerelemben való felszabadulást.

Az Aranykor második, Anyai oltára a Somló hegyen (videó):


Tovább épült és építettek emberek, egy magasztos, napban ragyogó, formát öltött Anyai jelképet, mi láthatóan él és találkozást ígér a Somló hegy tetején. Nemes szívű emberek érkeztek és ültettek somot, levendulát a térben, ahol egy levéllel és tulipánnal kinyílt, boldogságos Anya látható, kétkezi faragásban, szívében egy átható imával.

Egy férfi és egy nő, szerelemben a munkát egyesítve faragott és alkotott, hogy lásd a napban, a napba öltözött Anyát, kinek létező jelenléte életed és tested tartását segíti, hogy értéked megtalálva, szeretetben kiteljesedjen az életed.
Egy csodás pad vár itt is titeket. E teremtő padot, a végtelen szeretet hatja át és benne az aranykort jelképező arany dns spirál.
A harmadik oltár a szellemet jelképezi és ennek olyan valóságos megmutatkozását, ahol a Szent Koronával való földi találkozás létrejön, köztetek és közte.

 HPIM6839.JPG

Egy megújult forma, amit a régi hat át új köntösbe burkolva, hogy elétek kerüljön mihamarabb, az igazság egy részét feltárva.

A Korona szentsége mindenki számára egy igazán „fergeteges” találkozást ígér mindazoknak, akik részt vesznek, és tiszta tudatukkal befogadva az újat, megértve az igazság olyan törékeny mivoltát, amit csak a szívben lehet igaznak hinni vagy elvetni.

A tudások és feltárások nem hiábavaló kutatások, de eljött az idő, hogy a harmadik Aranykori oltár képe, létrejötte, igazságos rendet tegyen köztetek, mondhatnám az aranykor mérföldköve, kövek nélkül, mégis drága ékszerként csillogva a napban.

A nap átható erejében, szimbólumokkal díszítve lássátok meg és építsétek együtt tiszta szándékotokkal, erőtökkel, tartásotokkal és hitetekkel gazdagon, a teremtés egy olyan élő láncolatának koronáját, ami létfontosságú változásokon van már túl, benne és még előtte is.

A harmadik jelenlét Badacsony szívében vár titeket, ahol ismét építhettek és magasztos jelenlétben fürödhettek minden szinten, leginkább szívedben kinyílva, tiszta létezésed teremtő terében, aranyba öltözött, ragyogó oltár teljességében.

Virágzó rózsakertet létrehozva ültettek együtt és imádkoztok ismét emberek, hogy ennek méltósága és híre meg ne álljon, vigye a szél minden fele, hogy a hamvaiból feltámadt Főnixmadár újra él.
Él a tulipán, a szarvas, a sólyom, él a Magyar nép, él a Nemzet. Az arany szín oltalmában életre kélve él, Anyai kézben, érintetlen szépségben tündököl és virágzik, e meghitt jelenlét.

A zsályák tisztító lánca és köre mindörökre jelzi, erősebb a szeretet, mikor két kézzel cselekszik, ültet és virágot ad a térnek, hogy tisztasága fennálljon örökre.

Zsályák és rózsák minden színben pompázva, egy tündér kertet formázva az aranyló oltárnak, mi nekünk fontos emberek, nekünk!
A történelmünknek, a gyökerünknek, a jelenünknek és a jövőnknek.

Nekünk fontos, hogy Égi Anyánk vezettetése által, e oltár megkoronázza a tettet és feltárja az igazságos rendet, és azáltal a hármasság virága, virágzó világa kibontakozik bennünk, hogy utunk e szakaszán együtt mondjuk: „Igen megérkeztünk, Haza tértünk, rend van.”

A hármasság létrejötte valóságosan a térben, egyben hazatalálás és felszabadult, megmutatkozó létezés a jelenben. Ezt a fonalat képviselitek és gombolyítjátok tovább, hogy a test világosságában, lélekben fehérbe öltözve, szellemben aranyba, érzékelhessen mindabból, igaz valóságában, ami a folyamat jelene bennetek.

A „felemelkedés” megtörténik a két szem által látva mindazoknak, kik részt vesznek, a régi-ősi hitet, értéket megmutatva, felhasználva az ősi szimbólumokat és gyökereket, hogy a mai, jelen világban, ebben a létezésben, oly módon váljék eggyé, ahogy eddig még csak beszédben sikeredett.

Most meg lehet mutatni mindazoknak, kik beszélnek és hisznek.
Most van itt az óra együtt cselekedni.
Most van lehetőség egy olyan tettre és építésre, ami a szavakat tetté formálva tanítva tanít mindazoknak, kik még alszanak és nem egészen látnak.
Most van itt az óra, egy oltárt építeni együtt testvérek, hogy a Nemzet díszben állva, békében énekeljen és táncoljon örömében.

Minden hiányzó rész a helyére kerül, Boldogságos Anyánk szíve ezáltal felderül, ami nekünk okoz örömet és bennünk igazi csendet, hiszen minden eltűnik mi eddig a csendet megfeszítette.

  „Virágzó létezés nyílik meg bennem és a hála által bennetek.”

Az oltárak útja egy harc nélküli, lefinomodott vezetés által létrejött, valóságos teremtés.
A harc lecsendesedése bennünk történt meg, önmagunk tündérkertjében felébredve, munkálkodva, hogy egy igaz, valós életet éljünk, öröm könnyek, boldog órák, percek, pillanatok létrejöttében, szerelemben és gazdag forrásunkban fürödve.

Kiknek szívében ítélet és harag van, fordítsa tekintetét önmagára, munkájára, mert az ítélete minket távol hagy, hiszen Isteni vezettetés, ami-e munkát áthatja. Ezért a figyelmed a békéd irányítsa és a megértés mi benned van!
Szerető kezek és tekintetek töltekeznek és igyekeznek, hogy egy megújult derűben áthatott világ keljen életre.


Boldogságos az a pillant, amikor az Anyai tekintetben fürdik a jelenlévő, szívében nyitott, kiteljesedett emberfia-lánya, kinek elméje oly szinten lecsendesedve várja a hangot mi őt megszólítja szívén keresztül, lelkéig hatolva.

 Szeretettel: Kájelá
 Virágzó létezés nyílik meg bennem és a hála által bennetek”

Minden hiányzó rész a helyére került, Boldogságos Anyánk szíve ezáltal felderül, ami nekünk okoz örömet és bennünk igazi csendet, hiszen minden eltűnik, mi eddig a csendet megfeszítette.

 Az oltárak útja, egy harc nélküli, lefinomodott vezetés által létrejött, valóságos teremtés.
A harc lecsendesedése bennünk történt meg, önmagunk tündérkertjében felébredve, munkálkodva, hogy egy igaz, valós életet éljünk, öröm könnyek, boldog órák, percek, pillanatok létrejöttében, szerelemben és gazdag forrásunkban fürödve.

 Álmom valósága

  Álmomban egy építésen voltam résztvevő és meghatározó jelenlévő.
Kőből épült oltárt látott szemem és fürödtem lelkemmel egy forrásban, mit eddig nem érzett és látott szemem és szívem.

E forrás, tündöklő aranyban simogatott és szeretete megmosta mindazon részem, mi fájt és életem sérülése volt testemen. Lemosta a fájdalom megannyi könnyét, mi sóként marta sebemet. Könnyed fuvallatként ringatott egy aranyló kéz, hogy békémet találjam meg, e Áldott pillanatban és éltemben.

Felragyogott a nap korongja, mikor e fürdés után testem belső része tiszta lett, a nap szárította és e aranyló kéz áldotta meg, hogy ékköve szívembe költözve reményt adjon, élet kedvet, hogy feladatom megtaláljam  és egészségben éljek, e napban fürödve.

  Az álmom tovább folytatódott, hiszen újabb helyen épített kezem. Fából láttam faragást, mit kezem munkált meg. Levelek és szirmok, virágok és világok nyíltak meg bennem.

Egy férfit láttam, ki faragott nagy buzgón, megállni sem tudott egy percre sem, mert félt, hogy akkor e mű megszakad és ihlete eltűnik előle. A férfi egy éjjel sem aludt míg dolgozott, izzott a vágytól és szerelemtől, hogy gazdagon életet leheljen e élettel teli formába. A szerelemmel dolgozott és munkáját is ez a magasztos érzés hatotta át.

Elkészülve mit látott szemem? - Ismét aranyló kezet, ki ölelt és szorított, hogy tartásom egyenes legyen és erős gerinc mutatkozzon meg előttem a tükörben.

E kéz tartott erősen, szikrázott a tér és én benne fürödve engedtem, hogy felegyenesedjen testem, kiállva magamért és mindazért, mit eddig, e görnyedt test rejtett. Szépséges test vállt láthatóvá előttem.
Bennem született meg, e aranyló kéz által, segített, hogy erőm megtaláljam tartásomban, mi eredendő értékem képviselete.

E bódult pillanat után, egy padot látott szemem, arany patak folyt benne, s én mégsem lettem vizes. Minden részem érintette, szerette és építette, megfáradt testem gyógyította, s végtelen szeretetbe burkolta.


  Félénken ültem e varázs padon, azt hittem, hogy álmodom, de ekkor felébredtem, s mit láttam?  - Ültem egy varázslatos kertben, rózsák illata szállt a szélben, zsálya lila színe szikrázott a napsütésben. Egy igazi fordulatot vett az életem, hiszen e pillanatban feleszmélten álltam, egyenes háttal, kitárt karral, gazdag lélekben, virágzásban egy igazi arany oltárnál, hol szemem alig látott az aranyló színben tündöklő új világtól.

Egy aranyló kéz érintette újra meg egyszerre lelkemet és testemet, szemem simogatta és hallásom tisztította. Érzésem erősebbé vállt mint valaha, valami varázslatos dolog történt velem. Láttam ki készítette e remekművet, mi szárnyra kapott és él minden része, szememmel láttam, valóságos volt minden. Egy férfit láttam ki dolgozott, vasat izzított és forrasztott, aranyló színek lángja cikázott a térben, kezéből megannyi jel alakot öltött és elkészült a varázslatos, Égi tűzben formált alkotása, mi ekkor láthatóan élő lett. Az ember varázslatos tekintete boldogan nevetett, virágzó boldogsága teremtő jelképekkel teli ruhája, hangosan csak egyet mondott: "Valóságos alkotásom, teremtésem él, és én boldog vagyok." 

 Nem is értettem, miért is van ez a nagy öröm, de mikor megláttam, hogy gyermekek érkeznek hozzá és ő sírva mondja nekik, az élet és Isten oltalma mindent megadott nézzétek, és csak sírt, örömkönnyeit nem törölve, fiai ölelő karjai szorították boldogsággal körbe.

  Két nőt is látott szemem. Egy fiatalt, ki festő ecsettel kezében, egy női alakot festett. Megnéztem és elállt a lélegzetem, az aranyló kéz arca rám tekintett és hangját hallva sírni kezdett szívem. A boldogság édes pillanata, hiszen e nő, földivé tette rajza és festése által, mi láthatatlan volt eddig számomra. Egy csoda pillanata történt meg velem, felébredt valami bennem, másképpen éltem a pillanatokat ezután meg. 

A másik nő, édes, megfáradt teste megedződött az élet által, mégis fiatalosan élve, örömben festett. Énekelt a szíve, zengett a hangja, egy fiúval beszélt és őt méltatta. Megnéztem mit is fest keze. 

Egy napot láttam és éreztem valamit. Az aranyló kéz simogatott, és az arc, ki formát öltött, szeretett, s szívemben éreztem, Isteni a pillanat, még a lábam is megremegett. Felgyulladt bennem a szikra, és egyre nagyobb lángra kapott, a fiú alakja egyre nagyobb és bennem ekkor a világosság fénye felragyogott. A nagy találkozás története ez, aminek még nincsen vége, hiszen sokan dolgoznak még, kiket messziről lát szemem. 

A varázskertben egy aranyló Korona izzik virágba burkolva, élve, érezhetően élő alakja aranyban és támaszai aranyló lábak, virág fonatban. 

Élettel teli virágba borult aranyló létezés tere, virágokkal szegélyezett képek, mik élnek egyenként és egy vetítő vászon ez, hiszen minden kocka beszél és története van neki. 

Öröm munkásai, kik dolgoztak itt, köszönöm, hogy itt vagyok veletek és ráébredve arra, hogy nem álmodom, földi életem Valóságos valósága ez, hogy a Korona Szentsége Él, az aranyló kézben és szívemben.
Álmodj te is és ébredj velem, aranyló kéz vár már három hegyen, hogy ébredésed aranykorában e kéz érezhetően elérjen és simogassa tested, lelked, a pillanat töredékében mindaddig, míg él a szíved a földi életedben itt, hol gyökered nőtt neked, születésedkor benned és körülvéve téged. 

Az álmom tehát valóságossá formált mindent, felfogni is nehéz, de szívemmel érzem és ez elég is nekem.
Az aranyló kéz mindig érezhető ajándék, és vezetés is egyben. A távoli jövőben képek villannak fel előttem, még szebb alkotások, bár egyszerűek, de valami olyan erős fényben izzó, lüktető folyam, ami szerető karként már mindenkit befogad. Láncok hullanak és virágok élnek, világok virága bennem született meg és általam - ki mesélő vagyok -, újra valóságosan él. Tovább szövöm e mesét és írom itt, az aranyló kézzel írt, ősi világból hozott új regét.


 Szeretettel  Kájelá Június 19.

Boldogasszony Oltár építése

Kájelá

 Napkorona Oltárépítés köszönete!

 
A harmadik oltár is megszületett általatok, kik életben tartjátok mindazt az ősi, bennetek élő, lévő, gyökérből táplálkozó hitet, mi felébreszti és éledő virággá növeszti a valóságban is táplálkozó világotokat, amiben megmutatkozik közös teremtésetek, hogy visszaállva a rendezettsége e országnak, a forrásából táplálkozó aranyló keze legyen.
 
Már van! Él, hiszen együtt tettetek, dolgoztatok, és alkottatok. Sokan, kik részesei vagytok, e értéket felszínre hozó és ápoló testvéri körnek, ami hűen ápolja és gazdagítja e nemzetet, bátran állhattok megnyugvással, hiszen erőtök a hitetek és az Anyai vezetés, mi mindörökké kísér titeket.
 
– A harmadik oltár a badacsonyi hegyen egy áttörés, hiszen „hegyeket mozdítottatok és tengereken hidat épített kezetek”, mert a tett mit véghezvittetek, nagy átfordulást kért tőletek, hogy határaitokon túlhaladva, egy megújult ember nézzen vissza a tükörben.
 
– A Napkorona Oltár sok munkás kezet takar, amit fontos megemlíteni, hiszen ebben sok energia van, amit pénzben ki sem lehet fejezni.
 
A festmények, két aranyló kezű asszony remekművei, akik ki lettek választva erre a munkálatra, mit örömmel tettek és nyitott szívvel festettek és hagyták, hogy kezüket átjárja a vezettetés, mi őket vezette és kísérte.
 
– Az imák szétrepedt kerámiái, átégették a múlt keserves, félelemtől áthatott lenyomatait, így újak készültek, hogy megújult egységben áradjon a fény világossága, míg éltek e földi aranytérben.
 
A munkát négy asszony kapta, hogy szimbólumokat fessenek és az imát egy férfi ember írhatta a kerámia lapokra, ki ezt szívesen vállalta.
 
– Az oltár lábait négy asszony rózsái borítanak virágzó virágba, hogy a sebek meggyógyulva, virágba borulva éljenek mindörökké. A rózsák színei az égtájakat is jelképezik.
 
A fehér tisztasága, kelet megújulása, az egység tartó lába. A dél tüze, vörös rózsában életet és áldást árasztva feltámadást üzen, hogy mindig higgyetek. A sárga rózsák teremtő ereje, újjá éleszti e nemzetet, a nyugat harmóniája ad nyugalmat mindenkinek. Az észak vize, rózsaszín rózsákat küldött tartó lábnak, hogy a szeretet áthatott fénye éljen, e Áldott országban és a világban.
 
– Középen a szobor ismét egy asszony ajándéka, mit felajánlott, hogy itt ragyogjon a napban, egy férfi zsályái védelmet adva, tiszta szándékot takarnak és gyökérből dicsőséges megújulást árasztva pompáznak.
 
– A boros üveg feladata egy férfit talált meg, hogy új üvegben, szimbólumokkal díszített, Áldott bort igyanak az emberek.
 
– A kaput feladatul két nő kapta, hogy lábai virágzó narancs rózsába burkolva virágozzon, az áthaladót körülvéve virága simogassa. A táblát, mi e oltárt hirdeti, a női kéz formázta és írta fel, hogy örömmel olvasva, belépni merj rajta.
 
Felsorolni innen már nehéz a sok Áldott kezet, hiszen megannyi, tiszta, gyönyörű virágtővel érkeztek az emberek, hogy a tündérkert éljen és békédet találd meg, mikor ide vezet lépted. 
 
Egy összefogott egységben és szeretetben munkálkodó testvéri nagy család, ki itt, e harmadik oltárnál szívében örömmel, tiszta szándékkal munkálkodott és imádkozott.
 
– A kovácsot is megemlítem, ki hű társam nekem, és ihlettel teli lelkesedéssel vezették és segítették, hogy a Szent Korona, a Korona pad, és persze az Aranykapu álljon biztonságosan és Éljen Valóságosan.

 

HPIM6839.JPG
                              

                    

Szeretettel Karsai Andrea Kájelá és Tóth LajosAzért indult el ez az imalánc, mert a Badacsonytördemici önkormányzat el akarja bontani a Napkorona Oltárt.

Imánkkal, szeretetünkkel és hitünkkel tudjuk segíteni megmaradását e oltárnak és mindazoknak, melyek eddig megépültek és megépülésre várnak.

Imádkozzunk mindannyian egységben az Oltárokért, Országunkért, Nemzetünkért!

Szeretettel:

Kájelá

http://kajela.blog.hu/ 
Imádkozzunk Nemzetünkért, 

Szent helyeink éltetéséért és 

Újonnan létrehozott Kegyhelyeink 

fennmaradásáért
Istenanyánk kérésére épített Szent emlékeinknek hivatalosan nem adnak fennmaradási engedélyt.  

Imádkozzunk hát, hogy az egység megteremtődjön! Hisszük , hogy a közeljövőben valóban sok SZENT helyre lesz szükségünk  a NEMZET  FELEMELKEDÉSÉT SZOLGÁLNI!


Ezért hát mától 2014.07.2o.-ig  reggel és este 8 órakor fél órán át " Most segíts meg Máriát" mondunk Nemzetünkért, Szent helyeink éltetéséért és Újonnan létrehozott Kegyhelyeink fennmaradásáért.
 
Kájelá

 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése