2014. július 14., hétfő

Fényküldöttek csoportjai

Az emberi létezésnek több formáját ismeritek. Sokan vannak köztetek, akik küldötti minőséggel rendelkeznek. Ők olyan kódokat hordoznak magukban, amely által a FÖLD szerves létezési formáját átalakítják.


Fényküldöttek csoportjai
 
 
A létezésetek azon fokán, amikor magatokhoz veszitek angyali minőségetek, életetek egy új állomásához érkeztek el,- amelyben, kiteljesedett Lényként élitek életetek.
Tudatában vagytok isteni létezéseteknek, a formának, melyet magatokra öltöttetek, s mely által itt a földi világban megvalósítjátok azt a tervet, melyet feladatul magatokkal hoztatok.
 
Az emberi létezésnek több formáját ismeritek. Sokan vannak köztetek, akik küldötti minőséggel rendelkeznek. Ők olyan kódokat hordoznak magukban, amely által a FÖLD szerves létezési formáját átalakítják.
 Saját fényrezgésük által egy bizonyos membránt hoznak létre, amelyen keresztül hozzákapcsolódnak a FÖLD információs rendszeréhez, és átáramoltatva magukon keresztül a Krisztusi Energiát, - egy újabb energia minőséget hoznak létre.
Őket nevezzük, Fényküldötteknek.

A Fényküldötteknek számos csoportja létezik, mindegyik más programmal vállalt megtestesülést.
 
Különböző osztályokba soroljuk őket:
 

- ÉBRESZTŐK:

 
Ők azok, akik tudatukkal már jóval az átlag felett járnak, de önkéntes vállalásuk által, az anyag vonzásába zárták magukat.
Az ő feladatuk felettébb fontos és meghatározó, mert olyan formátummal rendelkeznek, - amelyben isteni hírnökökké válnak/válhatnak.
 Rajtuk keresztül kinyilatkoztatások történnek, az égi világ üzeneteiről közvetítenek.
 Információáramoltatás által hozzák a többi ember tudtára, hogy a BOLYGÓ jelenleg milyen folyamatánál, ciklusánál tart.
 
 

 
- HÍDTARTÓK:

Ők azok a csoportok, akik az ÉBRESZTŐKET követik és segítik tervük megvalósulását. Egy erős, határozott energiával inkarnálódtak,- hidat tartanak az emberi és a tudatfeletti határok között.
Saját maguk nem rendelkeznek információs csomaggal, angyali létezésük által különböző megnyilvánulásokat bocsátanak ki magukból,- amellyel növelik a Fény erősségét, a BOLYGÓ tudatát,- őket külön kategóriába soroljuk.
 

 
- BEFOGADÓK:


 
Ők azok, akik készen állnak lelkiségüket megnyitni az isteni világok felé, és az előbb felsorolt segítők által,- nyitottá válnak a szellemi útmutatásra,- ebből adódóan egy újabb réteget vonnak maguk köré,- akik szintén átengedik magukon keresztül a szellemi tanításokat, útmutatásokat.
A Fényküldötteknek több csoportja is létezik, most ebből soroltunk fel néhányat.
Most térjünk rá az Emberangyali minőségre, aki tudatában hordozza az isteni világok megnyilvánulásait, és felébredve az anyag vonzásából,- ráébredve küldetésére és mibenlétére, itt a FÖLDÖN egy önkéntes szolgálatot teljesít.
Szolgálata pedig abban nyilvánul meg, hogy a BOLYGÓ tudatát egységesen emeli, összekapcsolja a Krisztusi Világokkal. Magán keresztül átáramoltatja a krisztusi minőséget, és leföldeli a földi világokba.
Létezésének azon fokán működik, amikor tudja, hogy rajta keresztül nyilvánul meg az isteni minőség,- és ezáltal olyan tettekre, cselekedetekre képes,- melynek tudta nélkül képtelen lett volna megnyilvánítani magát isteni Lényként a földi létezésben.
Az Emberangyali minőséggel rendelkező Fényküldöttek egyre mélyebbről hozzák felszínre a tudásukat,- megnyilvánítják a Létezésben, a TEREMTŐ FORRÁSRA csatlakozva, a Krisztusi Fényt sugározzák szét a világba.
Éppen ezért arra kérünk bennetek, akik felismeritek magatok a Létezésben,- tudatosak legyetek!
Önkéntes vállalásotok által, nagy tettekre vagytok képesek. Tudatos Lényként, önálló gondolatokkal rendelkeztek, amelyben az isteni minőséget hívjátok elő magatokból.
Az isteni Fényt magatokon keresztül áramoltatva kötitek össze a FÖLDDEL az ÉGI VALÓSÁGOT,- ez megemeli a FÖLD rezgését,- ezáltal szervesen részt vesztek a felemelkedésben.
Isten végtelen szeretetét átengedve magatokon, segítsetek megrekedt társaitokon.
Szívetek irgalmába helyezve, ajánljátok Isten kegyelmébe őket.
Imáitokkal segítitek megtérésüket.
Szívetek gyengéd szeretetével öleljétek át őket, vonjátok körbe Isten élő szeretetével.
Adjatok, mindig csak adjatok…, a FÉNYT sugározzátok.
A szeretet, a hála, soha nem fogyhat ki belőletek, hisz ti magatok VAGYTOK a FÉNY FORRÁSA.

 
(2010. szeptember 20.)
 

Írta: Feketéné Lendvai Katalin
Emberangyali minőségemben: Ébriel http://lendvaykati.gportal.hu/gindex.php?pg=33365647

 
 
 http://lendvaykati.gportal.hu/portal/lendvaykati/image/gallery/1284055097_64.gif
 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése