2014. szeptember 23., kedd

Napi mantrák, meditációk - Sananda


Itt az idő, hogy megéljem az ötödik dimenzió rezgését.
Föld Anyánk elérte az Ő Felemelkedését.
Ő mutatja nekünk az utat, mint tápláló, éltető Anyánk, aki mindig is volt számunkra. Engedd magadat kiemelni a dualitásból, hogy elérjük a Nagy Terv beteljesedését.

SANANDA/JÉZUS
NAPI MANTRÁK, MEDITÁCIÓK 
 
(A www.whoneedslight.net oldalról fordította: Láng Péter)

1.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Elképzelni, vizionálni a mi szépséges Kék Bolygónkat, a Föld Anyát, amint ragyog a Nagy Központi Nap fénysugaraiban.
Hálát adunk a Teremtőnek és a teljes Mennyei Seregnek, hogy elhozzák számunkra a jólét és békesség áldásait, amelyeket számunkra teremtett, hogy élvezhessük ebben az Új Aranykorban.

2.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Hálát adok minden életigenlő tapasztalatomért, amiket megéltem jelen életem során, függetlenül attól, milyen váltakozó érzelmek kísérik.
Hálád adok minden embernek, akivel életem során találkoztam, hogy segítették tudatosodásomat.
Hálát adok a mennyei hatalomnak a szeretetért, a támogatásért és útmutatásért, amellyel segítették utamat.

3.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Teljes összhangban vagyok Felsőbb Énemmel, a lelkemmel és az én szerető, békés, nyugodt Forrásommal, a Teremtő Istennel.
Az vagyok, akit saját képére és hasonlatosságára teremtett, és legbensőbb énemben fenntartom az én Teremtőm képességeit – a harmóniát, a bölcsességet, a békét, az örömöt, a teremtő képességet/kreativitást, a könyörületet, a megbocsátást, a tisztaságot és a szeretetet. Az vagyok, AKI VAGYOK! Úgy legyen! 

4.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Hűségben élek. Szeretetben élek. Egy vagyok a Mindenséggel. A Fényben állok, mint az Univerzum gyermeke, mint az én Teremtőm megtestesülése.
Ezt a rövid életet ajándékként kaptam, hogy megtapasztaljam önmagamat a Szeretetben.
Minden iránt Szeretet ébred bennem.

5.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
(Ismételd ezt a mantrát óránként 3-szor! Ez növeli a belső és külső harmóniát. Ahogy ismétled ezt a mantrát, megteremted felemelkedésed valóra váltását.)
Édes Istenem, adj nekem türelmet…!”
Minden Gondolatom, Minden Érzésem, Minden Szavam és Minden Cselekedetem teljes összhangban van az én Felemelkedésemmel. 

6.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Itt az idő, hogy megéljem az ötödik dimenzió rezgését.
Föld Anyánk elérte az Ő Felemelkedését.
Ő mutatja nekünk az utat, mint tápláló, éltető Anyánk, aki mindig is volt számunkra. Engedd magadat kiemelni a dualitásból, hogy elérjük a Nagy Terv beteljesedését.

7.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Feltöltöm szívemet a Teremtő Isten Végtelen Szeretetével.
Az Univerzum gyermeke vagyok. Most Én Vagyok a tiszta Szeretet és Könyörületesség tiszta kifejeződése. Megkaptam az ajándékot, hogy minden élőben, amin a szemem nyugszik, lássam a szeretet pulzálását, ahogyan Isten is látja a Szeretet szívdobbanásait bennem.
Ez az én Felemelkedésem. 

8.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
(Ez a mantra segít neked összehangolódni Mindennel, Ami Van és elhozza számodra a Békét. Érezd a melegséget a szívedben, amint láthatóvá, hallhatóvá és szeretetté válsz.
Ismételd ezt a mantrát minden órában 3-szor!)
Teremtőm, tudom, hogy hallasz engem, s ahogy engem hallasz, úgy hallok és figyelek én is másokra.
Teremtőm, tudom, hogy látsz engem, s ahogy engem látsz, olyan tisztán látom én is magam előtt a másikat.
Teremtőm, tudom, hogy feltétel nélkül szeretsz engem, s ahogy engem szeretsz, ugyanúgy, feltétel nélküli szeretettel fordulok én is mások felé.
Teremtőm, mivel hallasz, látsz és szeretsz engem, tudatosul bennem, hogy minden rendben van az én világomban és minden rendben van a mi világunkban.

9.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Vizionáld magadban a Felemelkedésed ünneplését – a nagy beteljesülést!
Érezd a beteljesülést, a szeretetért vállalt, tudatos erőfeszítéseid létidejének és örömteli eredményeinek kicsúcsosodását.
Ezt te magad csináltad! Képzeld el ezt az érzést, az örömöt! Lásd azokat, akik veled együtt vannak, halld a zenét, amire táncot jársz, lásd magad körül a barátokat!
Te egy ragyogó Fény vagy! Isten, a barátod, átölelve tart.
Ez az, amiért jöttünk!

10.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Az idő lerövidül. Csökken az eltelő napok száma. Az időn és téren át hívlak téged. Gyere, töltsd ki az ürességet a te édes gondoskodásoddal. Te vagy a sorsom, a végzetem.
Nagyon szeretném, ha átölelnél engem, hogy érezzem forró ölelésed, ízleljem ajkaimmal csókod, ha feltűnnének előttem arcod vonásai. Édesen átadni magunkat egymásnak. Te, magad, önmagadat és én, önmagamat.
Ezer és megszámlálhatatlan éve ismerlek téged. Együtt éltünk és szerettünk, együtt féltünk, megismerve a mennyet és a poklokat. Mi mást lehet még mondani az ilyen szeretetről, amely arra kényszerít mindkettőnket, hogy Egyek legyünk!?
Istentől született Ikerláng vagyunk mi ketten. Megfoganva, lángra lobbantva az Ő szívében.
Egy lélegzet, egy lélek, egy szerelem, Mindörökkön Örökké.
Maitreya

11.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket és felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
A Szeretet a létezés állapota, legbelülről a külsőig. Ez az Univerzum leghatalmasabb ereje. A Szeretet olyan nagy választás, mint az érzület vagy az elhatározás közötti különbségtétel.
Megparancsolom, hogy minden pillanatban a Szeretetben élj! Amikor a Szeretet mezejéről cselekszel, hatalmas erővel alkotsz.
Használd a Szeretet Nyelvét minden gondolatod születésénél és minden mondatnál, amit kiejtesz. Használd a Szeretetet minden cselekedetedben, amit megteszel!

12.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket és felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Itt az idő az átlényegüléshez! Az ötödik dimenzióban nincs idő, ezért nincs tervezés sem. Csak juttasd kifejezésre az álmaidat szívközpontod energiájával, az élet ragyogó körforgatagában.
A nagy események azt igénylik, hogy sok szívközpont dolgozzon együtt. Ezt kell tennünk, hogy megalkossuk az Új Földet!
Most összekapcsolom a Szeretetemet a többiekével, kiterjesztem elmémet, és előre látom, ahogy elcsodálkoznak, amint a nagyobb kép eléjük tárul.
A Szeretet, a Hit és a Remény, amit most küldök az együtt érkezőknek, tízszeresen térül vissza.
Mi vagyunk a Világ! Egyek vagyunk!

13.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket és felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Magam vagyok felelős megalkotója gondolataimnak. Amit kigondolok, azt hozom magamra. Választhatom, hogy szabadon élek, elhagyom gondjaimat és félelmeimet, és megalkotom saját jólétemet, boldogságomat.
Az erőteljes felemelő energiák azok, amikor holdtölte következik vagy amikor holdfogyatkozás jön, vagy a Legfőbb Nagy Kereszt (Cardinal Grand Cross) jelenik meg az égen, vagy amikor az Isteni Tudat energiájához csatlakozom.
Tisztelem és gondját viselem másoknak és szeretettel övezem a többieket. Ez Isten tudása és rezgése. Ez a Felemelkedés útja.
Metatron.

14.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket és felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Itt, a fátyol mögött, nincs tudatos emlékem előző életeimről, de a szívemben emlékezem. Emlékszem Sanandára és mély, igaz kapcsolatunkra.
Emlékszem az ígéretre, amit Föld Anyámnak tettem és minden felebarátomnak, szeretett fivéreimnek és nővéreimnek.
Nagyon régen megígértük, hogy leküzdünk minden nyomorúságot, együtt lépünk fel, hogy beteljesítsük a Szeretet küldetését.
Hívjuk ezt a sorsszerű Felemelkedést!
Már véghezvittem a küldetésemet.
Már készen állok rá, hogy újraegyesüljek az én szeretett családommal a felsőbb dimenziókban.

Fordította: Láng Péter 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése