2015. december 16., szerda

Kilépés a Mátrixból - Vidd hírét a világba 12.21-ére

Ha valamikor fontos értesítést kaptunk, akkor ez az!!!  Nagy lehetőségünk nyílik december 21-én!
Milly


Ráhangolódásnak:Az Ébresztő-kulcsok Kódexe
(részlet)
„A földi életet néha egy labirintusnak érezhetitek.
A jelenlegi körülmények között ez nagyon is érthető.
Szerencsére minden sötétség eloszlik,amint képesek vagytok Fénnyel és Szeretettel áthatni a tényezőket.
A labirintus bonyolultsága is eltűnik,amint megismeritek a kiutat és megértitek a labirintus felépítését.
Ha eljutott Hozzád ez az információ, akkor bizonyára kerested a kiutat,és a Szíved most képes megnyílni az igazság előtt.
Kezdjük hát egy átfogó képpel:

A földi élet valójában egy programozott ENERGIARENDSZER,

egyfajta Mátrix a Tudategységek számára,akik Ti vagytok.
Ennek a Rendszernek legtöbb elemét és tényezőjét intelligens fajok arra tervezték, hogy lekössék és vezessék a FIGYELMETEKET.
E nagyon rafinált, megtévesztésen alapuló labirintus rendszer egyik célja,hogy CSAPDA-UNIVERZUMMÁ váljon a Tudatotok számára.
A labirintus falai, járatai és zárt ajtói olyan túlélési akadályok,
amelyek FOLYAMATOSAN problémákkal látják el az elméteket.
A problémák és a veszély képes magához vonzani, majd csapdába ejteni, rögzíteni a figyelmet, mert A TUDAT HAJLAMOS AZZÁ VÁLNI, AMIT FIGYEL.
Ez egy AZONOSULÁSI késztetés, amely egy nagyon régi döntésetek alapján jellemző a viselkedésetekre.
Ezt láthatjátok működés közben, ha megfigyeltek egy 3 éves kisgyermeket a TV előtt.
Annyira a mese főhősévé válik, annyira BELE ÉLI MAG(J)ÁT a mesébe, hogy néha azt sem hallja, ha a nevén szólítjátok.
Ez az AZONOSULÁS a Tudat egy bevált eszköze és módszere
a MEGISMERÉSRE, illetve a megértésre.
AZZÁ VÁLNI, amit meg akarsz ismerni – a Tudat ősi megoldása.
Nos… a Programozó faj megpróbálta ezt kihasználni.
A földi életet ezért egy olyan mesének tervezték, amelyben TESTEKKEL AZONOSULHATTOK.
A testeteken keresztül „főhőseivé” válhattok a földi mesének,
mivel Tudategységetek rá van kapcsolódva a testetek érzékelési csatornáira.
Általában annyira BELE ÉLITEK MAGATOKAT az energiaillúzióba, hogy nem vagytok tudatában, Ti magatok valójában nem is vagytok benne.
Ahogy a kisgyermek is kívül marad a TV-n,bár nincs mindig tudatában ennek.
A Mátrix információi az elmétek „monitorképein” keresztül jutnak el Hozzátok, és közben annyira bele élitek magatokat a kalandba, hogy végül valóságnak tűnik.
Az AZONOSULÁSOTOK miatt az illúzió tökéletes.
Egy jóval magasabb dimenzióból látnátok, hogy a földi élet
egy hatalmas, teremtett és programozott energiarendszer, de testi érzékszerveitek nem alkalmasak ennek érzékelésére.
Nem véletlenül.
Azt is elérték, hogy egy olyan testhez kötődjetek hozzá,
amely TERVEZETTEN sérülékeny, érzékeny és kiszolgáltatott a szükségletei miatt.
Ezért folyamatosan túlélési problémáitok vannak.
Így a mese izgalmas és kalandos az elmétek számára.
A környezet is úgy lett megtervezve, hogy folyamatosan kihívások elé állítson Benneteket.
Változik az időjárás, változnak a törvények, változnak a kormányok és változnak az árak. Lehetőségek és iparágak, szerelmek és divatok jönnek, majd eltűnnek.
Tehát ez a Mátrix folyamatosan változik,azaz dinamikus jellegű.
Ugyan az a fa, az egyik évben terem, a másikban nem.
Az egyik évben nagyon hideg a tél, a következő lehet, hogy nagyon enyhe.
Úgy lett tervezve, hogy még a változás sebessége se legyen állandó.
Mire kiismernétek a tényezőket, már másmilyenek.
Így akarták a Programozók.
A labirintus változó és veszélyes környezeti tényezői, a testetek DNS programjai és a hamis identitásaitok (a testek és az egók, amelyek „a főhősöket” eljátsszák a mesében)gondoskodnak róla, hogy lehetőleg ne ébredjetek fel.

Mi most mégis kísérletet teszünk erre.
A földi élet labirintusában a testetek érzékelési rendszerén keresztül
Ti ajtókat és falakat láttok.
Persze minden ajtón van egy zár.
Minden zár egy rejtvény, amely ismeretlen tényezőket tartalmaz,
és minden ajtó mögött újabb ajtók várnak Rátok, újabb zárakkal.
Arra nevelnek Benneteket, hogy logikus elmétekkel megoldjátok a túlélés rejtvényeit, azaz kinyissátok az ajtókat és haladjatok előre.
A kulcsok megoldásoknak tűnnek.
Ezért az életben minden a kulcsok körül forog.
Ha a jó kulcsokkal rendelkezel, azaz a megfelelő információk birtokában vagy, beléphetsz az ajtókon, mert képes vagy IDŐBEN kinyitni a zárakat.
Ezért a legtöbb ember azzal van elfoglalva, hogy kulcsokat
keressen, készítsen, fejlesszen, találjon vagy szerezzen.
Mert „a mese főhőseként” úgy gondolja, hogy „önmaga” és családja túlélése attól függ, hány ajtón tud átmenni.
A Mátrix labirintusában "a legnagyobb érték" tehát: A JÓ KULCS,
azaz egy túlélési probléma megoldása, pontosabban a megoldás információja, amely ajtókat képes megnyitni.
A kulcsok tehát TUDÁST és VÁLASZOKAT jelentenek.
Megértett adatokat és információkat, némi bizonyossággal arra vonatkozóan,hogy az adatok helyesek és sikerül velük kinyitni az ajtókat.
Ezért az elmétek is arra lett tervezve és programozva,
hogy kérdéseket fogalmazzon meg és örökké válaszok után kutasson,tehát kulcsokat, megoldásokat keressen.
Ez sem véletlen.
De vizsgáljatok meg egy kérdést: vajon, ha az ajtók és a zárak, az elmétek és a testetek mind a labirintus részei, akkor LEHETSÉGES, HOGY A KULCSOK IS A CSAPDÁHOZ TARTOZNAK?
A legtöbb esetben a sok titok, a kényszerítő szükségletek és a veszély kellőképpen rögzítette a figyelmeteket, hogy ne nézzetek felfelé.
Így sokan nem a labirintus FELETT kerestétek a megoldást,
hanem a labirintuson belül. Megszállottan át akartatok kelni rajta.
Minden kulcsnak és kulcskészítőnek ALKALMAZKODNIA KELLETT, HASONULNIA KELLETT a zárak logikájához
és természetéhez, mire el tudta készíteni a megfelelő kulcsokat a földi túléléshez.
Másképpen fogalmazva: mire az elmétek MEGTANULTA MEGFEJTENI a Mátrix által felállított problémákat, kifejlődött az egótok, amely egy BELSŐVÉ vált lenyomat a Rendszer logikájáról.
A Mátrix így „bemásolta magát” az elmétekbe is!
Sokan dolgoztak „Rajtatok”, mire ez megtörtént.
A szüleitek, a tanáraitok, a főnökeitek és a hivatalnokok általában
büntetéssel, jutalmazással, fenyegetéssel, erőszakkal, vizsgákkal és osztályozással addig neveltek Benneteket, mire elfogadtátok a játékszabályokat.
Minél több kulcsot készítettetek, minél több ajtót nyitottatok ki
és minél sikeresebbek lettetek a Mátrixban, annál jobban elsajátítottátok a Mátrix gondolkodásmódját az érvényesülés érdekében.
A sikerhez szükséges gondolkodási mód egyre jobban ráfonódott a Tudatotokra, egyre jobban beleéltétek magatokat „a mesébe”, így belső szabadságotokat a legtöbben elveszítettétek.
„A mese” világa lett „a való világ”, azaz a belső realitásotok is.

Ezután már nem „a mese” Programozóit ismertétek fel elnyomóitokként,
hanem EGYMÁST. Így lett az Ember az Embernek farkasa.”


SOKÁIG NEM ISMERTÜK FEL AZ IGAZSÁGOT 

és hagytuk, hogy EGYMÁS ELLEN tudjanak fordítani Bennünket, 

de elérkezett az ideje, hogy ezen változtassunk
és ráébredjünk arra, 

hogy csupán KÖZÖS EGYSÉG-es ERŐ-vel és fellépéssel tudunk 

a mátrix titokzatos útvesztőjének labirintusa alól mindannyian felszabadulni!


HA ELÉRKEZETTNEK LÁTOD AZ IDEJÉT, 

HOGY KEZÜNKBE VEGYÜK IMMÁR 

SAJÁT SORSUNK IRÁNYÍTÁSÁT!


ITT AZ IDEJE, HOGY 

ÖSSZEFOGJUNK!


A DÖNTÉS A TE KEZEDBEN

ÖSSZEFOGUNK?


Az Összefogás Esemény oldala elérhető :

Megjegyzés: A Teljes Ébresztő-kulcsok Kódexe elérhető az alábbi oldalon keresztül:
http://kodex.webnode.hu

VIDD HÍRÉT A VILÁGBA

Sólyom Nemzet-s-Ég
december 9.Drága Testvéreink, MAG lelkek! Magyarország határain belül és kívül!

Hozzátok szólok most és kérem együttműködéseteket december 21-én reggel, napkelte idején.

A Nimród csillagképből üzenetet kaptunk, melyben arra kérik a Magyarságot, hogy 

2015. december 21-én napkeltekor, 7.30-kor közös imádsággal és kinyilatkoztatással forduljunk Mennyei Atyánk és Nagyboldogasszony Anyánk felé

150.000 MAG lélek közös imájára, összefogására van szükség ahhoz, hogy az Új nap fénye által a Magyarságot rabláncként fogságban tartó minden negatív erő átalakuljon fénnyé és szeretetté.


Arra kérünk minden Testvérünket,  minden MAG lelket, 

hogy világszerte, 
egy gondolat, egy akarat, egy cél érdekében 
összefogva, 
közös imával és kinyilatkoztatással emeljük 
a Magyarság, a Kárpát-medence
 és ezáltal az egész Föld bolygó rezgését.
Részlet az üzenetből:

„Drága testvéreim! A sorsfordító kinyilatkoztatás sokkal nagyobb horderejű, mint amire ti gondolnátok. Én biztosíthatlak arról benneteket, hogy a december 21- i eseményen, a mi fénytársadalmunk veletek lesz együtt a kinyilatkoztatásban. Tudunk támogatni így benneteket, de mi nem számítunk bele a százötvenezer emberbe.

Asthar parancsnok arra tett ígéretet, hogy amikor elkezditek a kinyilatkoztatást december 21-én, az Északi Sólyommal ott fog állni fölöttetek és segíteni fognak benneteket a föderációs flotta fényhajói. Ugyanis bármilyen hihetetlennek is tűnik, de ahogy az Atya mondta, vegyétek szó szerint: Ha a magyarság szabad, szabad lesz az egész világmindenség.

Drága barátom, sokkal nagyobb horderejű ez a dolog, mint amit sokan el tudnak képzelni, és ezért megadunk nektek minden támogatást. A magyarságot és az egész emberiséget, be kell kötnünk egy galaktikus energia körforgásba. Ebben a fázisban ti vagytok az utolsó láncszem. A ti felemelkedésetek biztosítja a békét és a biztonságot.

Ti vagytok ennek a szerkezetnek a kristály záróköve. Tegyetek meg mindent, hogy ez valóra válhasson. Higgyétek el drága testvéreim, a világmindenségben élő társadalmak most rátok figyelnek. És ti földi nyelven azt mondanátok, azért imádkoznak az Atyához, hogy az emberiség minél gyorsabban elérje a felemelkedését.”

Az alábbi linkre kattintva megtalálható a kinyilatkoztatás videója:                                                 (Szövege a bejegyzés alatt.)


Arra kérünk minden MAG Testvérünket,
 hogy egy fehér gyertya (mécses) meggyújtásával, 
az adott időpontban, a videó megtekintésével és a szöveg hangos kimondásával 
csatlakozzon a kinyilatkoztatáshoz,
 s ezáltal az EGY-s-Ég-hez.A Teremtő Atya Üzenete az Emberiség számára:

Drága, szeretett gyermekeim, lelkeim!

Az én végtelen szeretetem és békém legyen veletek.

Arra szeretnélek benneteket kérni, hogy a félelmet űzzétek ki lelketekből, a végtelen szeretet, a végtelen elfogadás vezérelje minden napotokat. Bármi is történjék, tudjátok, hogy én mindig veletek vagyok, és ha tiszta szívből, gyermeki hittel kértek, s a végtelen hála működik bennetek, akkor tudjátok, hogy bajotok nem eshet.

Most szeretném megszólítani a magyarországi mágusokat, táltosokat, tudókat, s minden olyan tanítót, aki a megvilágosodás útját járja, hogy eljött az idő az ÖSSZEFOGÁSRA. Minden történés, melyet most megél ez az ország és ez a nép, megállítható és visszafordítható, ha Ti, kik a megvilágosodás útját járjátok, összefogtok, hogy EGY AKARAT, EGY GONDOLAT és EGY CÉL legyen.

Arra kérlek benneteket, drága gyermekeim, hogy legyen meg az alázatotok egymás szemébe nézni, hogy megláthassátok a másikban a Teremtő Atyát és általa a végtelen szeretetet. Tegyétek le ÖNÖS érdekeiteket, szabaduljatok meg EGÓtoktól, hogy az a hatalmas tudás és hatalmas energia, mely bennetek lakozik, a magyarságért tudjon munkálkodni, mert a Ti vállalásotok túlmutat az ÖNÖS érdekeken.

Ti pontosan tudjátok, hogy bennetek van az erő, de azt is tudnotok kell, hogy ez az erő meg százszorozható, meg ezerszerezhető, ha összefogtok az EGY AKARAT, az EGY GONDOLAT, az EGY CÉL érdekében.

Most újra azt látom, hogy gyermekeimen a félelem uralkodik, és a félelem, mint a béklyó leköti szárnyaikat.Mondjátok el minden embernek, hogy a Teremtő Atya bennük van és Ők a Teremtő Atyában. Az Isteni szikra, mely bennük van, megadta számukra a teremtői képességet. Csak Ti, kik tanítóknak hívjátok magatokat, tanítsátok meg számukra, hogy az Isteni szikrából, hogyan lehet tüzet csiholni és a teremtés által, hogyan tudja saját életét, saját sorsát a kezébe venni. És Ti, kiknek megadatott, hogy azt láthatjátok, amit mások még nem láthatnak, és azt hallhatjátok, amit mások még nem hallhatnak, a tudást ne zárjátok el magatokban, hanem adjátok át minden MAG léleknek, hogy a SZELLEM által megkaphassák a beavatást, és általa a tudást.

Ti, kik a megvilágosodás útját járjátok, köszönöm, hogy vagytok, köszönöm az áldozatos munkátokat és arra kérlek benneteket, hogy tanítsátok az embereket a végtelen szeretetre, a végtelen békére.

Arra kérlek benneteket, tanítsátok meg az embereknek, hogy angyalaim arra várnak, hogy szólítsátok őket, hogy bármiben és bármikor a segítségetekre lehessenek. Erősítsétek hiteteket, mert olyan tisztulások mentek végbe ma a Kárpát-medencében, az egész Földön, melyek megállíthatatlan változást hoznak. Az Ég csatornái megnyíltak és nyitva vannak. Használjátok az energiát, használjátok teremtői minőségeteket, ezáltal, az EGY AKARTBÓL, az EGY GONDOLATBÓL, az EGY CÉLBÓL teremtsetek paradicsomot a Kárpát-medencében, hogy ezáltal a Teremtő Atya Szent Fénye ragyoghassa be az egész Föld bolygót.

Legyetek áldottak! A tudás a Tiétek, hát használjátok!

Menjetek békével, az Én végtelen szeretetem kísérjen utatokon.Echmarinosz a Pilis Őrzőjének Üzenete az Emberiség számára:

Drága szeretett Testvéreim, Magyarok!

Echmarinosz vagyok, a világ egyik legszentebb helyének az őrzője.

Én őrzöm a Pilist, ahol megannyi Szent Királyotok megkapta a beavatását, hol esküjével fogadta, hogy a magyarságot felemeli.
De akkor, azokban az időkben a körülmények még nem tették lehetővé. Viszont elindítottak egy folyamatot az Ő szándékukkal és tisztaságukkal, hogy mostanra az energiák és minden olyan erő együtt legyen, mely ezt lehetővé teszi.

Eljött 2015. december 21.

Itt van az idő, mikor arra kérlek benneteket, én Echmarinosz, ki láttam, látom és látni fogom a magyarságot, látom a tiszta szívű embereket, kik sokan a fény felé törekszenek, de még két dolog hiányzik, az igazi összefogás és a döntés, mely által végleg elkötelezed magad a FÉNY oldalán.

Drága Testvéreim, Magyarok!

Arra kérlek benneteket, tegyétek félre önös érdekeiteket, tegyétek félre azokat a dolgokat, melyet ti most fontosnak tartotok.
Mert gyorsan rá fogtok jönni, hogy az igazán fontos dolgok a FÉNY útján vannak.

Én, Echmarinosz, testvéri szeretettel hívlak benneteket,

2015. 12. 21-én 7 óra 30 perckor

közös összefogásra és közös imádságra

és arra kérlek benneteket, legyetek ott, legyetek velünk, hogy ez a nép, mely minden jót megérdemel, felemelkedhessen.

Biztosítalak róla benneteket, hogy én ott leszek, és magammal hívom Magyarország Szent Erdeinek összes őrzőjét.

Mert bizony mondom néktek, ha a testvér hívja a testvért, szent időben, szent helyre, akkor mi ott leszünk!

Én, Echmarinosz az őrző, hívlak benneteket testvéri szeretettel, hogy legyetek velünk az imádságban, hogy egy gondolat, egy akarat és egy cél megvalósuljon.

Legyen így!
A videó szövege:Kinyilatkoztatás 2015.12.21.
Az alábbi szöveget egy fehér gyertya meggyújtása mellett, hangosan a megadott időpontban, tiszta szívvel és lélekkel nyilatkoztasd ki, így csatlakozol az EGY-s-Ég-hez.

Mindenható Teremtő Öreg Isten és Nagyboldogasszony Anyánk a Fényben!

Köszönjük és tudjuk, hogy ti bennünk vagytok, és mi bennetek vagyunk, és mi egyek vagyunk a Fényben és egyek vagyunk a Teremtésben.

Korona csakránkon keresztül, csatlakozunk az Univerzum végtelen szeretetéhez és teremtői energiáihoz.
Most pedig azért, hogy tisztán kérhessünk, tisztán teremthessünk és szabadok lehessünk, bocsássunk meg önmagunknak és mindenki másnak:

Megbocsájtok magamnak tiszta szívemből és szabad akaratomból az eddigi összes életeimben elkövetett tévedéseimért és a jelenlegi életemben elkövetett összes tévedésemért, mert így szabad vagyok.

Most pedig megbocsájtok mindenkinek tiszta szívemből és szabad akaratomból, az eddigi összes életeimben és a jelenlegi életemben mindenkinek, aki ártó szándékkal közelített felém és a magyarság felé, hogy ők is szabadok lehessenek. A magyarok Öregistenének áldását kérem rájuk és a végtelen szeretet legyen velük.

Eljött az idő, mikor arra kérjük Mindenható Teremtőnket, hogy a szavak, melyek kinyilatkoztatásra kerülnek most általunk, legyenek az Ő szavai, és Nagyboldogasszony Anyánkat pedig arra kérjük, hogy fogadja be e szavakat, hogy megbocsájtásunk által megszülethessen az Új Nap.

Minden átok, minden fogadalom, minden negatív erő, mely bilincsként fogja a magyart és leköti szárnyait, az Új Nap fénye által az Univerzumban alakuljon át, legyen belőle végtelen szeretet, végtelen egészség, végtelen bőség, béke, harmónia, a magyarság és az emberiség számára!

Most pedig arra kérünk téged Teremtőnk, halld gyermekeid szavát, kik tiszta szívből, szabad akaratból kinyilatkoztatják, hogy készen állnak befogadni és elfogadni a végtelen szeretetet, a végtelen egészséget, a békét, a harmóniát, a hosszú életet, a végtelen bőséget és minden olyan energiát, mely által a magyarság és általa az emberiség felemelkedik.

A Fény által kerüljenek harmóniába a férfi és a női energiák, legyen újra egyensúly férfi és nő között. A férfi tudja megélni férfiasságát, a nő tudja megélni nőiességét, a hűség újra erény legyen. A férfi és a nő tudjon újra kéz a kézben járni, tudjanak szerelemmel egymás szemébe nézni, s a szerelem energiája töltse be minden napjukat. Teremtsenek újra tiszta szívből és szerelemből, hogy közös döntéseik által bölcsen irányíthassák életüket.
Legyen így, most!

Megköszönjük és hálát adunk Teremtő Öregistenünknek, Nagyboldogasszony Anyánknak, hogy meghallgattátok szavainkat és kéréseinket, hogy az általunk kinyilatkoztatott és a bennetek megfogant és megszületett egy gondolat, egy akarat, egy cél megvalósul.
Legyen így, mert így van!

Megjegyzés Bakos Tamástól:

Ha valamikor fontos értesítést kaptatok, akkor ez az!!!
Az lenne a kérésem felétek,hogy mivel az egyidejű kinyilatkoztatás a lényeg és mottója feladatunknak, készüljünk fel a nem várt eseményekre is.

Töltse le mindenki a kinyilatkoztatást tartalmazó filmet a számítógépére a lentebb jelölt linkre kattintva, hogy ne a youtube.hu.... linkre kattintva kelljen azt nézni, mert előfordulhat , hogy a túlterheltség miatt nem fog működni megfelelően a technikai háttér.
5 megjegyzés:

 1. Miért nem hozod le?
  Hát azért, mert minden szava igaz.
  És Te nem is vagy Magyar ember, sem kiválasztott!  Egy dolgot nem egészen értek!
  Miért hülyítik az embereket azzal, hogy a Mátrixból ki lehet szabadulni mindenféle meditációval és érzelgősséggel.
  (Ez még Thotnak se sikerült!)
  Jézus már 2.000 évvel ezelőtt az Élet könyvéről beszélt.
  Ez annyit tesz, hogy a ciklusvég kiválasztottai már akkor megvoltak, be volt írva nevük az Élet könyvébe.
  És azóta csak még tovább növelték erejüket, amit csak saját maguknak köszönhettek, még tovább nemesítették lelküket.
  Akkor pedig mindenféle meditáció csak maszlag, fekete mágia!!!

  A Mátrix - és ezt tessék kőkeményen és megváltoztathatatlanul tudomásul venni, egy VIRTUÁLIS BÖRTÖN.
  Aki itt van, az okkal van itt, semmiféle megbocsátás és bűbáj innen kivinni nem tudja, csak Ő viheti ki magát, önnön magát "megváltva". A Mátrix urai nem szemetek és férgek, hanem börtönőrök. A Mátrixban kőkemény, következetes és megmásíthatatlan törvények uralkodnak és nincs bűnbocsánat.
  (A bűnbocsánat gondolata az emberek lelkiismeretére hat, félelemmel tölti csak el Őket, hiszen Ők is jól tudják, ez igazságtalanság lenne.)
  Mindezen törvények pedig csak és kizárólag az emberi jellemből következnek és csak a tanulás, a megtapasztalás és ezen keresztül az emberi jellem maximális és minél rövidebb idő alatti fejlesztése a cél.

  Valóban ciklusvég van, valóban kikerülhetnek az inkarnációk kötelező körforgásából mindazok, akik erre alkalmassá váltak és reinkarnációk sokaságán keresztül lettek éretté a megpróbáltatások által.

  De ezeknek az embereknek teljesen felesleges meditálniuk, mert már kellően felemelkedettek és különösen az elmúlt 2.000 év alatt bebizonyították állhatatosságukat és most, ebben az életükben, a ciklus végén se fognak megbukni.


  A többi meg meditálgathat kedvére, kezdi elölről a következő ciklust, kőbalta a kézbe és lehet uralkodni a másik felett, kegyetlen és nagyszámú inkarnációkon keresztül.

  Mindaddig, míg a Mátrixban levő egyes emberek - egyedül, saját belső indíttatásból - máshogy nem döntenek!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ez is egy vélemény ... nincs értelme vitatkozni ezen. Az igazság hamarosan kiderül.
   Mégegyszer mondom: Ne ítélj! Aki emelkedésre hivatott, az nem engedhet meg magának ilyesmit.
   És hogy ki, mit, miért nem hoz le, az nem világos, de nem már is fontos.

   Törlés
 2. A biblia szerint az Úr egy napja nekem 1.000 esztendő, amibe ugye 1.000*365 nap van.
  Vagyis az Úr 1 napja nekem 365.000 nap.
  Tehát az Úr (azaz a valódi énem) 1 napja a földi világban 365.000 nap, tehát a rendszer ennyire van felgyorsítva a valódi világunkhoz képest.

  Azaz csak volt.
  Ugyanis az elmúlt évtizedekben ez lényegesen tovább lett gyorsítva.
  (Jól megfigyelhető volt ez alkalmanként azon az egyszerű tényen, hogy egyes emberek időlegesen megbolondultak, elvesztették saját önkontrolljukat.)

  Tehát már fél évszázaddal ezelőtt se nagyon vitt sehová a meditáció.
  Napjainkban pedig méginkább felesleges, úgy fel van gyorsítva a rendszer, hogy fizikailag sem lehet a mélyére menni, meg felesleges is, mert nem az a cél.

  A valódi cél az, hogy az emberi jellem hibái, szélsőségei méginkább kidomborodjanak.
  Így, ezzel MINDENKINEK hűbb tükröt tudunk tartani önnön maga elé és ha úgy tetszik, nem is kell ítélkeznünk senki helyett, hiszen megteszi ezt Ő saját magának!
  Látod, ezért igaz az, hogy ne ítélj.
  Nem azért, mert nem tehetnéd meg, ha felettük állsz, hanem azért mert felesleges.
  Mindenki kiállítja a saját bizonyítványát saját magának.
  És nincs tovább vita, nincs ítélő és nincs elítélt, csak ítélet van!!!

  ÉN ÉS AZ ATYA EGYEK VAGYUNK.

  VálaszTörlés
 3. (szakaszonként, rakd össze)

  A szarkofág börtönében  Napjainkra a számítástechnika fejlődése óriási mértékűvé vált .
  A számítógépek kapacitása és sebessége egyre nő , a segítségükkel megvalósítható feladatok köre egyre szélesedik .
  Emberi értelemben vett gondolkodásra azonban nem alkalmasak , bár sok esetben gyorsabbak , mint a hétköznapi gondolkodás .
  Az emberi agy viszont lényegesebben gyorsabb működésre képes , mint amire fizikai világunkban szüksége van .
  Az emberi agy és a számítógép összekapcsolása , a virtuális valóság világa mind közelebb kerül a megvalósíthatósághoz .
  Lehet , hogy ezt a feladatot már valahol tökéletesen megoldották ?
  Esetleg mi is egy ilyen rendszerben élünk ?
  Jól tudjuk , hogy az anyag , mint olyan , ismereteink jelenlegi szintjén elég " kicsi " mely szerint egy emberben található „ anyag ” mennyisége kisebb , mint az 0,1 mikrométer átmérő .
  Nagyon úgy néz ki mindez - ha tovább fűzzük gondolkodásunkat - hogy nincs is anyag , ez csak egy megjelenési , kivetülési formája az energiának .
  Lehet , hogy egy olyan rendszer részesei vagyunk , mely valamiért - talán éppen büntetésből - egy virtuális világba juttatott minket ?
  Gondolkodjunk el ezen egy kicsit , próbáljuk meg a kérdést erről az oldalról megközelíteni .
  A bíró megigazította szemüvegét .
  Az eset a szokásos , sok ilyet tárgyalt már .

  Vádlott , álljon fel ! - mondta .

  Bizonyítást nyert , hogy Ön súlyosan vétett együttélési szabályaink ellen .
  Mivel nem várható , hogy társadalmunkban más módszerrel eredményesen megjavítható lenne , s nem tanult tettéből , nem érzi annak valódi következményeit , nem tudja felmérni mit is okozott mindezzel , a bíróság a lehető legsúlyosabb büntetést szabta ki Önre .
  Meg kell tapasztalnia mindazt Önmagán , amit másokkal tett , mindazt a szenvedést és fájdalmat amit másoknak okozott .
  Mindaddig és annyiszor , amíg be nem látja , hogy tette helytelen volt .

  VálaszTörlés
 4. Mindezért még az életét is hajlandó volt adni!

  VálaszTörlés