2020. március 18., szerda

Imáink eredménye 2020.03.18-án -Majtreya anya, az irgalom sugara

Sok csoportban mondanak együttes imát életünk megtisztításáért, jobbításáért. Egyik ilyen online ima tegnapi eredményéről olvashatunk itt.

"Az indiai istenségek mindegyike itt van segíti a magyarság emelkedését."
Szaraszvati Istennő: „Két nép fogja az „emberiség kezét”. Az egyik az indiai a másik a magyar."

Az alábbi a 2020. március 18-ai közös ima eredményének leírása. 19 órakor volt a csatlakozás az éterben. Este a közvetítőnk Ilona számolt be a történtekről.

Milly


Majtreya anya, az irgalom sugara

              Imáink eredménye 2020.03.18-án 

18:44

Mai munkánkhoz Majtreya anya, az irgalom sugara ereszkedett le, hogy   segítségünkre 
legyen a bolygónk terében ragadt hüllő energia teljes feltisztításában. 20 óráig ezt az imát mondjuk:

Beavató ima Majtreyához

Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.
Fogadd oltalmadba-e világot.
Segítsd a békét,
gyarapítsd e világnak ékét.


Szépséged áraszd a lényekre,

fiatalokra és a vénekre.
Kegyelmed folytán istenszerelem virul
lábad nyomán Új világ indul.


Ölelj hát magadhoz, 

Te az irgalom Anyja,
hogy fájdalmainkon túl, 

átvigyél a túlsó partra.


Majtreya:
"A beavatások alatt csak rám figyelj, minden más lényegtelen. Én foglak elvezetni az örök élet birodalmába.”


19:54

Az indiai istenségek mindegyike itt van segíti a magyarság emelkedését.

Szaraszvati Istennő: „ Hazátok egy gyönyörű hétszintű aranypalotává változott, melyet Istenemberek lakják.”

Majtreya: „Itt vagyok veletek, amikor beérik a kalász. Szeretem ezt a nemzetet.”

József Atilla ( helyesen így írandó az Atilla név, hogy elhozza azt az erőt, melyre viselőjének
szüksége van):

„Világotok az én világom is. És egyre inkább.”

Majtreya : „Tudatom a tudatotok is, és egyre inkább.”

Szaraszvati Istennő: „ Egy fának vajon hány ága és szintje lehet? Annyi amennyi erő van benne, hogy kinövessze azokat. A ti (magyarok) életfája annyi szintű és ágú, ahány nemzet él a földön.
Mind egy tőről fakadtok. Rokonaitok a tótok, bunyevácok, de igaz testvéreitek a lengyelek, franciák, spanyolok, mongolok...”Folytatjuk az imát 20:40-ig: Beavató ima Majtreyához.


20:30

Szatya Loka (szent hely, ahol a szentség lakik): „Mi heten irányítjuk a világ sorsát. Halljuk imáitokat.
Rend lesz a földön hamarosan. Annyi ima fordul most létbe, mint égen a csillag.”


Szaraszvati Istennő: „Egy kővé dermedt világból jöttök épp kifelé. Égen s földön mindenki veletek/velünk van.No de mégis a tiétek a főszerep, mi támogatunk teremtőerőtök visszanyerésében. Ez a ti jogos örökségetek.

Égek és lángolok, én Szaraszvati Istennő vagyok.”Nagyon erős az ima. A Fomalkhaut csillagon keresztül kiürült minden mágia, ami a mi naprendszerünkben volt.

"Ismét szabadok vagytok. A bolygók egy tengelybe rendeződve, kiemelődtek az éteri birodalomba. Ti régen fényvárosoknak hívtátok, valójában kristálypalotákként jellemezhetném.”


Szaraszvati Istennő: „Két nép fogja az „emberiség kezét”. Az egyik az indiai a másik a magyar.

Mi megtanítunk ösvényen járni, ti viszont célra tartani. Ez egy igazi összjáték.”


Krisztus Urunk: „Szépen tisztul a föld bolygó tere, erre a pillanatra vártam két ezer évet.

Sötétség helyett itt az Élő fény. Szemfényvesztésnek helye nincs. Eljött az igazság, mint Élő fény.”

Szaraszvati Istennő: „Kiterjedésetek okán vagytok képesek egyszerre tengely és tudat is lenni.”


Most az Indiai népért, az Ő védőszellemükért dolgozunk.

Tripurát mondunk 21.20-ig


Tripura Sundari Mahavidya

„A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lel.

Vívódásai belső harmóniában merülnek el.

Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedünk,
benne tartózkodva tudatunk az egységbe merül.

Ölelése extázisában a fájdalom távozik,

énünk a TELJESSÉG részévé változik.

Megerősít és átalakít, ez az én-halál,
benne életünk beteljesült válaszra talál.

Fölül a határtalan, néma boldogság jön el,
alant az isteni egység csodája ölel.”20:57

Bem apó: „Az Élő fény szerelme táplál benneteket magyarokat, ezért hegyeket mozgattok ebben a pillanatban is. 

Én is magyar lélek vagyok, ős-szkíta aranymag. Akkor lengyelnek születtem. Kéz a kézben harcoltunk veletek az igazságért, hogy Isten törvényes rendje meglegyen.”

Széchenyi: „ Minden kor kiharcolt valamit és így egyre közelebb juttatott az igazsághoz. Isten igazi valójához.”

Bem apó: „Ez a korszak is egy ilyen „időszak” vagyis pillanat isten tudatában. De mégis mást hoz, mint amit eddig el tudtunk érni. Elhozza számotokra és ezzel együtt a teljes naprendszer és a multivetzumok vagyis a teljes Istenanyai tudat szabadságát. No, ez az igazi szabadság!”

A Föld elektromágneses szolgálatától: „Morfogenetikus mezők mozdulnak imáitok hatására. Folyók medre telik meg színtiszta vízzel és hozza el a szabadságotokat.”


Az ima hatására nagy a sürgés-forgás a Szatya Lokában. Három félisten készül földre szállni.
Síva, Parvati egy sugara, és Sziddhárta (Buddha). Ők segítik az örök élet megérkezésének esszenciáját/kódját.

Köszönet és hála érte mindenkinek.

Köszönöm Majtreya anyánknak, hogy tudatát adta az összekapcsolódáshoz.

https://www.youtube.com/watch?v=5a9NQnOtw80

Köszönöm szépen, szép munka volt. Kívánok nektek áldott pihenést, holnap ugyanekkor, ugyanitt.  (2020.03.19.)

Ilona


Forrás: http://istenember.hu/index.php/ct-menu-item-5/272-szakralis-munkara-hivlak-benneteket-2020-03-18-an-17-orakor?fbclid=IwAR3KIl3XP5k9QTBk59nktCKKpLBX1dJ72GM5dQ2eaP9C-qmceAmdrAE6b44Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése