2020. március 4., szerda

Tényvázlat BátorNyilasról 2020.03.03..

A szülőket ért vádak és a tények szembeállítása. Nagyon elgondolkodtató.
Milly


Tényvázlat BátorNyilasról 
2020.03.03.


Idén 2020. január 22-n a Magyar Kultúra Napján a hatalmával visszaélő hivatal, a gyámhatóság a rendőrség fegyveres egységeivel felszerelkezve erőszakkal elvette Bátornyilast a békésen közlekedő édesanyjától Hodován Ágnestől és édesapjától Bolvári Istvántól. A médiában, az írott az online sajtóban, a televízióban és az interneten is elferdített, valótlan adatokkal keringő vélemények helyesbítése, tények közlése Hodován Ágnes és Bolvári István gyermekük Bolvári Bátornyilas várandóságával, születésével és elrablásával kapcsolatosan:

  * A várandóságukat nem titkolták, orvosi ellátásban részesültek, így gondozatlanság nem állt fenn. 


A szülők hivatalosan megesküdött házastársak a magyar jog szerint. Gyermekvállalásukat tudatos döntés előzte meg, a magzat fejlődését, egészségét a megfoganás után felelősségtudattal orvosi vizsgálatokkal folyamatosan nyomon követték, melyekről orvosi és labor leletekkel is rendelkeznek. 

Ezenkívül több szülésfelkészítő tanfolyamon is részt vettek. Az otthon szüléskor segítők is jelen voltak. 

  *A magyar jogszabályok szerint 2019-ben az otthon szülés megengedett. 

 *Az állami „terhesgondozást” semmiféle jogszabály nem írja elő kötelező elemként (lásd: https://tasz.hu/cikkek/az-ombudsman-szerint-sem-kotelezo-a-varandosgondozas ), arra csak akkor van szükség ha a szülők állami pénzbeli segélyeket, juttatást szeretnének (pl gyermekágyi segély, gyes, gyed, családi pótlék) igényelni. A szülők ezekre a juttatásokra nem tartanak igényt felelős emberként maguk óhajtják eltartani gyermeküket. Az miért okoz visszatetszést ha valaki nem az állam segélyeiből óhajtja fenntartani magát?


 

-        *Gyermeküket orvos is látta megszületése után, a gyermekek jólétéről elsősorban  a szülők felelőssége gondoskodni

A gyermek egészségesen született és a szülés után vizsgálatot Dr. Büki György gyermekneurológus végzett 2019. 10. 03-n a gyermek 4 hetes korában, aki mindent rendben talált és egészségesnek nyilvánította. 

Kinek kell a gyermekről gondoskodni, mi a szülői kötelezettség, jogosultság? Hol van előírva és miért, hogy kötelezően államilag finanszirozott orvoshoz, védőnőhöz kell vinni a gyermeket, akkor is ha nem beteg?

-       *A gyermekük nem kapott  védőoltást, mivel az alábbi törvényt ismerik és éltek a törvény adta jogukkal, miszerint az nem kötelező:

„2002. évi VI. törvény 
az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről *

1. § Az Országgyűlés az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény), valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel hirdeti ki. (A megerősítésről szóló okirat letétbe helyezése 2002. január 9-én megtörtént.)

2. § Az Egyezmény angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
II. Fejezet BELEEGYEZÉS 
5. Cikk Általános szabály 

Egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre, ha abba az érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló beleegyezését adta. 
  Ennek a személynek előzetesen megfelelő tájékoztatást kell kapnia a beavatkozás céljáról és természetéről, valamint következményeiről és kockázatairól. Az érintett személy beleegyezését bármikor szabadon visszavonhatja.”

-          *A hatóságokkal való együttműködéshez tájékoztatást kértek

A hatóságokkal együttműködtek, mivel tájékoztatást, pontos információt kértek a szóba kerülő eljárásokkal, és az anyakönyvezéssel kapcsolatosan is. 
A hatóságok megjelenésekor azok képviselői mindig munkaidő után érkeztek időpont egyeztetés nélkül családlátogatásra, kiket Ágikáék ismerősként szivesen fogadtak volna, de nem éltek a lehetőséggel.

-         * Megkérdőjelezik azt, hogy a tőlük elszakított gyermek valójában az ő gyermekük-e

A gyermek „kibenléte”, a hatóságok által sem volt megkérdőjelezve hiszen a dusnoki jegyző és a kalocsai gyámhatóság által indított eljárásban Hodován Ágnes és Bolvári István gyermekéről hozzák a határozatot. Majd a későbbiekben Kovács Péter néven – akinek anyja neve Kecskeméti Júlianna – írnak  a gyermekről, ami eddig fel sem merült, tehát vagy másik gyermekkel szembeni intézkedést hajtottak végre Bátornyilason, vagy meghamisították a hatóságok édesanyja nevét és Bátornyilas nevét.

-         * Nemlétező ügyként kezelik a gyermek BátorNyilas  gondozásba vételét - létét az anyakönyvezés hiánya miatt?

Egy gyermek megszületése, létezése a földön nem a papírok függvénye, hiszen a legtöbb gyermek a születés után pár nappal vagy héttel kerül anyakönyvezésre. A hatóságok logikája szerint, akkor a megszületett gyermek csak a papírozástól létezne? 

A gyermek születését, létét szüleik kivoltát több tanú is bizonyítani tudja: a szülésnél segédkezők, barátok, a család többi tagja, rokonok, szomszédok, falubeliek, gyermekorvosok, a szomszéd község védőnője, aki szintén látta a gyermeket a család körében.
-          
       *A hivatali eljárások során a hivatalok a saját törvényeiket betartva jártak-e el?

A hivatalok hatóságok sem  a saját eljárási rendjüket, sem a  törvényeket nem tartották be.

Tisztességtelen, ember által alkotott törvények rendetlenségében élünk! 

Általában tiszteletet ki nem érdemlő és azt embertársaiknak meg nem adó hivatalnokok zsarnokoskodnak a hivatali hatalmukkal visszaélve. Van közöttük Bátor magyar ember is, lelkiismerettel rendelkező, szívére még hallgató? 

Vajon ez a jelenlegi helyzet „normális”, így kell élni? vagy van más út, lehet változtatni és lehet az Isteni örök értékek mentén kialakított életet élni?

István és Ági azért indult zarándok útra, hogy mindezeket végig gondolja, és felhívja a figyelmet, hogy emeljétek fel a fejeteket s legyetek Bátrak! 

Vegyétek a saját kezetekbe a saját sorsotok irányítását az IGAZSÁG rendező elve szerint! 

Legyetek MAGyarok, legyetek szabadok és rendeződjünk Egységbe.

Ennek JELzéseként hordjatok egységjellel ellátott fehér kendőt (vállatokon, nyakatokon, fejeteken, csuklótokon).

 

A Szeretet-Egység szimbóluma


Kövessétek nyomon az eseményeket

 

https://www.facebook.com/istvan.bolvari.3

 


4 megjegyzés:

 1. FELHÁBORÍTÓ ÉS MEGENGEDHETETLEN AMIT A MAGUKAT "HATÓSÁGNAK" BEÁLLÍTÓK TETTEK!
  Követeljük, hogy a Bolvári család kapja vissza csecsemőjét és kártérítést is fizessen az aki ezt az "ember elleni" bűncselekményt elkövette!

  VálaszTörlés
 2. Itt valami nagy átverésről lehet szó. Személy szerint kitől követelik vissza a babát ? Kinek adták oda Nem ismertek az elkövetők ? Nincs megnevezve, hogy kitől követelik a kártérítés megfizetését ? Idézet: Tisztességtelen EMBEREK ÁLTAL ALKOTOTT törvények közt élünk. Nekem ez az eset úgy tűnik, mintha bolondok házából kiragadott ügy lenne.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Itt dokumentumok is vannak. https://amivilagunk11-12.blogspot.com/2020/01/bolvari-istvan-csaladjanak-rovid.html

   Törlés
  2. Itt pontról pontra elemzés. https://amivilagunk11-12.blogspot.com/2020/01/a-bolvari-csalad-tortenetenek.html

   Törlés